Gir statsbudsjettet færre støyplager?
Gir statsbudsjettet færre støyplager?
Oppdatert :12 okt 2017
budsj2018

Færre støyplager med dette budsjettforslaget?

Her er noen beregninger og tall du kan kose deg med, i anledning forslaget til statsbudsjett: Statens vegvesen har beregnet at ca. 13 000 har innendørs veitrafikkstøy over 38 dBA, målt som gjennomsnitt med lukkede vinduer og ventiler. «Tilfredsstillende lydforhold» tilsvarer at denne støyen ikke overstiger 30 dBA, målt med lukkede vinduer og åpne ventiler (kilde Norsk Standard NS 8175 Lydforhold i bygninger). Siden åpne ventiler gir mer støy, er forskjellen på «tilfredsstillende lydforhold» og 38 dBA ca. 10 dBA. 38 dBA med lukkede vinduer og ventiler tilsvarer altså rundt ti ganger så mye støy som «tilfredsstillende lydforhold».

Men stortinget har vedtatt et nasjonalt støymål, som du finner mer om her

>38 dBA om 50 år

Ifølge det nasjonale støymål skal antall personer med >38 dBA reduseres med 30 % fra 2005 til 2020. I 2016 fikk 144 personer med >38 dBA tiltak. Målet var 258. Avviket skyldes i hovedsak at noen prosjekter har fått utsatt åpning til 2017. Hvis de klarer å lukke dette avviket (som det heter på byråkratnorsk), vil det ta 50 år før de 13 000 (eller kanskje heller deres barn og barnebarn) får tiltak som gir mindre enn 10 dBA mer enn «tilfredsstillende lydforhold». Og det forutsetter at en unngår fremtidige avvik, utbygging i avvikssoner, økning i biltrafikk, høyere fart, tyngre tungtrafikk, mer breiale bildekk, tunnelstengninger og uflaks.

     For å sitere budsjettforslaget fra Klima- og miljødepartementet: Det trengst fleire tiltak.
Mer om statsbudsjettet https://www.regjeringen.no/no/dokument/statsbudsjettet/statsbudsjettet-2018/id2570841/

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan