Frøya-legen som lenket seg fast mot vindturbinstøy 
Frøya-legen som lenket seg fast mot vindturbinstøy 
Oppdatert :02 mars 2021
Skjermbilde 2021-03-01 kl. 21.53.25

Allmennlege Steven Crozier fikk bot for ikke å ha etterkommet politiet, men leverte prikkfri orientering om vindkraftstøyens helseskadelige virkninger og hvorfor motstand mot vindkraft er god forebyggende legegjerning.

   Steven Crozier er allmennlege med fokus på forebyggende medisin. Han praktiserer på Frøya, og mente først at påståtte helseplager på grunn av vindkraftstøy var innbilning. Han undersøkte forskningen rundt temaet infralyd  og fant at han måtte engasjere seg i motstanden mot vindkraft, for å forebygge helseskader. Han satt i en lenkegjeng for å hindre anleggsdriften, ble arrestert av politiet og er nå dømt til 15 000 kr i bot for ikke å ha gjort som politiet sa. 12. februar i Fosen tingrett presenterte han vitenskapelig forskning som viser at protest mot vindkraft forebygger skader på folkehelsen. Retten fant ikke feil i dokumentasjonen, men ila bot for ikke å ha etterkommet politiet.  Leser du mer vil du også finne link til hans 155 siders partsinnlegg med omfattende forskning som dokumenterer helserisiko med vindkraftstøy.

Allerede for noen år tilbake tok Steven Crozier opp i lokalmediene spørsmålet om infralydens helserisiko: 

Støy, Stress og frykt

Selv om naturen er full av infralyd; torden, vind, havbølger, tsunamier og jordskjelv, har disse fenomenene en annen karakter en infralyd fra vindkraft. Infralyd i naturen er periodiske og kaotiske, og ikke konstante og vedvarende som infralyden fra bladene på roterende vindkraftturbiner.

En tysk forsker, Philip Jaekl, avviser hele problemet md  støy fra vindkraftturbiner i en artikkel i 2017.

En TV-dokumentar fra Züddeutsche Rubndfunk, Dokumentaren i tyske ZDF – tilsvarende NRK2- presenterte derimot i 2018 en dokumentar som presenterer flere nyere forskningsresultater.

Professor Alec Salt med flere i St. Louis viste i 2014 at det er reseptorer i den ytre delen av sneglehuset i øret som registrerer infralyd, og de er mest følsomme rundt 4-5 Hz. De øker følsomheten for reseptorene for hørbar lyd lenger inne i sneglehuset og øker trykk i endolymfen som gir øresus, svimmelhet og kvalme hos enkelte.

Professor Simone Kühn med flere i Hamburg-Eppendorf viste i 2017 at infralyd i fMRI registrering hos testpersoner aktiverer deler i hjernen som styrer stressituasjoner og frykt.

Hypotesen deres er at om det er sansbare stimuli som skaper frykt og stress kan man velge å overse de og derved redusere ubehaget, noe man ikke kan når stimulus - det vil si at infralyden - ikke er direkte sansbar.

Støy - en av de største miljøfarene

Professor Christian-Friedrich Vahl med flere i Mainz har de siste to år utført studier på effekten av infralyd på hjertet. De har i laboratoriet vist at det skjer en reduksjon opptil 20 prosent av styrken i hjertemuskelceller under påvirkning av infralyd.

Dette er forsøk i laboratoriesituasjoner og forskerne mener det trengs flere studier om infralyd og helseeffekter.

Det er en pågående, snart avsluttet studie med testpersoner med infralyd og søvnkvalitet/konsentrasjon.

Roy D. Jeffry med flere fra CFP-MFC Allmennlegeforeningen i Canada gjennomgikk i 2013 tilgjengelig litteratur om helseaspekter ved vindkraftturbiner og konkluderte allerede da:

«De negative helseeffektene av hørbar og ikke hørbar støy er betydelige. Deres effekter er undervurdert av enkelte. Vi ønsker å verne helse og velvære for de som bor i omgivelsene av vindkraftturbiner . Skader kan unngås ved å plassere vindkraftturbiner i beskyttende avstand fra beboerne. Bekreftelsen om at helsepåvirkninger oppstår hos noen er et viktig skritt for å nå dette målet»

Vår bemerkning: Dette er vel kommentarer og informasjon som myndigheter burde ha bestilt og fått fra folkehelseinstituttt? Og har ikke energimyndigheter og vindkraftbransjen brutt føre var prinsippet, ved ikke å trekke helsehensyn som dette inn i sine konsekvensutredninger? 

Lastned hele det medisinske partsinnlegget: 

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan