Fortsett eksperimentene!
Fortsett eksperimentene!
Oppdatert :24 sep 2015
Skjermbilde 2015-09-23 11.29.15

Ill: fra Aftenpostens reportasje.

Nesten ingen ville kjøre gratis til byen, rapporterte mediene fra «tidenes største trafikk-eksperiment». Det var satt i scene i regi NAF, med støtte fra en del solide samarbeidspartnere. Ideen var å redusere antall bilister så mye at de massive trafikkøene i rushet skulle forsvinne. For å skape oppmerkspmhet, involvering og deltakelse hadde markedsføringen bygget opp en god del forventninger om et godt resultat.

     Disse ble i starten lite innfridd og NAF fikk sin andel kritiske spørsmål etterpå. Etter hvert ble bildet mer nyansert og mer vellykket. Selv om konklusjonene kan diskuteres. Vi for vår del vil gratulere NAF med initiativet og gi honnør til samarbeidspartnerne som støttet prosjektet. Våre forventninger til et momentant resultat var ganske beskjedne. Derimot hadde vi fra første stund stor sans for at initiativet tok sikte på å endre vanetenkning og synliggjøre at  folks mulighet til å gjøre gode valg er en ressurs for å løse samfunnsproblemer.

      Eksperimentet inviterte folk til å tenke nytt om egne morgenrutiner og valg av  persontransport, og demonstrere dessuten muligheter som foreligger allerede nå til å redusere køkaoset - uten å ty til massive, omstridte milliardinvesteringer i infrastruktur.  Anlegg for innfartsparkering, hjemmekontor-ordninger, fleksible reisemønstre som unngår hovedrushet, bedre tilrettelagt kollektivtilbud. Slike storskalaforsøk må til fordi vanetenkningen mht.løsninger går jo langt inn i myndighetenes hoder og politikernes oppdrag til fagmyndighetene. 

Synliggjør også svake sider hos myndighetene

Vi har sett lignende storskalaforsøk i andre land. Det er nærliggende å spørre om det egentlig er NAFs ansvar å ta en så viktig oppgave som dette? Ikke minst fordi en så vellykket demonstrasjon må få en oppfølging. En dags stunt kan umulig endre så mye. Uansett forhåndsmarkedsføring og samarbeid. Store endringer som det her var lagt opp til, tar tid. Det er et myndighetsansvar å følge opp de positive virkemidler som NAF og samarbeidspartnere har pekt på. Både dette eksperimentet og erfaringene med det manglende trafikkaoset i tilknytning til vedlikeholdet av Smedstadtunnelen understreker den ressurs som publikums medvirkning representerer. I lys av dette bør myndighetene se på sine egne strategier for å løse kapasitetsproblemene. Kanskje i tilknytning til neste NTP?

Andre oppgaver som bør interessere NAF

Norges Automobilforbund er en stor og innflytelsesrik organisasjon med mulighet til å tiltrekke seg tunge samarbeidspartnere i sine prosjekter. Trafikkeksperimentet hadde en tydelig risiko for fiasko, men organisasjonens kommunikasjonsdirektør frontet prosjektet med mer styrke, mot og idealisme enn det er vanlig å se. All honnør til henne også.  

   Selv om myndighetene skulle ta over videreføringen av det flotte initiativet, er det nok av uløste oppgaver som NAF kan kaste seg over. Vi vil invitere NAF til å være med oss på barrikadene for økt bruk av støysvak asfalt, og dessuten tilrettelegging av mer forbrukerinformasjon om hvordan bilister kan finne frem til de mest støysvake og miljøvennlige bildekkene når de skal kjøpe ny bil. På disse områdene er det mye ugjort, og myndighetene er i høyeste grad passive i dag.

                Ulf Winther, generalsekretær, Norsk forening mot støy

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan