Forsvarsbygg vil lempe på kravene til skytestøy
Forsvarsbygg vil lempe på kravene til skytestøy
Oppdatert :14 mai 2013

Forsvarsbygg vurderte i 2012 at «ambisjonsnivået når det gjelder grenseverdiene for skytebaner er betydelig strengere enn tilsvarende grenseverdier gitt for andre støykilder. Forsvarsbygg orienterte Forsvarsdepartementet
med bakgrunn i dette forholdet, som videre anmodet Miljøverndepartementet å vurdere en revisjon av retningslinjene for T-1442. Dette revisjonsarbeidet skal gjennomføres i 2013.»
    Forsvarsbygg har rett i at grenseverdiene for skytebanestøy er lavere enn for annen støy. Det gjelder særlig gjennomsnittet (Lden) og skyldes at skytestøy er svært impulspreget, slik at den kan være plagsom selv om gjennomsnittet er lavt.

Har du meninger om dette? Skriv til oss, da, vel!

t-1442-skyt-motorsp

T-1442, Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, har lavere grenseverdier for impulspreget støy, særlig skytebanestøy, fordi denne er mest impulspreget. Derfor kan støyen være svært plagsom selv om gjennomsnittsstøyen er lav.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan