Foredrag og film fra temamøtet: IKKE LENGER FARLIG Å BO I RØD STØYSONE?
Foredrag og film fra temamøtet: IKKE LENGER FARLIG Å BO I RØD STØYSONE?
Oppdatert :09 sep 2015

Er det mulig å få gode, helsefremmende bomiljøer i rød sone? Hva er risikoen ved å gi dispensasjon fra støybestemmelsene? Her er foredragene fra dette temamøtet.

(Plan- og bygningsloven om rød støysone: rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering av ny bebyggelse med støyfølsom bruksformål skal unngås)  

Kommunenes langtidsplaner er over oss. Mange - ikke minst Oslo - legger opp til betydelig, ny boligbygging i rød sone. For mye eksponering mot støy medfører helserisiko på lang sikt.  Kan politiske vedtak oppheve fysiske lover? Kan dette gjøres på en forsvarlig måte? Legges det opp til en praksis som uthuler støyvernet i plan- og bygningsloven. Eksisterer det referanser og dokumentasjon om at dette kan gjøres på en vellykket måte? Les hele programmet.

Wasstøl _W4A9925

Morten Wasstøl, dir. for byutvikling, Oslo kommune,orienterte om hvordan boligbygging i rød sone kan være forsvarlig.

(Filmopptak og alle fotos: Viktor Jæger, Jæger studio.)

  • Mange grunner til bekymring med boligbygging i rød sone. Ulf Winther, generalsekretær,      Norsk forening mot støy
  •   Filmopptak. (Klikk på bildet) 
  • Byfortetting og gode bomiljøer. Forsvarlige strategier for boligbygging i rød sone.  Morten Wasstøl, avdelingsdirektør Byutvikling, Plan- og bygningsetaten, Oslo
  • .
  • Filmopptak. (klikk på bildet) 
  • Statens vegvesens innsigelser mot rødsone-strategien. Vegvesenets presentasjon med innsigelser i møtet med kommunen.
  • Vegesenets høringsuttalelse 
  • Sikker på kvalitet? Gir forholdet mellom reguleringsmyndighet og utbygger sikkerhet for at gode planintensjoner følges opp? Tore Syvert Haga, SV,  kandidat til Alna bydelsutvalg
  • Filmopptak Haga. (klikk på bildet)
  • Rød oppvekstsone! Barns velferd har en særlig beskyttelse i plan- og bygningsloven. Steven Gersh, rådgiver, Norsk forening mot støy. 

Filmopptak Gersh (klikk på bildet) 

Vi minner om formålet til Plan- og bygningsloven:

§ 1-1. Lovens formål (noen utdrag)

     Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.

     Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives.    Hensynet til barn og unges oppvekstvilkår …. skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan