Færre bompasseringer – mindre støy?
Færre bompasseringer – mindre støy?
Oppdatert :05 jan 2019
bomring-sing

I 2018 passerte 108,1 mill. biler bomringen i Oslo og Bærum, 4,2 mill. (3,8 %) færre enn året før. Av dette økte elbiltrafikken fra 11,7 mill. til 19,1 mill. Antall eksosbiler avtok vel 10 %. Bompengene virker, altså. De bidrar utvilsomt til mindre eksos, både pga. færre eksosbiler og fordi bilene i mindre grad står og spyr ut eksos i rushtidene. Dette er selvfølgelig viktig for hovedstadens helse og miljø.

Men blir det mindre støy av det? Tja…

Mindre støy med bomring og høyere avgift?

  • Med mindre køkjøring i rushtidene øker farten – altså mer støy i morgen- og ettermiddagsrushet.
  • Utenom rushtidene er nedgangen i biltrafikk liten, og støyen pr. bil er antagelig som før. Samlet virkning på støy er antagelig liten, unntatt hvis reduksjonen i biltrafikk utnyttes til å redusere bilkapasitet i andre veier og/eller gater.
  • Elbiler støyer mindre enn eksosbiler, men ved hastigheter på 40–50 km/t og mer er forskjellen liten fordi mesteparten av støyen fra lette biler da kommer fra dekkene. Skal elektrifisering av veitrafikk gi en stmydempning som monner, må bybusser og annen tungtrafikk over på strøm.
  • Hvis ledig plass på veiene gjør at personbiler erstattes av tungtrafikk, kan støyen øke. En tungbil tar like mye plass som 3–4 lette biler, men støyer i gjennomsnitt ca. 7 ganger så mye. Tungtrafikken i og rundt Oslo har økt kraftig, men bompengene har neppe bidratt til dette. Hovedårsaken er antagelig at godstransporten på jernbane er forsømt, og at myndighetene har godtatt stadig større og tyngre lastebiler og trailere og dessuten pøst ut milliarder av kroner på motorveier. Også økningen i folketall og forbruk spiller en rolle.

Miljøfartsgrenser gir lavere fart og mindre støy der de forekommer, og i enkelte gater er biltrafikken redusert såpass mye at støyen er blitt merkbart lavere. I deler av Strømsveien, hvor en i 1992 satte bom for nesten all privatbiltrafikk, har støyen antagelig gått ned ca. 10 dBA, dvs. redusert til rundt 1/10. Men uten samkjøring med andre tiltak har bomringen liten direkte virkning på støynivået.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan