– Et statsbudsjett for økt veitransport
– Et statsbudsjett for økt veitransport
Oppdatert :17 okt 2017
tungtrafikk-kj

Statsbudsjettet vil føre til mer godstransport på veiene, mener Norske Havner. Foto Pål Jensen.

Så sier Arnt-Einar Litsheim i Norske Havner til Skipsrevyen. Mens bevilgningene til veiformål økes med 8 %, økes Kystverkets budsjett med 1,5 %.
 – I statsbudsjettet for 2018 reduseres tilskuddsordningene på havneområdet. Dette står i grell kontrast til Regjeringens egen beskrivelse av sektoren om at overføring av gods fra veg til sjø er viktig for å bedre fremkommeligheten, øke transportsikkerheten på vegnettet, redusere infrastrukturkostnadene, og redusere transportsektorens samlede klima- og miljøpåvirkning. Norske Havner mener at mer gods på sjø er det beste tiltaket for å nå våre klimaforpliktelser. Dessverre registrerer vi at dette ikke i følges opp i Statsbudsjettet for 2018. Bevilgningene ligger langt under måloppnåelsen i gjeldende NTP (Nasjonal transportplan).
Mer

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan