E6-støy også i Sverige
E6-støy også i Sverige
Oppdatert :31 okt 2017
e6-ådt-no-sverige

Ny E6-motorvei gjennom Østfold førte til en voldsom økning i biltrafikken, og høyere fart gjorde at støyen økte enda mer. Ved Helsingborg i Sør-Sverige er økningen mer moderat, og omtrent på linje med gjennomsnittet for riksveier i Østfold. Kilder: TØI-rapport 1165/2011 og Rambøll.

E6-motorveien gjennom Sør-Norge er Norges kanskje verste støykilde, og den er ikke mindre støyende på svensk side. Ved Hjärnarp på Hallandsåsen ovenfor Ângelholm plages de av støy fra motorveien, selv om avstanden er ca. 200 m. Når de ikke får tiltak, begrunnes det med at støyen ifølge beregninger er under tiltaksgrensene. En måling med mobilapp viser riktignok 80 dBA ved fasaden, men mobilapper er generelt lite å stole på. Men siden beregningene ble gjort, er motorveien utvidet, og vi vet fra E6 gjennom Østfold hvordan det kan påvirke biltrafikken. Farten har kanskje også økt. Trafikktellinger lenger sørpå, ved Helsingborg, viser riktignok en mindre økning. omtrent på linje med gjennomsnittet i Østfold.

Mer

COWI: Evaluering av Svinesundforbindelsen

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan