Dronestøy i naturrservat: 33 800 i bot
Dronestøy i naturrservat: 33 800 i bot
Oppdatert :05 april 2017
smålom-drone

Til venstre smålom (foto Wikimedia Commons). Også dronen i midten kan påtreffes i naturreservater (foto Hornissenschutz), mens dronen til høyre ikke hører hjemme der (foto Wikimedia Commons).

En mann fra Uppsala er idømt en bot på 33 800 svenske (ca. 32 300 norske) kroner for gjentatte ganger å sende en støyende drone over naturreservatet Knuthöjdsmossen, som er berømt for sitt rike fugleliv. Mannen hadde plassert seg nær et reir av smålom, for så å sende ut dronen for å fotografere.
Bestanden av smålom I Sverige er anslått til 1300–1900 par. Den har lenge vært avtagende, så fuglen regnes som nær truet.
Mer.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan