Bygge i støy for å bo i ro?
Bygge i støy for å bo i ro?
Oppdatert :26 aug 2015
boiro

Det spørsmålet reises på Ljudmiljöcentrums symposium i Stockholm 20. oktober. Foranledningen er at regjeringen har vedtatt en forskrift (Förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader) som tillater betydelig mer veitrafikkstøy og flystøy enn før – og dessuten mer nattlig trafikkstøy. På symposiet dokumenteres helsevirkningen av trafikkstøy i lys av nye forskningsresultater. Mer!

Høyere grenseverdier, mange «bør», og mer tillatt støy i småleiligheter

Som vår hjemlige retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 http://www.regjeringen.no/pages/37952459/T-1442_2012.pdf inneholder regjeringens trykksak mange «bør»-er, ingen «skal» eller «må». Men grensene er stort sett høyere enn for gul sone i vår T-1442. For veitrafikk er de ca. 2½ dBA høyere (en økning på 3 dBA tilsvarer en fordobling av lydtrykket), mest hvis nattestøyen er høyere enn det som er typisk for veitrafikk – og for flytrafikk 3 dBA høyere. For jernbaner, T-baner og bybaner er grensen derimot ca. ½ dBA lavere med normal trafikkfordeling. Men i tillegg godtas 5 dBA høyere støy fra vei- og banetrafikk hvis boligen er på høyst 35 m². En økning på 5 dBA tilsvarer en tredobling av trafikkmengden.
Mer om symposiet 
Forordning-om-trafikbuller-vid-bostadsbyggnader

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan