Bilkonsern øker slagkraften til Støypatruljen!
Bilkonsern øker slagkraften til Støypatruljen!
Oppdatert :19 juni 2015

Hvert år mottar Norsk forening mot støy 1000 - 1200 henvendelser fra støyplagete. Mye er forespørsler om informasjon, men i en del tilfeller drar vi ut, måler støyen og sikrer dokumentasjon. Den gir grunnlag for å ta støyplagen videre til neste instans - enten det er overfor støyeier, en kommunal eller statlig instans eller som grunnlag for videre oppfølging i rettsapparatet. Denne bistanden er i dagligtale omtalt som «Støypatruljen». Nå øker Bertel O. Steen slagkraften i dette servicetilbudet ved å stille en ferdigdekorert  el-varebil til disposisjon for Støypatruljen. 

  -  Dette gir økt transportkapasitet og effektivitet for Støypatruljen i dens arbeid med å hjelpe alle støyplagete som henvender seg til oss. Det er vi veldig glade for, sier generalsekretær Ulf Winther i Norsk forening mot støy.

Støypatruljebil Peugeot og Knut Fageraas

Salgssjef Knut Fageraas hos Bertel O. Steen/Peugeot Norge, overrekker Støyforeningen nøklene til en ferdigdekorert Peugeot Partner El-varebil. Bilen gir sterk økning i foreningens kapasitet til å yte støyplagete en service og foreta veiledende støymålinger.

Miljøengasjert

  -  Vi har lagt merke til at det  familieeide bilkonsernet gjennom mange år har hatt et engasjement rettet mot miljøutfordringer, og at selskapet med alle sine forhandlere også i en rekke år har oppfylt kriteriene for merking som Miljøfyrtårn. Så vi håper at det kan ha betydning utover den direkte bilstøtten til Norsk forening mot støy, at konsernet nå også viser et engasjement for støysaken. Det har også betydning at bilkonsernet innen de ulike bilmerker i porteføljen, så bredt satser på å levere el-drevne personbiler og varebiler. Slike produkter vil være en del av løsningen i samfunnets bestrebelser på å redusere støy fra trafikken, sier Winther.

Hvorfor redusere støy?

Ved siden av luftforurensing er støy den miljøplage som rammer flest mennesker. Støyplagen medfører betydelig helserisiko, spesielt dersom man i støyutsatte områder. EU´s støydirektiv definerer at områder med en gjennomsnittstøy på 55 dBA eller mer, som gul sone. Allerede i denne sonen kan forskjellige helseplager relateres till støy. Helseplager som diabetes, høyt blodtrykk, hjerte- og karsykdommer, og tilogmed fatale hjerteattakk. 3/4 deler av Oslos befolkning bor i gul sone, og Oslo har en høyere andel av sin befolkning i gul sone enn f.eks. storbyer som Paris og Roma! Svenske forskere har med utgangspunkt i beregningsmodeller fra WHO, anslått at det årlig i Sverige er flere som får forkortet sitt liv på grunn av støy enn dem som dør i trafikken. Det gir en ide om alvoret med uløste støysituasjoner. 

Støypatruljen

En vesentlig del av Støypatruljens virksomhet handler om å foreta veiledende støymålinger for støyplagete, fremskaffe dokumentasjon og utarbeide rapporter som danner grunnlag for oppfølging av støyplagen. Du kan lese mer om dette på følgende link

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan