Bedre vinterføre for syklister
Bedre vinterføre for syklister
Oppdatert :11 des 2012

Statens vegvesen har revidert sin standard  for vedlikehold av gang og sykkelveger, og lover bedre vinterforhold for vintersyklistene. Foto: Wkimedia Commons

Det skal ikke være glatt, det skal ikke ligge løs snø og slaps, og det skal ikke være ujevnheter på mer enn to cm når du sykler på Statens vegvesens gang- og sykkelveger. Skriver Statens vegvesen på egne nettsider. Dette brageløftet til norske vintersyklister er en følge av at vegvesenet  har revidert standarden  for drift og vedlikehold.

Hvis entreprenørene gjør det de skal - og Statens vegvesen sjekker at de virkelig gjør det, skal det altså være greit å sykle på vinterføre. (Nå er det vel et stort spørsmål i hvilken grad vegvesenet kan kontrollere tilstand på vegnettet fra sine plasser bak skrivebordet, den ytre etaten ble vel stort sett nedlagt i den siste organisasjonsreformen? Og kontrollrutinene ble kostnadseffektivt omgjort til gjennomgang av egenerklæringer fra entreprenører?)  Men det er lov å håpe.

Icicle_bicycle_-_geograph.org.uk_-_1631269

Statens vegvesen har revidert sin standard for vedlikehold av gang- og sykkelveger, og lover bedre forhold for syklistene om vinteren. Foto: Wikimedia Commons

Ny standard

Vegvesenet har revidert standarden for drift og vedlikehold. Entreprenøren som inngår driftskontrakter i 2013 må følge denne. I den nye håndboka (nr. 111) er det beskrevet krav både til drift og vedlikehold, renhold og asfalt på sykkelveger.

Nytt er at i bymessig strøk med høy gang-sykkeltrafikk skal gang- og sykkelvegen være bar. Et eksempel på dette er Oslo  som har et hovedsykkelvegnett med høyere standard og bra forhold. På resten av gang- og sykkelvegene er det tillatt med en jevn snø/is-såle, men det skal ikke være løs snø, ikke glatt, og ikke ujevnheter over to cm. Og uansett standard gjelder kravene hele området. Det skal ikke ligge snøhauger verken i sykkelfelt, ved gangfelt eller på holdeplasser.

Den reviderte vedlikeholdsstandarden gjelder bare for de gang- og sykkelveger som ligger under ansvarsområdet til Statens vegvesen. Men man kan håpe at kommuner innfører samme standardkrav på sine gang- og sykkelveger.

Denne saken er hentet fra siste utgave av Statens vegvesens etatsavis Vegen og vi.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan