Beboere sier nei til økt støy i bytte mot lavere boligpris
Beboere sier nei til økt støy i bytte mot lavere boligpris
Oppdatert :09 nov 2016
Skjermbilde 2016-11-01 19.05.42

Studenter med hybel i Trondheim var blant dem som deltok i en undersøkelse om støy og bokvalitet og som sa klart nei til å akseptere mer støy mot å få lavere husleie.   

For mange er ikke byggstandardens tekniske minstekrav til støy strenge nok. 15-20% av befolkningen plages av støy selv når boligen er bygget etter dagens forskrifter. Og byggekravene er under press om forenkling, hovedsakelig fra  byggenæringen og fra dem i Kommunaldepartementet  som synes å være blendet av det rådende motoeordet "forenkling"som vel må være omskriving av begrepet kvalitetssenking. En rapport utarbeidet av Multiconsult,TØI og Sintef for Direktoratet for byggkvalitet viser at beboere sier nei til økt støy i boliger, også om de til gjengjeld kunne ha fått reduserte bokostnader.   Les mer.
                         

- Vi mener denne undersøkelsen bekrefter det vi hele tiden har trodd, nemlig at lydkvalitet i boligen betyr mye for den enkelte beboer, sier Ingunn Milford, seksjonsleder for akustikk hos Multiconsult. Hun presenterte rapporten på en konferanse i regi av Norsk forening mot støy tidligere i år.

Plaget av støy 

Rapporten viste at 65 prosent av de 700 respondentene oppgir at de i større eller mindre grad er plaget av støy i og utenfor boligen sin. 32 prosent er litt plaget, 15 prosent er middels plaget, 13 prosent er mye plaget, mens fire prosent svarer at de er voldsomt plaget. Respondentene fikk spørsmålet om de ville synes det var okay å bo i en bolig med dårligere støyforhold enn du har i dag hvis du fikk betalt for det av myndighetene? 

Til det ble det gitt et klart svar: «Det er uaktuelt å bo i en dårligere lydisolert bolig», svarer 87 prosent av respondentene.

10 prosent svarer også at de skulle hatt 1000 kroner i måneden for å være villig til å leve med dårligere lydisolasjon.

Ingunn Milford synes det var overraskende at respondentene var så tydelige i sine svar om at de ikke kunne tenke seg å leve med dårligere lydisolasjon selv om de fikk betalt, og at også over halvparten er villige til å betale mer for å få det bedre.

Basert på rapporten har bladet Huseierne intervjuet en representant for Direktoratet for byggkvalitet.  

Ketil Krogstad, avdelingsdirektør i direktoratet, sier at de utfører slike undersøkelser jevnlig, både for å vurdere om kravene i regelverket er hensiktsmessig og om det er behov for endringer eller andre tiltak.

- Krav til lydforhold i bygg er et utfordrende område der vi blant annet må balansere brukernes nytte og behov opp mot byggekostnader, sier han. 

- Vi har fått mange forslag fra byggenæringen til forenklinger av TEK10.  Vi har blant annet fått utredet om dagens krav til lydforhold bør differensieres for ulike boliger og om kravsnivået bør opprettholdes, skjerpes eller lempes for ulike boliger. Denne utredningen vil være en del av grunnlaget for direktoratets videre arbeid med forenkling og forbedring av regelverket.

les hele reportasjen i Hus og Boliglast ned rapporten om

0149_001

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan