Arbeidsplassen: Støytiltak virker
Arbeidsplassen: Støytiltak virker
Oppdatert :04 sep 2015
betongk

Yrkesgrupper med høy risiko for hørselstap er det militære, bygningsarbeidere, landbruk og andre med høy eksponering for støy. Foto Pål Jensen.

Internasjonalt fører yrkesmessig eksponering for støy til 7–21 % av hørselstapet blant arbeidstakere. Det er lavest i den vestlige verden, der forekomsten går ned, og høyest i utviklingslandene. Det er vanskelig å skille mellom støyindusert og aldersrelatert hørselstap på individnivå. Forekomsten av støyindusert hørselstap i arbeidslivet er like fullt synkende i Norge og andre vestlige land på grunn av forebyggende tiltak. Men fortsatt utgjør meldte arbeidsrelaterte støyskader omlag 60 % av totalt antall meldte arbeidsrelaterte sykdommer i Norge. Mer på STAMIs nettside om en systematisk litteraturgjennomgang av bl.a. overlege Arve Lie.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan