Æresprisen Årets Støydemper tildelt foreldreaksjonen Stopp Støyen!
Æresprisen Årets Støydemper tildelt foreldreaksjonen Stopp Støyen!
Oppdatert :18 april 2018
Skjermbilde 2018-04-18 11.13.42

Støyaktivister og medlemmer av foreldreutvalg ved lokale skoler i nærområdet til politiets planlagte beredskapssenter: Paal Sjøwall og Linda Methi fra Foreldreaksjonen Stopp Støyen!, representerte aksjonen på Støyforeningens nasjonale støykonferanse, og mottok æresprisen Årets Støydemper 2018.

      På den nasjonale støykonferansen var det mange interessante presentasjoner om de mange sidene ved støyutfordringer i vårt samfunn. Blant annet ble det presentert internasjonal forskning som dokumenterer hinsides tvil at å leve i såkalt dagligdags støy, på sikt medfører betydelig økt helserisiko.

     Et spesielt hyggelig innslag var tildeling av æresprisen Årets Støydemper. Den gikk denne gang  til foreldreaksjonen Stopp Støyen. Aksjonen har sitt utgangspunkt i foreldreutvalg ved en rekke skoler i Oppegård, med tilslutning fra foreldre til barn i barnehagene i området, alle med bekymring for at miljøet og ikke minst støyutfordringene ved det planlagte beredskapssenteret for politiet ikke var godt nok tatt hensyn til i planleggingen. Etter hvert fikk aksjonen også tilslutning fra Bjørndal i Oslo kommune.

     Foreldreaksjonen Stopp Støyen ble tildelt æresprisen Årets støydemper på den nasjonale støykonferansen. I pristalen takket Støyforeningen Justisdepartementet og Politidirektoratet for at reguleringsplanen var så stupid og maktarrogant mht. støy at den vekket foreldrene i Oppegård.

     Stopp Støyen-aksjonen kan også være en inspirasjon for for foreldre og foreldreutvalg ellers i Norge om at miljøutfordringer, ikke minst støyutfordringer, trenger foreldres engasjement om man skal sikre barn gode oppvekstmiljøer. Bare i Oslo bor 60-70 000 barn i gul støysone. Foreldre må engasjere seg for å hindre samfunnsplanlegging og utbygging som gir slike oppvekstmiljøer.   

Skjermbilde 2018-04-18 11.38.48

Ulf Winther fra Norsk forening mot støy overrakte æresprisen til de glade vinnerne, represesentert ved Linda Methi og Paal Sjøwall.

I prisbegrunnelsen heter det: 

     Sivilsamfunnets engasjement er viktig for å stoppe eller redusere støy. Foreldreaksjonen Stopp Støyen har i året som har gått, mobilisert befolkningen i Oppegård og mange andre til en modig, kreativ, velorganisert, innsatsfylt og utholdende kampanje for å sikre forpliktende dialog om livsmiljø, kvalitet i barns utemiljø, og forsvarlig lydmiljø for nærmiljøet rundt politiets planlagte beredskapsenter. Aksjonen har gjennom sine positive initiativ evnet å sikre en vedvarende oppmerksomhet for sin sak, skaffet seg politisk respekt, og har også maktet å organisere den første store støydemonstrasjon foran stortinget på mange år. Aksjonen har også vært en viktig inspirasjon for støyaktivister.

Les mer om Stopp Støyen her.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan