Årsmøte tirsdag 20. mars kl. 1800
Årsmøte tirsdag 20. mars kl. 1800
Oppdatert :12 mars 2018
Skjermbilde 2018-03-06 07.00.09

Ta trikk 18 eller 19 til Oslo Hospital. Bruk inngangen nærmest trikken. Ill. Google Maps.

Dato: Tirsdag 20. mars. Årsmøtet begynner kl. 18.00
Sted: Støyforeningens lokaler i Ekebergveien 1A, 0192 Oslo
Ta trikk 18 eller 19 til holdeplassen Oslo Hospital.

Årsberetning, revidert regnskap vil bli lagt ut på www.stoyforeningen.no
Der ligger også vedtekter for foreningen. 
Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars, etter innkalling fra styret minst 3 uker i forveien. Stemmerett har enhver som har betalt kontingent for sist forløpne år. Vedtak blir truffet med simpelt flertall, men ved vedtektsendringer kreves det 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1. Årsberetning og revidert regnskap

2. Orientering om budsjett 2018

3. Valg av tillitsrepresentanter, herunder valgkomité og revisor

4. Andre saker nevnt i møteinnkallingen, som styret legger fram

KONTINGENT 2018 ER SENDT UT.

Vel møtt!

Oslo, 27. februar 2018

For styret i Norsk forening mot støy

Ulf Winther
generalsekretær

Vedtekter

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan