Årets støydempere:
Årets støydempere:
Oppdatert :08 mai 2012

Støydemperprisen 2012 til

Ingunn Milford, Statens vegvesen Vegdirektoratet, Oslo

Nina Renshaw, Transport & Environment, Brussel

EUs regelverk for støy fra bildekk og kjøretøyer har vært overmodent for revisjon. I 2009 skjedde det viktige forbedringer ved at det ble innført nye støykrav til bildekkene, og det ble innført krav om støymerking. Dekkstøykravene er fremdeles ikke gode nok, men det var en viktig forbedring.  De siste årene har det vært arbeidet med å forbedre EUs regelverk når det gjelder tillatt støyutslipp fra nye kjøretøy. Trass i den teknologiske utviklingen har kravene om maksgrenser for støyutslipp stått stille de siste 20 år. For 210 millioner støyplagete i Europa er en ambisiøs revisjon av dette regelverket et meget viktig enkelttiltak for å forbedre deres situasjon. For Norge er det viktig for at vi skal kunne nå vårt nasjonale støymål.

 

DSCN1416  v4 1800

  Prisvinner Ingunn Milford i prat med jurymedlem Ulf Winther. I bakgrunnen jurymedlem Jan Boe Kielland, og til venstre Jannicke Sjøvold, Statens vegvesen. Foto: Pål Jensen.

I desember la DG Entreprise frem forslag om skjerpede støyregler for nye biler. Forslaget behandles nå av miljøkomiteen i EU-parlamentet, og saksbehandlingen vil snart starte for fullt også i Rådets arbeidsgruppe.  Motkreftene er sterke mot et effektivt regelverk er sterke, så det er viktig at alle som ønsker redusert støy mobiliserer kraftig nå. Det er dokumentert at høyere miljøambisjoner er godt innen rekkevidde for moderne teknologi. Det er solid faglig dokumentert at skjerpede støykrav for biler er samfunnsmessig lønnsomt og det samfunnsøkonomisk mest kostnadseffektive tiltak mot trafikkstøy.      Ingunn Milford og Nina Renshaw har vært og er viktige bidragsytere og pådrivere i prosessen for å fremme et best mulig, fremtidsrettet støyregelverk for nye dekk og biler. Effekten av deres arbeid vil kunne få stor betydning også for støyplagete i Norge.

 Vi vil spesielt nevne Ingunn Milfords innsats som leder av CEDRs støygruppe, der hun, i samarbeid med Sigve Aasebø, Ernst & Young, har vist på en overbevisende måte at skjerpede støykrav til kjøretøyer er svært svært kostnadseffektivt. Dette er viktig fordi dette imøtegår bilindustriens omfattende innvendinger.  Hun har lagt frem CEDR-rapporten i flere europeiske fagmiljøer der den har vakt stor interesse. Den var også viktig på workshopen om nye støykrav i EU-parlamentet midt i april, der Nina Renshaw i sin presentasjon stor vekt på disse resultatene.

   Nina Renshaw og hennes organisasjon Transport & Environment har stått i front, i samarbeid med mange uavhengige organisasjoner,  i arbeidet for å få politikerne til å benytte sitt handlingsrom og vedta skjerpede støykrav. Hun har koordinert arbeidet, holdt alle medspillere godt orientert, tatt viktige initiativer og drevet et meget godt påvirkningsarbeid overfor beslutningstakerne. Just in time for EU-parlamentets workshop om de nye støykravene for kjøretøyer presenterte hun en rykende fersk TNO-rapport som hun hadde vært var oppdragsgiver for. Den har gitt omfattende, god dokumenterte faglige begrunnelse for mer ambisiøse støykrav, blant annet viser den at kostnadene ved å innføre strengere støykrav til kjøretøyer oppveies av en 30 ganger større samfunnsgevinst som følge av denne regelskjerpingen.

   Ingunn Milford og Nina Renshaw er to kvinner som leverer en viktig innsats i kampen for å redusere støyplagene i Europa. De illustrerer også hvor viktig det er at gode krefter på samferdsels- og miljøsiden tar felles ansvar for å fremme mer støy svak trafikk.     Det er med store glede at juryen kårer Ingunn Milford og Nina Renshaw til vinnere av æresprisen Årets Støydemper 2012.

Juryen for årets støypriser 2012 har bestått av

Torhild Wessel Holst, tidl. miljørettet helsevern, Moss kommune

Jan Boe Kielland, tidl. seniorrådgiver Klima- og Forurensningsdirektoratet

Ulf Winther, kampanjeansvarlig støysvak trafikk, Støyforeningen

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan