Årets Støysnegle 2017 tildeles Jan Tore Sanner
Årets Støysnegle 2017 tildeles Jan Tore Sanner
Oppdatert :27 april 2017
Skjermbilde 2017-04-27 07.27.12

 

Sanners romslighet med å tillate boligbygging i rød støysone og Tek 17 svekker nordmenns støyvern og vil øke antall støyplagete i Norge. (Foto:KMD)

   Juryen for årets støypriser vurderer at Jan Tore Sanners ansvarområde har levert de største nye truslene mot nordmenns støyvern i 2016, og tildeler ham derfor prisen Årets Støysnegle 2017. Det skal minne ham om at et robust samfunn opprettholder et robust vern mot støyforurensing.

Les mer.

Kommunal- og moderniseringdepartementet har det overordnete ansvar for plan- og 

bygningsloven, med tilhørende T-1442  Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. Retningslinjen er en del av det norske folks vern mot helseskadelig støyforurensing. Sist vinter åpnet Sanners departement for boligbygging i rød støysone, med den følge at stadig flere kommuner lanserer planer om boligbygging i områder som tidligere ble ansett uegnet for boliger, til fortjeneste og glede for eiendomsbesittere og til ulempe for den befolkning som kommer til å bo der. 

    I desember kunngjorde Statistisk Sentralbyrå at antall støyplagete i Norge nå nærmer seg 2 millioner nordmenn, en vekst på 60 % i forhold til den nasjonale målsetting fastsatt av Stortinget om å redusere støyplagen. 

     Støy fører til sykdom og forkorter i en del tilfelle folks liv. En rapport fra Folkehelseinstituttet anslår årlige samfunnskostnader som følge av støy til  å være 14 milliarder kroner. Ved en riktig anvendelse av plan- og bygningsloven vil den kunne være den viktigste loven for å ta vare på norsk folkehelse. Det har ikke skjedd under Sanners regime.    

       Hans departement er også overordnet instans for fremleggelse av forslaget Tek 17 som vil føre til redusert beskyttelse mot støy. Forslaget er allerede beryktet for sitt bidrag til å demontere kvaliteten i norske boliger.

     Støyjuryen vurderer at Jan Tore Sanners ansvarområde har levert de største nye truslene mot nordmenns støyvern i 2016, og tildeler ham derfor prisen Årets Støysnegle 2017. Det skal minne ham om at et robust samfunn opprettholder et robust vern mot støyforurensing.

Støyprisjuryen 2017 har bestått av:

Emily Robertson, styremedlem Norsk forening mot støy, 

Frode Hallingbye, medstifter av organisasjonen Nei til møteulykker

            Ulf Winther, generalsekretær Norsk forening mot støy, juryleder

Spørsmål om prisene kan rettes til Ulf Winther, tel 4545 9133, epost: ulf@stoyforeningen.no

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan