110 på flere motorveier
110 på flere motorveier
Oppdatert :14 aug 2014
støy-110

Mer fart gir mer støy, og støyen øker betydelig mer enn farten
De blåblå, med Frp i førersetet, har innført 110 km/t som fartsgrense på flere motorveistrekninger i Østfold og Vestfold – og ønsker å heve fartsgrensene enda flere steder. Utrykningspolitiet og Statens Vegvesen er godt fornøyd med de økte fartsgrensene. Støyplagede bør ikke være det, for bilstøyen øker med minst 20 % når farten økes fra 100 til 110 km/t. I tillegg gir høyere fart mer biltrafikk fordi bilister dermed foretar en del turer de ellers ville ha sløyfet fordi de tok for lang tid.

Danske undersøkelser antyder at dette neppe vil gi merkbare konsekvenser for trafikksikkerheten. Derimot vil økt fart bety økte utslipp av klimagasser på de aktuelle strekningene, og økt luftforurensing. Boliger som ligger langs de berørte strekningene og som ligger i et grenseland i forhold til støyforskriftens grensekrav om hva som utløser vegvesenets plikt til å gjennomføre støydempende tiltak ved boligen, bør be om at myndighetene på nytt vurderer støyen for din bolig. For økt fart gi økt støy!

Vil du lese mer om hva som skjer med støyen når farten øker, anbefaler vi deg Tyre /Road Reference Book, skrevet av forskerne Ulf Sandberg og Jerzy A. Ejsmont. (Utgitt i 2002. Info på www.informex.info). Les fra side 162.

Vil du lese Statens vegvesens info til deg som bor langs hovedvei og er støyplaget, klikk på denne linken

.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan