Nyheter
Støyforeningen på Stortinget
Oppdatert : 22 des 2022

Norsk forening mot støy sendte skriftlige innspill til Stortinget om hvordan statsbudsjettet kunne innrettes bedre for å håndtere de alvorlige konsekvensene av den økende støyeksponeringen som den norske befolkningen blir utsatt for. Vi henvendte oss med disse innspillene til transportkomiteen, energi- og miljøkomiteen, og kommunalkomiteen. Det er disse komiteene som i hovedsak har ansvar for de forhold som påvirker utviklingen med støyforurensing.
Her finner du Støyforeningen under høringene på Stortinget

støyfor-youtube

 I våre skriftlige innspill til disse komiteene gikk vi nærmere inn på budsjettdetaljer og hvordan en bedre innretting kan gi bedre forebygging mot støy og utbedring av eksisterende støyutfordringer. Les mer   

Støykonferansen 2022 - se film og last ned presentasjoner
Oppdatert : 12 jan 2023
Skjermbilde 2022-11-08 kl. 13.55.27

Støywebinaret 2022 hadde svært stor deltakelse for vår virksomhet, med tresifret antall deltakere fra ni land og 3 verdensdeler. Verdensnavn fra forskningsområdet støy og helse presenterte ny forskning, ledende fransk teknologimiljø presenterte støyradaren som rulles ut i flere storbyer, det ble oppdatering om T-1442 og foredrag om hvordan den pågående støykartleggingen etter miljøstøyforskriften nå også ska ha et estimat av helsekonsekvensene av støy. Konferansen ble gjennomført dels på engelsk, dels på norsk. 

Se presentasjonene på YouTube

Last ned presentasjonene: 

Professor Thomas Münzel, Mainz universitet:

Professor Manuella Lech Cantuaria, Syd-Danmark universitet:

David Bernfeld, Bruit Parif:

Merete Gynnild, Arealplan, Miljødirektoratet:

Merete Gynnild, Arealplan, Miljødirektoratet:

Senior forsker Gunn Marit Aasvang, Folkehelseinstituttet:

God folkehelse skapes der du bor
Oppdatert : 09 jan 2023
Skjermbilde 2022-11-23 kl. 17.41.46

En fremtidsrettet folkehelsestrategi må også være tydelig innrettet på kommunens ansvar for å avbøte dårlige fysiske bomiljøer som utgjør en helserisiko.(ill. fra Aurskog Høland kommune) 

God folkehelse skapes der du bor. Slagordet fant vi på Aurskog Høland kommunes nettside og siterer det fordi det er en god oppsummering av en viktig kjerne i folkehelsearbeidet. Supplert med en annen spissformulering om at «plan- og bygningsloven er vår viktigste folkehelselov» så finner du syntesen i Støyforeningens innspill Oslo kommunes utkast til ny folkehelsestrategi. En folkehelsestrategi som ikke adresserer betydningen av å avbøte eksisterende forurensing og fysiske miljøproblemer der folk bor, og dessuten at kommunen tillater avvik fra miljømålsettinger i byutviklingsprosjekter vil for Støyforeningen fremstå mangelfull. Ikke minst fordi mer enn 450 000 i byen bor i støyforurensede omgiveIser som medfører økt helserisiko. 170 000 bor i svært støyutsatte omgivelser med ditto høyere risiko.

    Det er realistisk å anslå at helsekonsekvensene av støy i Oslo koster samfunnet 5-6 milliarder kroner hvert år. Dette er tall som beskriver redusert livskvalitet, alvorlig sykdom og for tidlig død.

    I vårt  innspill konsentrerer vi oss om det som har tilknytning til støyproblematikken i Oslo. Vi ser at utkastet til Folkehelsestrategi i svært liten grad svarer ut utfordringene knyttet til støy og de helsekonsekvenser støy påfører mennesker. Les mer.

Støyforeningen med innspill til politiske partier om å ta ansvar for støy
Oppdatert : 11 jan 2023
Skjermbilde 2018-10-10 10.51.29

Nye beregninger viser at samferdselsstøy koster samfunnet 16,5 milliarder kroner årlig på grunn av kostbare helsekonsekvenser. Da kan ikke politikken lenger lukke øynene for samfunnsutfordringen. Støyforeningen har sendt noen innspill for oppdatering og diskusjon. 

Kunnskap om støyens skadevirkninger og store samfunnskostnad er økende. Derfor har Støyforeningen invitert de politiske partiene til å utvikle en bedre intern drøfting av støyproblemet og ta et større politisk ansvar for å redusere. Vi har sendt et skriftlig innspill til flere av partienes programkomiteer.   Les mer

Uinnfridd ansvar for jernbanestøy i Gamlebyen
Oppdatert : 11 jan 2023
Skjermbilde 2022-11-02 kl. 17.48.31

Med mer enn 700 tog i døgnet, dag og natt, representerer togstøyen en betydelig plage for dem som bor langs landets mest støyende jernbanestrekning. De mange godstogene støyer mest.

I forkant av et folkemøte med beboere, politikere og representanter for jernbanemyndighetene påtok Norsk forening mot støy å samle støydokumentasjon fra 10 boliger langs firesporstraseen fra Oslo S og opp til Etterstad. Støyforeningen la frem måleresultater på folkemøtet. Vår konklusjon var at selv om man kunne spore virkningene av tidligere tiltak, var det fremdeles tunge, uløste oppgaver med støydemping, og dessuten ganske klart at i en del boliger var støyen så høy at det medfører økt helserisiko å bo der.

Støymålere utplassert i Stavanger, Bergen og Tromsø
Oppdatert : 11 jan 2023
Skjermbilde 2022-11-02 kl. 18.53.37

Tromsø, Bergen og Stavanger - i tillegg til Oslo - kan nå låne ut støymåler til sine medlemmer.

Norsk forening mot støy har utplassert støymålere i Stavanger, Bergen og Tromsø. Disse kan brukes av Støyforeningens medlemmer som trenger et slikt instrument for å dokumentere støyplager. Tilbudet supplerer det eksisterende tilbudet om å låne en støymåler ved foreningens kontor i Oslo. Det har vist seg å være en meget ettertraktet mulighet for foreningens medlemmer. Mange har erfaring for at det er først ved å dokumentere støyplagen at man vinner noenlunde gehør for sine støyplager.

Lån av støymåler er gratis for våre medlemmer. Les mer

Statsforvalteren: BaneNors støyrapport for Gamlebyen har mangler
Oppdatert : 11 jan 2023
Skjermbilde 2022-11-21 kl. 19.35.40

Statsforvalteren i Oslo og Viken påpeker flere mangler ved Bane Nors støykartlegging av bl.a Gamlebyen. Bane Nor er pålagt retting. 

Statsforvalteren i Oslo og Viken har vurdert Bane Nors rapport om strategisk støykartlegging. I henhold til forurensingsforskriften kapittel 5 er jernbaneetaten forpliktet til å utføre en slik støykartleging og vurdering hvert femte år på jernbanestrekninger der trafikkmengden er over et bestemt nivå. Resultatene av denne kartleggingen rapporteres til Miljødirektoratet og deretter til EU-kommisjonen. Statsforvalterens vurdering er at Bane Nors rapport er mangelfull og pålegger snarlig retting.

Støyåret 2021 lærte oss mer om støyens helserisiko
Oppdatert : 10 mars 2022
Skjermbilde 2022-01-30 kl. 20.49.51

Figurtekst: Utviklingen fra vedvarende støyeksponering til stress, høyt blodtrykk, hjerte-karsykdommer og livsfarlig blodpropp og slag. Tegningene illustrerte vitenskapelige forskningsresultater ved prof. Thomas Münzel et al, presentert i Science juni 2021. 

Støyåret 2021 var preget av noe redusert aktivitet i samfunnet, med tilsvarende redusert veitransport og flytrafikk slik at den totale støybelatningen fortsatt er noe lavere enn det siste normalåret 2019. I tillegg til at mange av oss opplevde velværet ved å være omgitt av litt mindre støy, ble mye ny forskning om sammenhengen mellom støy og alvorlig sykdom presentert. Blant annet ble sammenheng mellom trafikkstøy og risiko for tidlig utvikling av demens. Vi har også sett rapporter som enda tydeligere redegjorde for sammenheng mellom støy, høyt blodtrykk, hjerte-karsykdommer, blodpropp og slag. Sett fra Støyforeningens perspektiv brakte støyåret 2021 både oppturer og nedturer. Les mer 

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan