Nyheter
Miljøfartsgrenser gir mindre støy
Oppdatert : 27 nov 2012

Klif (Klima- og forurensningsdirektoratet) støtter miljøfartsgrenser og mener overtredelser må medføre samme reaksjon som andre overskridelser av fartsgrensene, dvs. at sjåfører må kunne få prikker og miste førerkortet når de kjører fortere enn miljøfartsgrensen

      – Effektive tiltak for å bedre luftkvaliteten må settes inn raskt. Da er det også nødvendig å ha gode sanksjoneringsmuligheter for å sikre at tiltakene følges opp og virker, sier Klifs direktør Ellen Hambro. Målinger viser at de også gir støyreduksjon, med opptil 2 dB, i tillegg til at vinterulykkene er redusert med 31 %. Klifs meninger støttes av folk flest: I januar 2012 gjennomførte Respons en meningsmåling for Aftenposten som viste at 52 % var positive til miljøfartsgrensen, 32 % negative. 16 % hadde ingen mening. Mer.

Station Pub kan ikke spille høy musikk
Oppdatert : 27 nov 2012

Miljørettet Helsevern i Østfold (MHVIØ) påla Station Pub i Mysen å dempe musikken slik at støyen hos naboene ikke skulle overstige grenseverdiene i Helsedirektoratets veileder for musikk og helse. Fylkesmannen i Østfold har imidlertid opphevet vedtaket pga. saksbehandlingsfeil. Derfor hevdet Indre Smaalenene at Station Pub dermed igjen kunne spille høy musikk. Men det stemmer ikke. Fylkemannen presiserer at «Disse normene fra Helsedirektoratet er imidlertid like forpliktende for virksomheten selv om Fylkesmannen opphevet vedtaket på grunn av saksbehandlingsfeil.»

Lyden off

Også Station Pub i Mysen må ta hensyn til naboene

Også gresshopper synger høyere i biltrafikk
Oppdatert : 23 nov 2012

Ikke bare fugler hever stemmen for å overdøve bilstøyen. Tyske forskere har funnet det samme hos arten slåttegresshoppe (som også finnes i Norge), i den grad vi kan snakke om «stemme» hos et insekt som lager lyd ved å gi bakbena mot vingene. Analyse av lydopptak i et laboratorium viste at hannene som kom fra trafikkerte omgivelser hadde endret sangen sin ved å øke styrken i de dypeste, mest lavfrekvente, delene av sangen. Det er vesentlig disse frekvensene som lett blir overdøvet av bilstøyen. Forskerne er bekymret for at endringen i sangene kan føre til rot i gresshoppenes paringssystem. Kanskje kan hunnene bli forvirret om hannenes sang blir ugjenkjennelig.

slåtteg

Den prøver å synge høyere enn bilstøyen. Foto G.-U. Tolkiehn/Wikipedia.

Støy i barnehager og jakten på etterklangen
Oppdatert : 23 nov 2012

Det er ikke barnas lydnivå som er støyproblemet i barnehagen, sier akustikk-konsulent Yvet Martin. Mer presist: Lydnivået er ikke årsaken til støyproblemet, men et resultat av for mye etterklang – og at hjernen vår ikke er tilpasset et liv med støy og susing fra trafikk, vifter osv. Men hun mener det vil hjelpe å bruke tilpassede lydabsorberende materialer, at disse slett ikke er dyrere enn vanlige materialer – og at det også er håp for eksisterende bygg.

I naturen betyr lave frekvenser torden, jordskjelv eller rovdyr. Fare. Foto Master Sgt. Jeremy Lock, USAF/Wikimedia Commons.

Norske skoler: 75 % plages av støy
Oppdatert : 14 nov 2012

Problemet uro i skolen må tas bokstavelig, viser en undersøkelse gjort av Norstat på vegne av GLAVA: 75 % av norske elever plages av støy og dårlig akustikk, og 25 % av de som jobber eller studerer innendørs plages av det samme. Men enkle grep kan gi kraftig forbedring.

støy-skole

Åpne skoler og minimalisme gir maksimalistisk støy. Ill. Glava

Trøstet ettåring: Hull på trommehinnen
Oppdatert : 05 nov 2012

En barnehageansatt i Trondheim fikk hull på trommehinnen og nedsatt hørsel etter at et barn skrek av full hals. Hun skulle trøste en ettåring med sterk stemme for å trøste. Slike skader er uvanlig, sier Arbeidstilsynet  – men får en del meldinger om hørselsskader etter langvarig eksponering for barnehagestøy. Siden 2006 har Arbeidstilsynet fått 87 meldinger om yrkesskader i norske barnehager. 31 har støy som årsak, men tilsynet mener slike skader er underrapportert. Høyt lydnivå forekommer særlig i tilvenningsperioden om høsten, når barnehagene er fulle av nye barn

små-Walter_de_Maria_Vertikaler_Erdkilometer

Kan være farlig lydsterk. Foto Walter De Maria/Wikimedia Commons

To rullebaner er nok
Oppdatert : 02 nov 2012

Støyforeningens høringsuttalelse – Oslo Lufthavn AS’ Masterplan for 2012–2050

Masterplanen fastslår (2.1) at det overordnede mål er å sikre Oslo Lufthavn «arealer for nødvendig ekspansjon slik at trafikken til en hver tid kan avvikles ilfredsstillende i takt med trafikkutviklingen og befolkningsveksten.» Fly er et meget støyende transportmiddel, så for Norsk forening mot støy er detikke noe mål å tilrettelegge for mest mulig flytrafikk. OSL kan dessuten ta betydelig mer trafikk med dagens to rullebaner. Derfor mener vi at OSL ikke trenger noen 3. rullebane.

fly-int-sea

Flyplasser blir mer og mer upopulære naboer. Foto HACAN.

Hele uttalelsen 72,78 kB
Nye dekk: Støymerking fra 1. november
Oppdatert : 30 okt 2012

Fornuftige bilister har vel allerede foretatt høstens dekkoperasjon eller lar bilen stå – men etter vinter kommer vår. EUs merkeordning for nye dekk trer i kraft 1. november: Fra da av skal nye bildekk hos dekkforhandleren være utstyrt med et tydelig merke som forteller deg om dekkets støyegenskaper, dekkets gripeevne på våt vei og dekkets rullemotstand. Samferdselsmyndighetene i Norge er riktignok litt baktunge, så formelt er ikke dekkmerkingen påbudt før 1. januar 2013. Men de seriøse dekkforhandlerne har merkene på plass. Det vil gi deg bedre muligheter til å gjøre gode, egne miljøvalg. Så du kan anskaffe mer støysvake dekk neste gang du skifter dekk på bilen. Mer

dekk

Fra 1. nov. skal nye bildekk (unntatt piggdekk og regummierte dekk) ha denne merkingen. To lydbølger, som her, markerer at rullestøyen er mellom grenseverdien og 3 dBA under grenseverdien.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan