Nyheter
Veitrafikkstøy øker faren for diabetes
Oppdatert : 15 april 2013

En undersøkelse av 57 053 personer i alderen 50–64 år viste en statistisk signifikant (utsagnskraftig) økningen av risikoen for diabetes med økende veitrafikkstøy. Økningen i risiko ble beregnet til 8 % pr. 10 dB økning i støynivået, eller 11 % hvis en regnet med den veitrafikkstøyen personen hadde vært utsatt for de siste fem år. Med en strengere definisjon av diabetes var risikoøkningen på henholdsvis 11 og 14 %. En fant ingen sammenheng mellom jernbanestøy og risikoen for diabetes. Resultatene er korrigert for luftforurensninger, som jo ofte henger sammen med veitrafikkstøy. Mer.

Norsk forening mot støy om Nasjonal Transportplan 2014-2023
Oppdatert : 15 april 2013

Klima og miljø er igjen de tapende parter. Og da kan vi legge til at forebyggende folkehelsearbeid, økt livskvalitet, lik helse for alle også settes på vent.

Musikk i Frognerparken: Kraftig reaksjon på støy
Oppdatert : 10 april 2013

Vi har nylig skrevet om hvordan musikk kan dempe angst og stress, men det gjelder ikke for alle, og ikke for all slags musikk. Gatemusikantene i kvartetten Gypsies fikk iallfall beslaglagt instrumentene, 4x7000 kr i bot, og trusler om utvisning fra Norge for å musisere i Frognerparken søndag 7. april. Reaksjonen ble begrunnet med at Frognerparken er stille sone, og at kvartetten visste musiseringen var ulovlig. Et bevis på det siste skal ha vært at de forsøkte å løpe sin vei da politiet dukket opp.
    Denne påfallende håndfaste håndhevingen av støyregelverket skyldtes forhåpentlig absolutt utelukkende en genuin interesse for å bekjempe støy – uten noen som helst sammenheng med at kvartetten tilhørte romfolket.

Musikk kan dempe angst
Oppdatert : 09 april 2013

Musikk kan ha beroligende effekt, mer enn angstdempende piller. Dette kan skyldes at hjernen ser ut til å følge musikkens rytme. Det er konklusjonene to kanadiske psykologer  har trukket etter å ha gjennomgått over 400 tidligere publiserte studier. Forskerne støtte raskt på det stadig tilbakevendende problemet at musikk ikke oppstår eller nytes i et vakuum. Dette skyldes ikke at lydbølger ikke forplanter seg i vakuum, men at det er vanskelig å skille musikken fra den sosiale sammenhengen. De kanadiske forskerne gjennomgår flere områder der musikk har positiv innflytelse på helsa. Musikkens påvirkning på stress og angst er området med de mest håndfaste resultatene.

kingstont

En angstdempende trio? Foto Wikimedia Commons

Mikro-hjelpemidler for hørselshemmede: Lær av sirissen!
Oppdatert : 08 april 2013

Sirisser har høreorganer på bena, og en søramerikansk siriss har lært forskerne at selv ytterst kompliserte høreorganer kan gjøres svært små. Høreorganene består av et væskefylt rom, hvor den akustiske energi omdannes til elektrokjemisk energi, dvs. nerveimpulser som sendes til sirissens hjerne. Professor Daniel Robert, Bristol University i England, håper at de dermed kan lære hvordan en kan gjøre det samme med hjelpemidler for hørselshemmede.

siriss

Kan denne tassen lære oss å lage bedre hjelpemidler for hørselshemmede? Foto Wikimedia Commons.

Støy i vinden
Oppdatert : 02 april 2013

Rettere sagt: Støy fra vindturbiner. Slik støy er mer sjenerende enn støy med samme dBA-nivå fra f.eks. veitrafikk eller jernbaner, bl.a. fordi den hovedsakelig er lavfrekvent. Regelverket tar i noen grad hensyn til dette ved at dBA-grensene er satt lavere. Så også i Norge, hvor vindturbinstøy er regulert i T-1442, Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging.Mer om vindturbinstøy i denne rapporten fra Ljudmiljösentrum i Lund, Sverige. Mer om lavfrekvent støy.

vind-ljud

Rapport om vindturbinstøy

Foredragene på temamøtet om helikopterstøy
Oppdatert : 18 mars 2013
Øving: Ørepropper til skolekorps
Oppdatert : 27 feb 2013

Hvis du har stått nær et korps, har du sikkert hørt ganske lydsterk musikk. Lyden blir desto sterkere ved øvelser i små lokaler med harde vegger og mye etterklang. I bomberommet på Øren skole i Drammen samles ca. 30 personer under korpsøvelsene, og flere deltagere har klaget over vondt i ørene og dotter i ørene etter øvelsene. Jan Martin Hafskjold, styremedlem i Hørselhemmedes Landsforbund (HLF) i Drammen, begynte å dele ut ørepropper etter å ha målt 100 dB ved en øvelse. Ved slike lydstyrker er HLF mest bekymret for øresus (tinnitus), en vedvarende lyd i hodet, noe som kan være invalidiserende.

korps

For noen er 17. mai uten korps bare dagen etter 16. mai. Men store og små ører bør beskyttes, iallfall under øvelser i små rom. Foto Wikimedia Commons.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan