Nyheter
Mer snøscooterkjør med de blåblå
Oppdatert : 09 okt 2013

De blåblå vil gi kommunene mer makt – og Fylkesmannen tilsvarende mindre makt – over hvor det skal være tillatt å kjøre snøscooter. Snøscooterforbundet har ønsket akkurat dette. I forbindelse med snøscooterkjøring har Norsk forening mot støy tidligere uttalt bl.a.:
Vi minner om at 90% av alle som ferdes i naturen, oppgir som hovedårsak behovet for fred og ro og stillhet i naturen. I tillegg kommer de som lever i naturen, og som har krav på vår respekt om omtanke for deres livsverden. Samtidig har vi forståelse for at det må være en avveining mellom ulike interesser, men en avveining må
hensynta alles behov og sette grenser for hvor og når motorisert ferdsel kan forgå til lands og til vanns. Naturvernforbundet har gjennom 10 år klaget inn dispensasjoner de mente var lovstridige, og
Fylkesmannen har i 90 % av sakene gitt dem rett, og trukket tillatelsene tilbake. Samtidig har Fylkesmannen krevd at kommunene retter seg etter vedtaket, og innretter dispensasjonspraksisen etter
dette. Dessverre har det ikke skjedd. Enkelte kommuner har i disse 10 årene ikke etterkommet Fylkesmannens anmodning, men fortsatt å innvilge samme type dispensasjoner som før.
I dette scenariet mener vi at kommunene ikke er egnet til å forvalte ansvaret med å opprette scooterløyper.
Det tryggeste er at Fylkesmannen har myndigheten til å opprette scooterløypene. Ikke kommunene.

snøscooter2
De blåblå har nevnt støy i plattformen
Oppdatert : 08 okt 2013

Før valget påpekte vi at ordet «støy» overhodet ikke forekom i Hs og Frps partiprogrammer. I så måte er regjeringsplattformen et fremskritt, for på s. 60 skriver de:
«Det er viktig å ta vare på bymarker og grønne lunger i byene som viktige rekreasjonsområder for befolkningen, og arbeide for å redusere støyplager gjennom å følge opp nasjonale og internasjonale forpliktelser.» De kan også sette sitt utvetydige stempel på handlingsplanen mot støy, som nettopp nå er under revisjon. Den er unevnt i plattformen. Det som er nevnt, er ikke udelt positivt.

ernasiv

De har nevnt støy på s. 60 i regjeringsplattformen. Foto Wikipedia

Havet: Mer støy enn du tror
Oppdatert : 07 okt 2013

Havet er antagelig mer støyende enn du tror fordi lyder forplanter seg svært langt. Det gjelder både naturstøy som ved vulkanutbrudd og breer som kalver – og menneskeskapt støy, f.eks. fra seismikkskyting ved oljeleting. Ved hjelp av en hydrofon kunne Dr. Christopher Clark ved Cornell-universitetet konstatere at støy fra seismikkskyting utenfor nordkysten av Brasil kunne høres midt ute i Atlanteren, over 3000 km borte. Det har lenge vært kjent at hval kan skades av denne støyen, men den kan også ødelegge larver av kamskjell. En undersøkelse viste at 46 % av de støyeksponerte larvene ble tydelig deformert, mens ingen av larvene i en kontrollgruppe var det. Mer.

kamskjell
Bedre støydemping
Oppdatert : 04 okt 2013

Materialer som fanger opp all støy fra maskinrommet i båten er målet for forskere fra Østfold og Kina. Men bruksområdene kan bli flere. Jakten på et nytt konstruksjonsmateriale med god lydisolerende og vibrasjonsdempende effekt har opptatt mye av tiden til Litian Wang de siste årene. Han er professor i materialteknologi ved Høgskolen i Østfold. Et samarbeid med flere bedrifter i Oslofjordregionen og et universitet i Beijing, har båret frukter.

     - Vi har nå to patentsøknader inne på plastbaserte materialer som har vesentlig bedre lyd- og vibrasjonsdempende egenskaper enn det eksisterende materialer på markedet har, sier han til forskning.no.

lydiso-hiø
For mye rådhusklokkeklang
Oppdatert : 27 sep 2013

Hvert kvarter spiller Oslo rådhus’ 49 klokker en liten snutt, i tillegg til melodien hver hele time. Det er altfor ofte for enkelte ansatte ved nærliggende kontorer, skriver Aftenposten. En mann som vil være anonym sier at det bråker så mye at de ikke kan snakke i telefonen eller konsentrere seg, selv om han innrømmer at det kan være koselig for turister. Kanskje kontorene er for dårlig isolert, og kanskje byen bør praktisere en litt mer lavmælt turistkos – men hvis trafikkstøyen i byen reduseres, vil turistene kunne kose seg med rådhusklokkeklang også med et lavere lydnivå enn i dag.

radhus

For mye støy fra rådhusets 49 klokker? Ill. Wikimedia Commons

Dansker ønsker strengere krav til vindturbiner
Oppdatert : 25 sep 2013

Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller (LNtK), som består av 191 møllegrupper, stiller en rekke krav til slike anlegg, bl.a.

  • Støygrenser ved alle vindhastigheter, ikke bare ved 6 og 8 m/s (laber til frisk bris).
  • Mennesker skal ikke brukes som forsøksdyr.
  • Samme krav til begrensning av naturinngrep som for andre industrianlegg.
vindk-ltkm

Foto LtNK.

Flere unge med hørselsskader
Oppdatert : 23 sep 2013

En rapport viser nå at tallet på unge som møter til tjeneste i Forsvaret med hørselskader har økt fra 1 % i 2008 til 7 % i 2012. Forsvaret hevder de har brukt samme test i flere år, og vil ikke spekulere i hva denne voldsomme økningen skyldes. HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) mener at deler av denne økningen skyldes at unge mennesker hører for mye på høy musikk. Vi tror det stemmer, men samtidig har langt flere av dagens 18-19-åringer en fortid som barnehagebarn enn tilsvarende i 2008. Kan deler av denne økningen også skyldes støy i barnehager?

mp3

Musikk med måte kan spare hørselen. 60/60-regelen: Maks 60 % av høyeste lydvolum i maks 60 minutter om gangen. Foto Christopher Anania/Wikimedia Commons

Fartssperre på 120 km/t?
Oppdatert : 21 sep 2013

Tunge lastebiler har allerede fartssperre, og forslaget om fartssperre i alle biler er ett av mange tiltak EU-kommisjonen ser på for å gjøre veiene tryggere. Innføres systemet kan det komme i form av et såkalt ISA-system (ISA = Intelligent Speed Adaption), som automatisk justerer hastigheten til fartsgrensen, og uansett hindrer deg i å kjøre fortere enn fartssperrens maksgrense, antydet satt til 120 km/t

Mindre støy

En fartssperre vil også redusere veitrafikkstøyen, som forårsaker nærmere 80 % av støyplagene i Norge (kilde Statistisk sentralbyrå):

  • Mer fart gir langt mer støy.
  • Med begrenset toppfart kan en bruke de mest støysvake dekkene. Skal en bil kunne kjøres i over 170 km/t, kreves nemlig hardere og mer støyende dekk – uansett fartsgrensen i landet.
skrens10

Mindre av dette - og mindre støy. Ill. Wikimedia Commons.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan