Nyheter
Flystøy kan skade barnas evne til å skaffe seg kunnskaper
Oppdatert : 11 nov 2013

Flystøy kan skade barnas evne til å skaffe seg kunnskaper – selv flere år etter støyeksponeringen. Hos britiske 15–16-åringer var disse ferdighetene lavere hvis de i barneskolealder hadde bodd nær en flyplass. Særlig overraskende er det vel ikke, når vi vet at støy bl.a. forårsaker stress, konsentrasjonsvansker og søvnforstyrrelser. Mer

Søvnløshet (også pga. støy) truer fysisk og mental helse
Oppdatert : 06 nov 2013

Mangel på skjønnhetssøvn går ikke bare utover skjønnheten. Den øker risikoen både for hjerteinfarkt, astma, fibromyalgi, leddgikt, benskjørhet, fedme, kroniske smerter m.m., og mentale problemer som depresjon . Og nattestøy bidrar ofte til søvnforstyrrelser. En undersøkelse fra Beograd viser at utendørs veitrafikkstøy på over 65 dBA (tilsvarer rød sone i norsk støyregelverk) i forhold til under 55 dBA har bl.a. følgende virkninger:

  • Andelen som våkner i løpet av natten øker fra 38,8 til 60,1 %
  • Andelen som har vanskelig for å sovne igjen øker fra 23,2 til 35,7 %
  • Andelen som sover for åpent vindu avtar fra 93,7 til 52,6 %
søvnmangel

Ettervirkning av søvnmangel. Foto Wikipedia.

EU: Færre watt i støvsugerne – og mindre støy?
Oppdatert : 05 nov 2013

Dagens støvsugere bruker mye strøm, opptil 2400W, og det skyhøye strømforbruket brukes også i markedsføringen. En kan spørre seg hvorfor vi trenger tre hestekrefter for å fjerne noen hybelkaniner, og det gjør EU også: Fra 2014 skal forbruket (effekten) ned i 1400W, og i 2017 bare 900W. Dermed kan forhåpentlig også hybelkaninene likvideres med litt mindre støy – og vi kan kanskje tilmed håpe på en smitteefekt på f.eks. bilmotorer? Mer, se også kommentar om støy.

støvs2400

Dette vil EU ha mindre av.

50-årsjubileum torsdag 28. nov.!
Oppdatert : 01 des 2013
jub-hurra

Velkommen!

Konferanse om kommuner og støykompetanse kl 11–16

Hilsninger og tapasbar kl. 16–19

Gratis adgang

MESHNorway, Tordenskioldsgate 3, Oslo

NB! Siste frist: Meld deg på innen 26. november!

Programmer for festlighetene og konferansen nedenfor:

Støy i nærmiljøet

Temakonferanse, med vekt på kommuners rolle og muligheter i arbeidet med å redusere støy og forbedre bomiljøer. Stikkord er nasjonale støymål, nabostøy, dine rettigheter som borger, kommunal planlegging, og
kommunenes betydning som førstelinje for å sikre miljø og folkehelse.

Konferansen starter med lunsj kl 11.00 og et fagprogram fram til kl 16.00.

Av foredragene nevnes:

- Støyens effekt på sinn og helse. Audiolog Georg Træland, Sørlandet sykehus

- Hvorfor et nasjonalt mål for nabostøy? Seniorrådgiver Finn Martinsen, Helsedirektoratet

- Bedre kartlegging av nabostøyproblemet. Rådgiver Steven Gersh, Norsk forening mot støy

- Planlegging for bedre lydmiljøer - ubrukte muligheter. Miljøhygieniker Frank Beck

- Hvordan og hvorfor vi må legge til rette for befolkningens aktive medvirkning. Audun Eng,
INTBAU Scandinavia.

- Lovens midler for å løse støykonflikter. Advokat og støyjurist, Jan Arhaug
kl 16.00 går konferansen over til å bli markering av at Norsk forening mot støy feirer 50års
jubileum, med mingling, enkel festservering, musikk og hilsninger. Du er velkommen til å følge
over i dette arrangementet. Gi beskjed om dette ved påmeldingen

jub-mesh
Statsbudsjettet går ikke i retning av å oppfylle nasjonalt støymål
Oppdatert : 18 okt 2013

Pressemelding statsbudsjettet 2014

Konklusjon: Statsbudsjettet går ikke i retning av å oppfylle nasjonalt støymål

I Soria Moria 2005 fremla regjeringen et nasjonalt støymål for å redusere støyplagene. i 2007 skrotet den samme regjering det nasjonale støymålet, og et nytt og beydelig svakere mål med dobbel tidsramme så dagens lys. 
Likevel har støyplagene økt i årene etter, og budsjettforslaget 2014 er ikke et bidrag til å innfri Norges nasjonale mål om mindre støyplage for flest mulig.

Truls Gjestland om flystøy: Nok et bevis på at støy er helseskadelig
Oppdatert : 14 okt 2013

En av våre ledende støyeksperter, Truls Gjestland fra Sintef, sier til nrk.no at undersøkelsen fra Heathrow er nok et bevis på at støy er helsefarlig, og mener Norge må begynne å ta støy på alvor:
– Vi har sett det samme i forskning på støy fra vegtrafikk. Det bør ikke forbause noen at man nå ser det samme resultatet ved flystøy. Konsekvensen blir den samme uansett hvor støyen kommer fra.

Gjestland etterlyser mer støyforskning. Stortingspolitiker Kari Kjønaas Kjos (Frp) har sittet i helsekomiteen siste periode. Hun sier hun ikke ser mangel på kunnskap om støy.

– Vi er godt kjent med at støy gir helseplager. Tilbakemeldingene jeg som politiker får fra folk er at vi ikke er flink nok til å ta hensyn til det vi vet om hvordan støy påvirker kroppen. Det er et kontinuerlig arbeid, sier Kjønaas Kjos til NRK.no. Samferdselsministeren ønsker ikke å kommentere saken, men understreker at Norge har et strengt støyregelverk. Det er likevel ikke strengere enn at ca. 200 000 mennesker utsettes for veitrafikkstøy over 65 dBA, som ifølge det samme støyregelverket «ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål».

gjestlandxx
Flystøy og hjerte-/karsykdommer
Oppdatert : 11 okt 2013

Nattlig fly- eller veitrafikkstøy gir økt blodtrykk også når folk ikke vekkes av støyen. Og flere studier i USA og Storbritannia tyder på at flystøy bidrar til økt risiko for hjerte-/karsykdommer. En undersøkelse av 70 000 beboere rundt Heathrow tyder på 10-20 % økning i områdene med flystøy på over 50 dBA. 50 dBA er et støynivå som ikke krever tiltak i henhold til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, hvor nedre grense for gul sone er 52 dBA (Lden). Civil Aviation Autority kommenterer undersøkelsen med at færre mennesker enn før utsettes for mer støy enn 63 dB. Matt Gorman, flyplassens bærekraft-direktør, sier at antall støyplagede er redusert med 90 % siden 1970-årene. Kanskje Heathrow burde ha en ombudsmann for flystøy, slik Australia har.

fly-heat-747
Ny forskning viser at luftfartsstøy kan skade helsen
Oppdatert : 10 okt 2013

Risikoen for innleggelse på sykehus og dødsfall som følge av slag og hjerte/karsykdommer er høyere i områder med høye nivåer av støy fra fly og helikoptere, viser en resultatene fra ny, engelsk forskning.

Forskerne ved Imperial College London og King's College London har sammenliknet data for dag- og nattstøy med hospitalinnleggelser og dødelighetssrater for et stort område der det tilsammen bor 3,6 millioner i områdene rundt London Heathrow flyplassen.

Helserisikoen ble funnet å være 10 til 20 prosent høyere i områdene med de hørste støynivående sammenliknet med områdene i undersøkelsesarealet rundt Heathrower som hadde de laveste støynivåene.

Forskningsresultatene er nylig publisert i det anerkjente British Medical Journal.

Skrik og fly

Bildetekst: Stadig mer forskning som indikerer at støy fra fly og helikopter medfører helserisiko for omgivelsene. (montasje: Steven Gersh)

Se omtalen i Science Codex.

Se omtalen i BBC.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan