Nyheter
Utvinning av skifergass støyer
Oppdatert : 20 des 2013

Vi har ofte skrevet om støyende vindturbiner. Utvinning av skifergass er minst like støyende, ofte betydelig mer – i tillegg til at den forurenser luften og i noen tilfeller grunnvannet, og ødelegger landskapet mer enn noen vindpark er i stand til. Konsernet Cardno Entrix, som skryter av at det former fremtiden, har fått gjort noen støymålinger ved «fracking», dvs. at skiferhellene brekkes opp med vannjet-maskiner. På en avstand av 100 og 200 fot (ca. 30 og 60 m) målte de henholdsvis 68,9 og 68,4 dBA. Det er hyggelige tall i forhold til flere andre målinger. Ved et studium i New York målte en 72 dBA på 2000 fot (over 600 m) og 104 dBA ved 50 fot (vel 15 m). Til sammenligning kan støyen anslås til 72 dBA 50 m fra en firefelts motorvei, med 50 000 biler pr. døgn og 100 km/t. For øvrig skaper skifergassbrønnene også mye trafikkstøy, for de trekker til seg bl.a. en sverm av digre lastebiler og trailere.

frack

Utvinning av skifergass, «fracking», kan gi 72 dBA på over 600 m hold. Trafikken med digre lastebiler, trailere og spesialkjøretøy kommer i tillegg. Foto Cardno Entrix.

Forsker mener snøscooter-rapport blir misbrukt – frykter mer støy
Oppdatert : 17 des 2013

     Forsker Margrete Skår ved Norsk institutt for naturforskning evaluerte det forrige forsøksprosjektet med snøscooterløyper i 2005. Hun sier det er feil å fremstille forsøket som «en suksess».

    - Myndighetene løper en stor risiko ved å videreføre forsøksordningen til 108 kommuner, mener samfunnsforskeren.

Flere tilhengere av rekreasjonskjøring med snøscooter har i ettertid tatt evalueringsrapporten hun sto bak til inntekt for at forsøksprosjektet fra 2001–2005 var vellykket.

     - Å fremstille forsøksprosjektet som en suksesshistorie, er et syn jeg ikke deler, sier Skår, som også har skrevet en kronikk om dette. Hun frykter mer kjøring utenom traseene, og mer støy. Mer

snøscooter4

Foto SK Watercraft Rentals

Høringsuttalelser
Oppdatert : 10 des 2013

De viktigste høringsuttalelsene våre i 2013, bl.a. om statsbudsjettet, finner du her.

En generasjon av hørselsskadede?
Oppdatert : 04 des 2013

Risikerer vi å bli en generasjon av halvdøve 50-åringer? spør IKT-forsker og akustiker Tron Vedul Tronstad i Sintef. For vi vet ikke nok om mekanismene som gjør at øredøvende larm faktisk er – øredøvende. Under UKA i Trondheim sirkulerte forskerne rundt i lokalene med 32 mikrofoner på skuldrene, for så å analysere dataene.

     Og forskerne vet noe. F.eks. ser det ut til at vi er mindre utsatt for hørselsskader hvis vi nyter lyden. I så fall er tungmetall ved 100 dB på en konsert ikke like hørselsskadelig som en vinkelsliper med samme lydnivå. Vi vet ikke hvor stor denne effekten faktisk er. Men den er åpenbart ikke nok til å forhindre at også musikere får hørselsskader. Mer.

Jubileet:
Oppdatert : 17 des 2013
dirdal

Bjørn Dirdal, nytt æresmedlem i Norsk forening mot støy.

Foredragene på Støyforeningens jubileumskonferanse holdt et meget høyt nivå (ikke høyt støynivå) og blir lagt ut på våre nettsider. (link til foredragene) Under jubileumsfesten etter konferansen ble Bjørn Dirdal utnvevnt til æresmedlem. At foreningen ble en masseorganisasjon (alt er relativt) i 1970-årene, er ikke minst hans fortjeneste. Se intervju med Dirdal på s. 10 i jubileumsnummeret, som du skal ha fått i postkassen hvis du er medlem. Eller du kan lese intervjuet her.

mutt-klang

Mutt Aiello, foreningens første æresmedlem, nyter musikk fra Klangkammer. Hun var daglig leder i 1975-99.

Fotos Pål Jensen.

Turistforeningen, Virke og FRIFO kritiserer Regjeringens snøscooter-politikk
Oppdatert : 27 nov 2013

Regjeringens vedtak om å utvide forsøksordningen for snøscooterkjøring må kjennes ugyldig, mener Den Norske Turistforening, som nå klager til Sivilombudsmannen. Foreningen har lansert et opprop, SI #JA TIL STILLE NATUR . Også Virke og Friluftslivets fellesorganisasjon tar avstand fra mer snøscooterkjøring.

Les også

Støy og stillhet i friluftsliv av Nils Faarlund.

snøscooter3

Fellesnatur eller snøscooterbrøl? Ill.: Til venstre Den Norske Turistforening; til høyre Wikimedia Commons.

Sammenhengen nattstøy–søvnforstyrrelser
Oppdatert : 15 nov 2013

Nattstøy er en viktig bidragsyter til søvnforstyrrelser. Om noen skulle være i tvil, så er dette grundig dokumentert i rapporten Nattstøy og søvnforstyrrelser fra Folkehelseinstituttet (FHI).

støy-søvn

Sammenhengen støy–søvnforstyrrelser hvis du først har klart å sovne. Til sammenligning er maksgrensen for støy fra f.eks. varmepumper og ventilasjonsanlegg er på 32 dBA hvis anleggene er fra 2008 eller nyere. Ill. fra rapporten.

Tilfredsstillende lydisolasjon?
Oppdatert : 28 feb 2014

Minstekravene til luftlydisolasjon I nye byginger er på 55 dB mellom boenheter, og 45 dB mellom boenhet og f.eks. korridor. Men disse tallene sier ikke folk flest allverden. Figuren nedenfor, hentet med tillatelse fra Gyproc, gir imdlertid en indikasjon av isolasjonens kvalitet. NB! Gjelder ikke for trinnlydisolasjon.

lydreduksjon-gyproc

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan