Nyheter
Levende stillhet
Oppdatert : 27 jan 2014

Stillhetens ambassadører lager ikke bråk. Kampen for frihet er redusert til å gi gass på havet og over snødekte vidder. Kravene dundrer mot den tause majoriteten som setter pris på stillheten.
«Det er rart med stillheten i skogen, den er aldri et fravær av lyd, aldri tom og skremmende, slik den kan bli det i lukkede rom. Du hører trærnes mjuke riksing i vinden, en korsnebb fløyter sin vemodige tone, og hakkespetten trommer lydt på en tørrhara, - men summen av det hele er likevel stillhet, en stor ro som kjærtegner trommehinnene og lar deg høre livet brenne i deg som suset av flammen på et lys. Denne levende stillheten er en stor og dyp verdi. Vi kan være glad vi lever i et land hvor det enn så lenge finnes rom nok, tonende lydrom av avstand rundt stillhetens klare tone.» Mer.
Lars Verket – Padlosof, havpadler, foredragsholder, fotograf, eventyrer og undrende borger. Han har levd av havpadling og friluftsliv siden 2006, og sitter som styremedlem i Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO).

padl

Padlosofi – en økofilosofi fra havet. Foto padlosofen.no 

Dårlig akustikk påvirker læreres arbeidsmiljø
Oppdatert : 22 jan 2014

En ny, dansk undersøkelse viser at dårlig akustikk i klasserommet påvirker læreres ønske om å bli i jobben. Lærere som jobber i klasserom med dårlig akustikk opplever også det sosiale klimaet i klassen som mer konkurransepreget og konfliktfylt. Akustikken i et lokale kan vurderes ut fra etterklangstid. Etterklangstiden er tiden det tar fra en lydkilde (f.eks et klapp) stoppes, til lydnivået er falt med 60 desibel (dB).

     – Vi ser flere helseeffekter av støy, og den best dokumenterte effekten er nedsatt hørsel. Mye tyder imidlertid på at dette problemet er i tilbakegang i vår del av verden. Andre helseeffekterl som kan forårsakes av støy er stress, irritasjon, nedsatt funksjon, økt risiko for arbeidsulykker samt høyt blodtrykk og kanskje også hjerte- og karsykdommer. Støyreduserende tiltak i norsk arbeidsliv er derfor fortsatt viktig, sier overlege Arve Lie til Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Se også Danmark: Mye støy på skolen.

skole2
Fornøyelseskjør med snøscooter?
Oppdatert : 17 jan 2014

Hugo Jacobsen (Ap.) har tatt initiativ for å få etablert løyper for fornøyelseskjøring med snøscooter i Lødingen. Ordfører Anita Marthinussen (H) svarer at dette tidligst kan skje fra 2015. Bjørn Hegstad (V) tar til orde for at hele prosjektet bør stoppes. Jacobsen hevder at det dessverre «er mye hysteri rundt dette med støy fra snøskuter». Hvorvidt han mener også Bjørn Hegstad er hysterisk, fremgår ikke av oppslaget i Bladet Vesterålen.

snøscooter4
Danmark: Jernbane-elektrifisering = mindre togstøy
Oppdatert : 15 jan 2014

Danskene planlegger storstilt elektrifisering av jernbanene. Elektrifiseringen antas å redusere togenes CO2-utslipp med 44 %. I tillegg øker jernbanenes kapasitet, og luftforurensningene blir mindre selv ved bruk av kullkraft. Og hva med togstøyen? Den som har reist med tog i Danmark, har antagelig hørt at de store diesellokene ikke er lydløse. Ved lave hastigheter – stasjonsområder, godstog, kurverike baner osv. – er elektriske lok betydelig mindre støyende enn diesellok. Ved høyere hastigheter, hvor togstøy domineres av hjul-/skinne-støy, er forskjellen mindre.

Mer.

tog-danmark-el
Støy og helse: Frokostseminar 6. februar
Oppdatert : 14 jan 2014

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har utarbeidet en kunnskapsstatus om sammenhengen mellom støy og helse. Hovedfunnene fra dette arbeidet vil bli presentert på frokostseminaret torsdag 6. februar.

Mye tyder på at omfanget av hørselsskadelig støy og hørselsskader er på vei nedover i den vestlige verden. Likevel er omfanget av meldte støyskader stabilt i fastlands-Norge og øker offshore. Flere andre helseeffekter enn nedsatt hørsel kan forårsakes av støy. Støyreduserende tiltak i norsk arbeidsliv er derfor fortsatt viktig.

KURSINFO 

noisebusters2

Ill.: Noise Busters

Stille intimsone
Oppdatert : 07 jan 2014

Noen byer har vedtatt å opprette stille soner – vanligvis i parker og friområder. Oslo har 14 av dem. På papiret. De er ikke alltid like stille. Men med denne kule dingsen av pleksiglass kan enhver opprette sin egen stille privatsone. Mer.

audiorb

Kul stillesone. Ill. AudioOrb.

Over 70 organisasjoner vil temme flybransjen
Oppdatert : 06 jan 2014

Over 70 organisasjoner har undertegnet Taming Aviation-oppropet. Dette vil sette en stopper for nattflyvningen og subsidiene til flybransjen. Skatteprivilegiene til flybransjen er beregnet til 50 milliarder euro (ca. 400 mrd. kr) pr. år. Fjernes disse subsidiene, vil flytrafikken i Europa antagelig stabiliseres eller avta. Dermed fjernes behovet for å utvide flyplasser eller bygge nye. Mer. Se også AirportWatch.

fly14

Over 70 organisasjoner vil stoppe nattflyvning og subsidiering av flybransjen. Ill. AirportWatch.

Kan denne fjerne støyen?
Oppdatert : 03 jan 2014

Trenger vi tunge gardiner eller fasadeisolering til en kvart million for å dempe støyen fra biler, varmepumper, utagerende festing osv.? Nei, mener industridesigneren Rudolf Stefanich fra Østerrike, og det er ennå tre måneder til 1. april. Han har konstruert en liten sak ved navn Sono som settes på vinduet, og som skal filtrere bort støyen med motlyd. Ikke nok med det: Ved å trykke på en knapp kan du filtrere vekk f.eks. bilstøy, mens fuglesangen slipper gjennom. Foreløpig som prototyp. Vi får se – eller høre

støyklump

Kan dette vindusvidunderet erstatte fasadeisolering og tunge gardiner?

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan