Nyheter
Uinnfridd ansvar for jernbanestøy i Gamlebyen
Oppdatert : 11 jan 2023
Skjermbilde 2022-11-02 kl. 17.48.31

Med mer enn 700 tog i døgnet, dag og natt, representerer togstøyen en betydelig plage for dem som bor langs landets mest støyende jernbanestrekning. De mange godstogene støyer mest.

I forkant av et folkemøte med beboere, politikere og representanter for jernbanemyndighetene påtok Norsk forening mot støy å samle støydokumentasjon fra 10 boliger langs firesporstraseen fra Oslo S og opp til Etterstad. Støyforeningen la frem måleresultater på folkemøtet. Vår konklusjon var at selv om man kunne spore virkningene av tidligere tiltak, var det fremdeles tunge, uløste oppgaver med støydemping, og dessuten ganske klart at i en del boliger var støyen så høy at det medfører økt helserisiko å bo der.

Støymålere utplassert i Stavanger, Bergen og Tromsø
Oppdatert : 11 jan 2023
Skjermbilde 2022-11-02 kl. 18.53.37

Tromsø, Bergen og Stavanger - i tillegg til Oslo - kan nå låne ut støymåler til sine medlemmer.

Norsk forening mot støy har utplassert støymålere i Stavanger, Bergen og Tromsø. Disse kan brukes av Støyforeningens medlemmer som trenger et slikt instrument for å dokumentere støyplager. Tilbudet supplerer det eksisterende tilbudet om å låne en støymåler ved foreningens kontor i Oslo. Det har vist seg å være en meget ettertraktet mulighet for foreningens medlemmer. Mange har erfaring for at det er først ved å dokumentere støyplagen at man vinner noenlunde gehør for sine støyplager.

Lån av støymåler er gratis for våre medlemmer. Les mer

Statsforvalteren: BaneNors støyrapport for Gamlebyen har mangler
Oppdatert : 11 jan 2023
Skjermbilde 2022-11-21 kl. 19.35.40

Statsforvalteren i Oslo og Viken påpeker flere mangler ved Bane Nors støykartlegging av bl.a Gamlebyen. Bane Nor er pålagt retting. 

Statsforvalteren i Oslo og Viken har vurdert Bane Nors rapport om strategisk støykartlegging. I henhold til forurensingsforskriften kapittel 5 er jernbaneetaten forpliktet til å utføre en slik støykartleging og vurdering hvert femte år på jernbanestrekninger der trafikkmengden er over et bestemt nivå. Resultatene av denne kartleggingen rapporteres til Miljødirektoratet og deretter til EU-kommisjonen. Statsforvalterens vurdering er at Bane Nors rapport er mangelfull og pålegger snarlig retting.

Støyåret 2021 lærte oss mer om støyens helserisiko
Oppdatert : 10 mars 2022
Skjermbilde 2022-01-30 kl. 20.49.51

Figurtekst: Utviklingen fra vedvarende støyeksponering til stress, høyt blodtrykk, hjerte-karsykdommer og livsfarlig blodpropp og slag. Tegningene illustrerte vitenskapelige forskningsresultater ved prof. Thomas Münzel et al, presentert i Science juni 2021. 

Støyåret 2021 var preget av noe redusert aktivitet i samfunnet, med tilsvarende redusert veitransport og flytrafikk slik at den totale støybelatningen fortsatt er noe lavere enn det siste normalåret 2019. I tillegg til at mange av oss opplevde velværet ved å være omgitt av litt mindre støy, ble mye ny forskning om sammenhengen mellom støy og alvorlig sykdom presentert. Blant annet ble sammenheng mellom trafikkstøy og risiko for tidlig utvikling av demens. Vi har også sett rapporter som enda tydeligere redegjorde for sammenheng mellom støy, høyt blodtrykk, hjerte-karsykdommer, blodpropp og slag. Sett fra Støyforeningens perspektiv brakte støyåret 2021 både oppturer og nedturer. Les mer 

Sterk reaksjon overfor butikkstøy
Oppdatert : 11 jan 2023
Skjermbilde 2022-12-15 kl. 21.42.54

Dagligvarebutikker har store kjøleanlegg og ventilasjonsanlegg. Utedelen av disse anleggene kan gi mye støy til omgivelsene, særlig når de er dårlig tilrettelagt. På Grünerløkka gikk det så langt at butikkeier ble varslet om tvangsmulkt for manglende retting av forholdet.

Dagligvarebutikker kan være en plagsom kilde til nabostøy. Butikkdriften kjennetegnes av omfattende kjøle- og ventilasjonsanlegg. Er ventilasjonsvifter og kjølemotorer plassert med lite omtanke for omgivelsene, kan lyden anleggene produserer 24/7 være en vedvarende og plagsom støykilde for naboene. Den som driver butikken bør sørge for godt vedlikehold og passe på at lyden ikke overskrider støygrensene som er satt for tekniske installasjoner. Disse støygrensene er en fastsatt av Norsk Standard og har lovkraft som en forskrift. 

    Støy er ansett som forurensing etter forureningsforskriften. Støy som forstyrrer nattesøvn kan følges opp i henhold til forskrift om miljørettet helsevern, som er en del av bydelsoverlegens ansvarområde. En dagligvarebutikk på Grünerløkka i Oslo fikk i sommer pålegg om retting og utbedring av sine tekniske installasjoner på grunn av store støyoverskridelser. Kommunen har også gjort støymålinger som dokumenterer situasjonen. Butikkkeier har ikke etterkommet pålegget. Nå er butikkeieren varslet om tvangsmulkt på 25 000 kroner, om Statens innkrevingsentral er bedt om å bistå med innkrevingen.

Norske og internasjonale toppnavn skaper stor interesse for vårt støywebinar
Oppdatert : 12 jan 2022
Skjermbilde 2022-01-10 kl. 17.24.50

Bildetekst:  Støywebinaret med professor Thomas Münzel, professor Manuella  L. Cantuaria og støyradaren Meduse har møtt stor interesse både i Norge og i våre naboland. 

Norsk forening mot støy arrangerer Støywebinar tirsdag 18. januar og kan allerede notere rekordpåmelding! Arrangementet er språklig todelt. Første seksjon er på engelsk, og har verdenskjente forskere som presenterer ny forskning om hvordan støy ødelegger helsen. I denne avdelingen vil man også møte personene bak Meduse, støyradaren som fikk mye norsk presseomtale sist sommer. Meduse støyradar overvåker og dokumenterer støyoverskridelser, identifiserer kjøretøyets eier, og kan digitalt gjennomføre de reaksjonene som støyoverskidelsene eventuelt utløser. Meduse kan revolusjonere håndhevingen av støyregler for kjøretøy. 

     Det er fortsatt tid til å registrere seg til webinaret 18.januar:, send melding til post@stoyforeningen.no med tag Støywebinar 2022.

Statistisk sentralbyrå: 2 millioner plaget av veitrafikkstøy ved egen bolig
Oppdatert : 11 juni 2021
Skjermbilde 2021-06-11 kl. 15.12.58

Veitrafikkstøy til å bli syk av!

Støyforurensing rammer stadig flere i Norge, opplyser Statistisk Sentralbyrå. En ny rapport om Norges støysituasjon ble publisert 9. juni og viste at 2 millioner nordmenn bor i omgivelser med støyplage fra vei. Støy fra jernbane og luftfart plager henholdsvis 61900 og 42800. Undersøkelsen tar utgangspunkt i det støynivå utendørs som markerer grensen for gult støynivå. Det er overskridelsen av denne støygrensen WHO mener medfører økt helserisiko. I 1999 var det 1,2 millioner nordmenn som bodde i i gul støysone.

Øke farten fra 110 til 120 km/t - er det så farlig da?
Oppdatert : 04 juni 2021
Skjermbilde 2021-06-03 kl. 14.42.25

Bildetekst: VG 3. juni - Frp-represetantene Johnsen og Hoksrud annonserer det som en seier at de får innføre forsøkstrekninger med 120 km/t på motorveier, det vil si å øke støy- og forurensingsplagen for naboer langs mange mil med vei, og svekke deres rettsikkerhet med hensyn til støy. se link

Stortingets transportkomite har sagt ja til forsøk med fartsgrense på 120 km/t på utvalgte norske motorveistrekninger. Norsk samferdsel har en mengde store, uløste oppgaver mht. støy, luftforurensing og biomangfold, oppgaver komiteen synes uten evne til å ta ansvar for og feste grep på. I stedet kommer forsøksprosjektet om å øke fartsgrensen - som vil ha negativ innflytelse på disse uløste problemene. 

    Støyforeningen har fått spørsmål om hvilke konsekvenser dette får for støyen langs forsøksstrekningene.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan