Nyheter
Bellona får 8 mill. for å utvikle støysvak, eksosfri gravemaskin
Oppdatert : 15 des 2017
el-grav2

Elektriske gravemaskiner er hyllevare. Men hittil har de batteridrevne egnet seg best til mindre arbeider, mens de fullvoksne har andre begrensninger. Bellona har fått 8 mill. for å ombygge en 30-tonns gravemaskin så den kan gå på batterier og brenselcelle. Støy- og eksosplagede naboer vil digge disse gravemaskinene hvis de lykkes. 

Anleggsmaskiner støyer og slipper ut mye eksos, svevestøv og CO2. Og hittil har fullvoksne el-gravemaskiner vært avhengig av strømkabler, mens de batteridrevne har egnet seg best til mindre arbeider. Nå har Bellona fått 8 mill. kr for å ombygge en 30 tonns gravemaskin til eldrift med strøm fra batteri og hydrogenbrenselcelle. Maskinen vil settes i drift på byggeplasser i Oslo, etter planen i 2018 – og vil demonstrere at det er teknisk mulig å fjerne eksos, CO2-utslipp og mye av støyen fra større anleggsmaskiner.

Mer 

E6 gjennom Halden: Norsk rekord i råkjøring
Oppdatert : 15 des 2017
støykart-halden

Selv langt ute på landet sør for Halden havner de mest utsatte i rød støysone pga. støyen fra E6-motorveien. Råkjøring og en voldsom økning i biltrafikken gjør antagelig at støyen langs motorveien gjennom Østfold alt nå er verre enn støyvarselskartene til Statens vegvesen tyder på.

Den nye E6-motorveien gjennom Østfold har en fartsgrense på opptil 110 km/t. Sammen med voldsomt økende biltrafikk er dette nok til å skape brede støybelter på begge sider. I en rapport for en velforening sør for Moss dokumenterte Norsk forening mot støy at biltrafikken allerede i 2012 var på høyde med vegvesenets prognoser for 2030, og at vegvesenets støyvarselskart var foreldet.

     De er trolig enda mer foreldet på motorveistrekningen gjennom Halden. Dette skyldes at denne strekningen har en veldig høy andel av bilister som kjører for fort, sier distriktsleder i UP Øst, Kai Voldengen, til NRK. Det siste året har de registrert 333 kjøretøy med en snittfart på over 140 km/t på denne strekningen – mer enn det dobbelte av tallet på råkjøringsstrekning nr. 2, på motorveien ved Gardermoen. De 333 omfatter antagelig bare en liten del av råkjørerne. Og jo høyere fart, desto mer støy. Derfor er antagelig støyen langs motorveien gjennom Østfold verre enn det vegvesenets støyvarselskart tyder på.

Om råkjøring på E6 

Støyvarselskart for Østfold 

– Støyen forgifter utemiljøet langs E6, Moss Avis 

E6 gjennom Østfold verre enn sitt rykte 

Gi hørselshemmede en søtere juletid
Oppdatert : 15 des 2017
restaur-middag

Ikke alle julesammenkomster preges av dempet konversasjon. Derfor kan den søte juletid bli litt sur for hørselshemmede, særlig på steder med mye etterklang: Mye bakgrunnsstøy fra andre gjester som hever stemmen for å overdøve bakgrunnsstøyen fra andre gjester…

For hørselshemmede er julen ikke bare englelyder, skriver en dansk nettside for hørselshemmede. Ikke minst bakgrunnsstøyen kan gjøre festlighetene mindre festlige.

Fem gode råd fra hoerelse.info 

Og her er et råd til fra oss, hvis du skal bestille julebord eller annen tilstelning på en eller annen restaurant e.l.: Besøk stedet, og hør på etterklangen og lydbildet en dag med mange gjester; ta gjerne med en med hørselstap. Noen steder gjør kombinasjonen av mange gjester, alkohol og etterklang det vanskelig nok å oppfatte hva som blir sagt – også uten hørselstap: Gjestene prøver å overdøve all bakgrunnsstøyen fra gjester som prøver å overdøve bakgrunnsstøyen…
Om Lombard-effekten (cocktailparty-effekten) .

Taraldrud: Beredskapssentret kommer
Oppdatert : 13 des 2017
taraldrud2

Slik blir det – med helikopterbase, skyting og treningsbang. Ill. JD/ Nordic - Office of Architecture og COWI AS.

Mandag 11. desember fremmet SV, Ap og Sp et forslag om ekstern evaluering av beredskapssenteret på Taraldrud. Forslaget ble nedstemt, med bl.a. Venstres stemmer – tross Abid Rajas ildtale under valgkampen. Det blir beredskapssenter til 2,6 milliarder på Taraldrud. SV-politikeren Nicolas Wilkinson roser Stopp støyen for engasjementet i saken og er glad for at de har fått til så mye. For flere støydempende tiltak blir gjennomført, til tross for at både Støyforeningen og Stopp støyen har karakterisert departementets brosjyre om Taraldrud som en av de mindre troverdige fra dét hold.

Mer.

Støyforeningen om Taraldrud
Oppdatert : 21 des 2017
Skjermbilde 2017-11-22 13.56.45

Støyforeningen fulgte Stortingets spørretime 22.11.17 og festet seg ved egenattestene som

justisminister Per Willy Amundsen utstedte til sitt departements utredning - «særdeles godt

planlagt». Foreningen anser at dette ikke er dekkende for å løse miljøkravene knyttet til støy, som

utgjør en stor del av utfordringene ved det påtenkte anlegget.

Spørretimen bekreftet vår uro om at departementet ikke ser utfordringene med støy og de langsiktige virkningene for befolkningen i sin kortsiktige jakt på hurtig realisering. Disse hensynene har heller ikke hatt mulighet til å komme frem fordi prosjektet ikke har gjennomgått noen ordentlig kost/nytte analyse i følge departementets egen departementsråd. 

Støyforeningen om Taraldrud.pdf

Skytestøy i Oppegård
Oppdatert : 05 des 2017
støykart-skyt-eidsberg

Støykart for planlagt riflebane på Nordskogen, Eidsberg i Østfold. Terrengformasjoner og skyteretning har stor innvirkning på hvordan støyen sprer seg.

Naboene til skytebanen i Kurudskogen har vært støyplaget siden midt på 80-tallet, da lerduebanen ble etablert. Oppegård Skytterklubb er pålagt av Fylkesmannen å sørge for redusert støy fra banen. Fristen er for lengst ute, men støyen er den samme.
På begynnelsen av 90-tallet fikk Oppegård skytterklubb også tillatelse til å starte opp med pistolskyting fra samme område. Naboer, og spesielt de som har innsyn til skyteområdet, har fra dag én vært kritisk til skytestøyen.

     Både Oppegård kommune, Fylkesmannen og Miljødirektoratet har satt krav til skytterklubben. Det gjelder i stor grad støydemping. Bjørn Lunder er nabo med banen og mener samtlige etater har forsømt seg i sitt arbeid med å følge opp alle krav om støydempende tiltak. Miljødirektoratet har vedtatt at Oppegård skytterlag umiddelbart må sørge for at en støygrense på 60 desibel (dBA) ikke på noe tidspunkt overstiges ved nærmeste støyutsatte bolig.
Mer 

Gardermoen: Flere sterkt støyplaget
Oppdatert : 03 des 2017
fly-nei

Støyplagene rundt Gardermoen øker, fra anslagsvis 895 sterkt støyplagede i 2013 til 1258 i 2020. Stadig flere mennesker bor i støyutsatte områder, i tillegg til at den «miljøvennlige» flytrafikken ikke finnes andre steder enn i kretsen rundt NHO Luftfart. De lover riktignok at støyen fra flytrafikken skal reduseres med 65 % fra 2000 til 2050. Utviklingen har lenge gått motsatt vei. Flyene er ikke blitt vesentlig mindre støyende siden 2. generasjons turbofan-motorer ble innført i slutten av 1970-årene, og den beskjedne gevinsten pr. fly er mer enn oppveid av at det er blitt langt flere av dem.
FHIs tall fremgår av en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI), forfattet av bl.a. Norun Hjertager Krog.
Redusert læringsevne hos skolebarn og søvnforstyrrelser er veldokumenterte virkninger av flystøy. Hvordan flystøy påvirker mindre barn, har vært svært lite studert, men forfatterne ser ingen grunn til å tro de er mindre sårbare.

Flystøy, luftforurensninger og helse, rapport fra Folkehelseinstituttet

Nyttig og bærekraftig norsk luftfart, en luftig brosjyre fra NHO Luftfart

Gardermoen: 3. rullebane kan spise opp dragracebanen
Oppdatert : 05 des 2017
dragstevne

Tilskuere på et dragstevne. Foto Mark J. Rebilas

Jetfly og dragstere konkurrerer om å være de mest støyende maskiner som menneskene har klart å fremstille. Et Top Fuel-kjøretøy – den absolutte eliten innen denne motorsportsgrenen – støyer med opptil 150 dBA, målt 10 m fra eksosrøret. Det er mer enn 100 Formel-1-biler, eller omtrent som 100 000 godstog med hvinende bremser eller 100 000 rallycrossbiler.

     På Gardermoen kan det også bli konkurranse om plassen: En dragracebane ligger akkurat der Avinor ønsker å rulle ut den 3. rullebanen. Hvis en 3. rullebane blir dragracebanens bane, blir det et kjempestort nasjonalt tap, sier Frode Hansen i Norsk Dragracing Gardermoen til NRK. Banen har fått 10 mill. kr av tippemidlene, men i tillegg har dragracefolket selv investert 30 mill.

     Ordfører Tom Staahle (Frp) i Ullensaker mener at staten må skaffe en erstatningsbane hvis dragracebanen blir kannibalisert.

Mer

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan