Nyheter
Sterk reaksjon overfor butikkstøy
Oppdatert : 11 jan 2023
Skjermbilde 2022-12-15 kl. 21.42.54

Dagligvarebutikker har store kjøleanlegg og ventilasjonsanlegg. Utedelen av disse anleggene kan gi mye støy til omgivelsene, særlig når de er dårlig tilrettelagt. På Grünerløkka gikk det så langt at butikkeier ble varslet om tvangsmulkt for manglende retting av forholdet.

Dagligvarebutikker kan være en plagsom kilde til nabostøy. Butikkdriften kjennetegnes av omfattende kjøle- og ventilasjonsanlegg. Er ventilasjonsvifter og kjølemotorer plassert med lite omtanke for omgivelsene, kan lyden anleggene produserer 24/7 være en vedvarende og plagsom støykilde for naboene. Den som driver butikken bør sørge for godt vedlikehold og passe på at lyden ikke overskrider støygrensene som er satt for tekniske installasjoner. Disse støygrensene er en fastsatt av Norsk Standard og har lovkraft som en forskrift. 

    Støy er ansett som forurensing etter forureningsforskriften. Støy som forstyrrer nattesøvn kan følges opp i henhold til forskrift om miljørettet helsevern, som er en del av bydelsoverlegens ansvarområde. En dagligvarebutikk på Grünerløkka i Oslo fikk i sommer pålegg om retting og utbedring av sine tekniske installasjoner på grunn av store støyoverskridelser. Kommunen har også gjort støymålinger som dokumenterer situasjonen. Butikkkeier har ikke etterkommet pålegget. Nå er butikkeieren varslet om tvangsmulkt på 25 000 kroner, om Statens innkrevingsentral er bedt om å bistå med innkrevingen.

Norske og internasjonale toppnavn skaper stor interesse for vårt støywebinar
Oppdatert : 12 jan 2022
Skjermbilde 2022-01-10 kl. 17.24.50

Bildetekst:  Støywebinaret med professor Thomas Münzel, professor Manuella  L. Cantuaria og støyradaren Meduse har møtt stor interesse både i Norge og i våre naboland. 

Norsk forening mot støy arrangerer Støywebinar tirsdag 18. januar og kan allerede notere rekordpåmelding! Arrangementet er språklig todelt. Første seksjon er på engelsk, og har verdenskjente forskere som presenterer ny forskning om hvordan støy ødelegger helsen. I denne avdelingen vil man også møte personene bak Meduse, støyradaren som fikk mye norsk presseomtale sist sommer. Meduse støyradar overvåker og dokumenterer støyoverskridelser, identifiserer kjøretøyets eier, og kan digitalt gjennomføre de reaksjonene som støyoverskidelsene eventuelt utløser. Meduse kan revolusjonere håndhevingen av støyregler for kjøretøy. 

     Det er fortsatt tid til å registrere seg til webinaret 18.januar:, send melding til post@stoyforeningen.no med tag Støywebinar 2022.

Statistisk sentralbyrå: 2 millioner plaget av veitrafikkstøy ved egen bolig
Oppdatert : 11 juni 2021
Skjermbilde 2021-06-11 kl. 15.12.58

Veitrafikkstøy til å bli syk av!

Støyforurensing rammer stadig flere i Norge, opplyser Statistisk Sentralbyrå. En ny rapport om Norges støysituasjon ble publisert 9. juni og viste at 2 millioner nordmenn bor i omgivelser med støyplage fra vei. Støy fra jernbane og luftfart plager henholdsvis 61900 og 42800. Undersøkelsen tar utgangspunkt i det støynivå utendørs som markerer grensen for gult støynivå. Det er overskridelsen av denne støygrensen WHO mener medfører økt helserisiko. I 1999 var det 1,2 millioner nordmenn som bodde i i gul støysone.

Øke farten fra 110 til 120 km/t - er det så farlig da?
Oppdatert : 04 juni 2021
Skjermbilde 2021-06-03 kl. 14.42.25

Bildetekst: VG 3. juni - Frp-represetantene Johnsen og Hoksrud annonserer det som en seier at de får innføre forsøkstrekninger med 120 km/t på motorveier, det vil si å øke støy- og forurensingsplagen for naboer langs mange mil med vei, og svekke deres rettsikkerhet med hensyn til støy. se link

Stortingets transportkomite har sagt ja til forsøk med fartsgrense på 120 km/t på utvalgte norske motorveistrekninger. Norsk samferdsel har en mengde store, uløste oppgaver mht. støy, luftforurensing og biomangfold, oppgaver komiteen synes uten evne til å ta ansvar for og feste grep på. I stedet kommer forsøksprosjektet om å øke fartsgrensen - som vil ha negativ innflytelse på disse uløste problemene. 

    Støyforeningen har fått spørsmål om hvilke konsekvenser dette får for støyen langs forsøksstrekningene.

Finsk rapport om vindkraftstøy - hva kan vi lære?
Oppdatert : 30 april 2021
Skjermbilde 2021-04-30 kl. 14.34.49

Misvisende tittel, men den finske rapporten har nyttig lærdom som understreker betydelige støykonsekvenser av vindkraft. 

Teknisk Ukeblad varmer opp grøt som ble kokt i april i fjor da organisasjonen Norwea fikk publisert et pr-fremstøt i Stavanger Aftenblad, inklusiv en feilaktig tittel,  basert på forhåndsomtale av en finsk forskningsrapport om vindkraftstøy. Selv om konklusjonen er feil, inneholder forskningsrapporten mange mange viktige læringspunkter (det nye ordet for screw-ups) om vi sammenligner med norsk praksis. Støyforeningen har sett på disse. 

Stadig mer kunnskap om støyens helserisiko
Oppdatert : 28 april 2021
Skjermbilde 2021-04-22 kl. 10.51.16

Støyens helserisiko tynger Europas helsebudsjetter, også Norge har årlig støyregning på mange milliarder kroner.

Tre europeiske medisinere og forskere oppsummerer den stadig voksende dokumentasjon om støy fra transport og konsekvensene for hjerte- og karsykdommer. Selv lavere men vedvarende støynivåer har sin stressvirkning på kroppen vår, og kan over tid resultere i alvorlig sykdom. (jfr: WHO som foreslår å gjøre støygrensene i Europa strengere. (Bør også skjerpe kravene i Norge)  Professorer og forskereThomas Münzel, Andreas Daibert og  Mette Sørensen publisert i tidsskriftet Nature Review Cardiology månedsskiftet mars/april en oversikt over forskning på disse temaene. Les mer og gjør deg kjent med støyens skadevirkninger. Les oversikten, 18 sider engelsk. 

Tid for å tenke seg om. Onsdag er den internasjonale støyfrie dag
Oppdatert : 26 april 2021
Skjermbilde 2021-04-26 kl. 20.18.49

Den internasjonale støyfrie dag (International Noise Awareness Day) arrangeres i år onsdag 28. april. Dagen markeres hvert år den siste onsdagen i april, og i år er det den  26. gang  at dagen markeres. Det er en spesiell dag satt av til å markere bevissthet og forståelse for støy, og hva dette betyr for helse, velvære, hørsel  og livskvalitet for befolkningen. Det er en dag for hver enkelt av oss til å føle på lydmiljøet rundt oss, og hvordan vi vil ha det - og kanskje undres på hva vi gjør galt når vi og samfunnet ikke klarer å skape mer ro i våre bomiljøer. 

Støyforeningen og 13 organisasjoner ber Stortinget stoppe planlegging av 3. rullebane 
Oppdatert : 27 april 2021
Skjermbilde 2021-04-19 kl. 20.35.39

På tide å stoppe Avinors planlegging av 3. rullebane på Gardermoen. Foto: Google

Avinor planlegger fortsatt for at det skal bygges en tredje rullebane på Gardermoen, for å kunne øke flytrafikken ytterligere. De 14 organisasjonene bak brevet til Stortingets transportkomite er uenige at dette arbeidet fortsetter fordi en ny rullebane og ringvirkningene av den gir høyere klimagassutslipp og mer støy og vil beslaglegge store arealer, derav verdifulle jordressurser. Stortinget må derfor, under behandling av Nasjonal transportplan 2022–2033 (NTP), sette foten ned for videre planlegging.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan