Nyheter
Veien mot elektrisk tungtransport
Oppdatert : 14 juni 2018
elbil-tung-e39

E39 med kjøreledninger? Ill. Statens vegvesen

Elektrisk vei er antatt å være den rimeligste teknologien for å elektrifisere tungtransport dersom det er mer enn 700 tunge kjøretøyer i døgnet. Det gjelder på strekninger som Oslo-Kristiansand, Oslo–Svinesund og Oslo–Trondheim.

     FoU-prosjektet ELinGO skal gjøre en konseptanalyse om elektrifisering av den tunge veitransporten. «Målet er å bidra til elektrifisering av godstransport på veg som styrker norsk næringslivs konkurransekraft i et lavutslippssamfunn», skriver Statens vegvesen. Forhåpentlig bidrar det også til et lavstøysamfunn. På mange veier kommer iallfall minst halvparten av støyen fra tungtransporten. Ved typiske motorveihastigheter kommer likevel mesteparten av støyen – også for tungtrafikken – fra dekkene. Støymessig er det mest å vinne i bytrafikk, med lave hastigheter – og der en plages av tomgangskjøring eller bruk av dieselmotorer til å drive kjøleaggregater og maskineri.

 

Mer:

Statens vegvesen

Teknisk Ukeblad (pengemur)

Europas minst støyende tog?
Oppdatert : 07 juni 2018
tog-ice3

Deutsche Bahn har de roligste og mest støysvake togene, ifølge undersøkelsen til reisebyrået Loco2. Her høyhastighetstoget ICE3. Foto Wikimedia Commons.

De beste europeiske togselskapene, ifølge en undersøkelse, er 1) SBB (de sveitsiske forbundsbaner), 2) Deutsche Bahn (DB) og 3) ÖBB (Østerrikes forbundsbaner). Sveits er da også det landet i Europa hvor togene har størst andel av persontrafikken. Men støyfri-ligaen toppes av 1) DB, 2) ÖBB, og 3) Renfe fra Spania. Alt dette fremgår av rapporten The Great Train Comparison.

     Mer 

Produktiv i kontorlandskap?
Oppdatert : 06 juni 2018
kontorl3

Regjeringen har utforsket at kontorlandskap gjør de ansatte 440 % mer produktive.

At kontorlandskap og stollek uten faste plasser sparer plass, vet de fleste. Regjeringen har imidlertid utforsket at kontorlandskapet også gjør de ansatte 440 % mer produktive. Helt sikkert er det at markedet for støydempning blomstrer. Alt i 2008 lanserte Savo en konseptstol med motlyd, innebygget musikk, innebygget mobiltelefon og synkronisering stol–mobiltelefon.

 

I teorien bør regjeringens kontorpolitikk medføre enorme besparelser:

  • Regjeringspartiene har gjentatte ganger gått til valg på å redusere byråkratiet.
  • For kontorer med statsansatte har regjeringen innført en arealnorm, med 23 m² pr. ansatt inkl. stillerom, kantiner osv.
  • Med 440 % mer produktive ansatte bør behovet for ansatte gå ytterligere ned.

Hvorfor de likevel ønsker å øke bygningsmassen i regjeringskvartalet, er ikke tema på Støyforeningens nettsider.

Mer om de 440 prosentene.

Sverige: Bokvalitet i revers
Oppdatert : 29 mai 2018
db-plagegrad

Denne grafen antyder hvordan plagegraden øker med dBA-nivået for veitrafikkstøy.

Mens WHO av helsemessige grunner anbefaler strengere støykrav, går Sverige motsatt vei. Regjeringen har gitt etter for høyreopposisjonens ønsker om slappere lydkrav i nye boliger. Dette hevdes å muliggjøre mer boligbygging, men i en rapport har Boverket fastslått at slappere støykrav gir bare marginalt flere og marginalt billigere boliger.

Reverseringen har gått i to trinn:

  • I juni 2015 hevet regjeringen de anbefalte grenseverdiene fra 55 till 60 dBA (desibel-A) ved fasade for boliger på opptil 35 m².
  • 1 juli 2017 ble anbefalt grenseverdi hevet med 5 dBA for alle boliger, til 65 dBA for boliger opptil 35 m², og 60 dBA for større boliger. En holdt altså fast ved at de som bare haddr råd til små leiligheter, måtte finne seg i mer støy.

En økning fra 55 til 65 dBA tilsvarer fysisk henholdsvis tre (egentlig 3,16) og ti ganger så mye støy.

Mer.

Boverkets rapport

Husk: Ikke tillatt å kjøre vannscooter overalt
Oppdatert : 23 mai 2018
vannsc-svaner

Ikke dette, men vis hensyn til fugl og folk, oppfordrer Miljødirektoratet.

Husk at det fortsatt fins områder hvor det ikke er tillatt å ferdes med vannscooter, skriver Miljødirektoratet i et nyhetsbrev. I fjor ble vannscootere likestilt med andre fritidsfartøy, og i utgangspunktet kan de brukes på lik linje med båter i de fleste områder. Likevel er det viktig å være klar over lovene som innskrenker muligheten til å kjøre vannscooter..Miljødirektoratet oppfordrer også til å vise hensyn til fugl og folk. Sammen med politiet kontrollerer direktoratets feltpersonell i SNO (Statens naturoppsyn) at reglene blir fulgt. De vil være til stede i aktuelle vassdrag og verneområder, og brudd på loven blir anmeldt.
     Mer

Helligdagsfred 17. mai?
Oppdatert : 16 mai 2018
17maitog

17. mai er offentlig høytidsdag, ikke helligdag. Men det er ikke fritt frem for å støye. Foto Morten Johnsen/Wikimedia Commons.

17. mai er offentlig høytidsdag, ikke helligdag. Den omfattes derfor ikke av loven om helligdagsfred (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-02-24-12), unntatt hvis den faller på en søndag, Kr.Himmelfart eller en av pinsedagene. Lov om 1. og 17. mai (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1947-04-26-1) sier uttrykkelig at « § 1.1. og 17. mai er høgtidsdager og skal være jamstelt med søndager, men ikke når det gjelder føresegner om kirkelige handlinger eller helligdagsfreden.» Likevel er det ikke fritt frem for å støye.

Bråkete helligdag
Oppdatert : 12 mai 2018
vinkelsl

Mye bråk på Kr. Himmelfart (bildet er tatt på en hverdag). Foto Pål Jensen

Politiet over hele landet forsøkte å slå ned på forskjellige former for støy på Kr.Himmelfartsdag 10. mai. Støyen skyldtes både private og offentlige arbeider, i tillegg til de vanlige russebussene. I Fredrikstad kom støyen fra søppelbiler. Østfold-metropolens ordfører forklarte dette med to røde torsdager på rad (neste torsdag er 17. mai). I Porsgrunn kom en feiebil feiende, med mye støy. Avviket ble forklart med at kommunen hadde fått dispensasjon for å bli ferdig til 17. mai – den lange, snørike vinteren gjorde jo at en kom sent i gang. På Sunnmøre lukket politiet tre avvik i form av ulovlig bygge- og anleggsstøy.

Mer 

Oslo vil ha danskebåtene over på landstrøm
Oppdatert : 09 mai 2018

 

landstrøm-danskeb

Electric boogie på Oslo Havn? Havnen ønsker at også disse skal gå over til landstrøm når de ligger til kai.

 

Med landstrøm forsvinner ekeosen og mye av støyen når skipene ligger til kai. Color Line har lenge brukt landstrøm i Oslo – og fikk derfor Oslo kommunes miljøpris i 2012. Selskaper som Stena og DFDS har vært mer baktunge, men nå innfører Oslo Havn avgift på utenlandsfergene inntil de også går over til landstrøm.

     Mer. 

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan