Nyheter
Solberg: En grunnstein for norsk trygghet
Oppdatert : 21 aug 2018
solberg

 

Erna Solberg, statsminister, kommandør av St.Olavs Orden og mottager av Brobyggerprisen, har proklamert at grunnsteinen for politiets nye beredskapssenter på Taraldrud var en grunnstein for trygghet. Foto: Christian Fredrik Wesenberg/Høyre/Wikimedia Commons

– En grunnstein for norsk trygghet, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun la ned grunnsteinen for politiets nye beredskapssenter på Taraldrud onsdag. Til stede var også justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara.

     Om en knapp uke må statsministeren møte til høring på Stortinget om Riksrevisjonens kritikk av mangelfull sikring av samfunnskritisk infrastruktur, Sikring av og trygghet for infrastrukturen er utenfor Støyforeningens kompetanseområde. Vi er også usikre på om de nye politihelikoptrene er sikrere og/eller tryggere enn de gamle. Derimot kan naboene og andre som overflyes av dem være sikre og trygge på at de vil støye mer.

Mer om statsminsitertrygghetsproklamasjonen 

Akustiske fotobokser i Edmonton
Oppdatert : 16 aug 2018
støyradar-edmonton.

Vi har tidligere omtalt en akustisk fotoboks, som fotograferer passerende kjøretøy hvis de støyer for mye. Edmonton i Canada har installert åtte enheter – fordelt på fire LCD-skjermer som viser støynivået til passerede motorkjøretøy, og fire kameraer. En politimann sier til Edmonton Journal at kanskje én av 5000 bil- eller MC-førere kjører ekstremt støyende, men at den ene til gjengjeld kan plage titusener av mennesker. Støyen tvinger folk til å flytte for å finne ro og fred. Og med de akustiske fotoboksene kan politiet forhåpentlig spare ressurser.

Strategisk kartlegging av veitrafikkstøy er stort sett basert på gjennomsnittsstøy, men støyen fra biler varierer antagelig mer enn mange er klar over.

Mer 

Om NoivelCam (Noisy Vehicle Surveillance Camera)

Akustiske fotobokser i Edmonton

 

Vi har tidligere omtalt en akustisk fotoboks, som fotograferer passerende kjøretøy hvis de støyer for mye. Edmonton i Canada har installert åtte enheter – fordelt på fire LCD-skjermer som viser støynivået til passerede motorkjøretøy, og fire kameraer. En politimann sier til Edmonton Journal at kanskje én av 5000 bil- eller MC-førere kjører ekstremt støyende, men at den ene til gjengjeld kan plage titusener av mennesker. Støyen tvinger folk til å flytte for å finne ro og fred. Og med de akustiske fotoboksene kan politiet forhåpentlig spare ressurser.

                 Strategisk kartlegging av veitrafikkstøy er stort sett basert på gjennomsnittsstøy, men støyen fra biler varierer antagelig mer enn mange er klar over.

Mer https://edmontonjournal.com/news/local-news/photo-radar-for-noise-electronic-displays-cameras-being-tested-in-eight-spots

Om NoivelCam (Noisy Vehicle Surveillance Camera) http://www.stoyforeningen.no/Nyheter/Akustiske-fotobokser

Taraldrud: Grunnstenen legges ned
Oppdatert : 21 aug 2018
heli-aw169

Naboer frykter mer helikopterstøy. Sikkert er det at de nye politihelikoptrene vil støye betydelig mer enn de gamle.

Alt 28. juni fikk Oppegård kommune og politiet klager på økt støy fra helikoptertrafikk, og bl.a. Stopp Støyen fryktet at dette hadde sammenheng med beredskapssentret på Taraldrud. Og i dag skal statsminister Erna Solberg legge ned grunnstenen. Hurra.

Om beredskapsgrunnstensnedleggelsen. 

Om økningen i helikoptertrafikk.

Nessetveien: Beboerne krever støyskjermer
Oppdatert : 16 aug 2018
støy-nessetveien

Meget rød sone. Men etter forurensningsforskriften er det ikke sikkert at beboerne har krav på støytiltak. Foto Bjørn Sandness.

Støybeltene langs Nessvetveien sør for Vinterbro i Ås eser utover etter hvert som biltrafikken øker, selv om veien i teorien ble avlastet av E6-motorveien da denne ble utvidet til fire felt. Som støykilde kan Nessetveien naturligvis ikke måle seg motorveien, men like fullt strekker den røde sonen seg opptil 30 m på hver side fra veien. Verst er forholdene i periodene når Nordbytunnelen delvis stenges for vedlikehold. Støyregelverket tar ikke hensyn til slike avvik, selv om tunnelarbeidene snart har pågått i et år. Støyen går riktignok ned når trafikken korker seg for å utnytte veiens maksimale kapasitet – men det er en fattig trøst.

     Ordfører Ola Nordal (Ap) i Ås sier til Østlandets Blad at kommunen er i dialog med Statens vegvesen om støyskjerming eller andre tiltak.

Mer 

– Regjeringen fraskriver seg vannscooter-ansvaret
Oppdatert : 11 aug 2018
vannsc2

Etter ikke-frislippe har det skjedd to dødsulykker med vannscootere.

Det noen kaller frislipp av vannscootere, er ikke frislipp, har Ketil Solvik-Olsen og andre presisert flere ganger. Etter en sommers ikke-frislipp og to dødsulykker står regjeringen fortsatt fast ved at de ikke vil endre vannscooter-regelverket.

     – Dette er ansvarsfraskrivelse, mener Norsk Friluftsliv, som viser til at Norge har et av Europas mest liberale regelverk.
Da forbudet mot vannscooter ble opphevet i fjor, var det begrunnet i at det skulle gi kommunene større frihet til selv å regulere vannscooter, til tross for at 75 prosent av kommunene ikke ønsket dette.

     Dermed må kommunene inntil videre ta det ansvaret regjeringen har skjøvet over på dem, mener Norsk Friluftsliv.

     – I påvente av en revurdering av det nasjonale regelverket, må noen ta ansvar for sikkerheten, friluftslivet og dyre- og fuglelivet. Inntil videre faller dette ansvaret på kommunene , forklarer Meland.

     Norges kommuner har i dag full myndighet til å regulere vannscootertrafikken i sitt sjøområde, ut ifra lokale forhold og behov.

Mer 

Prisdumperne driver mest nattflyvning: Forsinkelser eller forsnikelser?
Oppdatert : 01 aug 2018
fly-prisdump

Prisdumpere som Ryanair og EasyJet har mange forsinkede kveldsfly, noe som medfører nattflyvning.

Det er velkjent at Ryanair krymper de ansattes lønninger, bekjemper fagforeninger og bruker usentrale flyplasser med lave avgifter for å dumpe prisene (i tillegg markedsføres f.eks. Torp utenfor Sandefjord som «Oslo Lufthavn Torp»). Men prisdumperne har også en sterkere tendens til å omgå restriksjonene på nattflyvning pga. forsnikelser. Slik er det iallfall på en rekke europeiske flyplasser. En kan jo ikke godt la forsinkede fly bli der oppe til neste morgen, og passasjerene vil med en viss rett surne til hvis de blir dumpet på en enda mer usentral flyplass som kanskje ikke har restriksjoner på nattflyvning.

     Ryanair har således en stor del av forsinkelsene – eller forsnikelsene? – på flyplassene ved Frankfurt, Treviso and Memmingen Allgäu. I Hamburg har særlig Easyjet utmerket seg og er derfor pålagt en bot for forsnikelser. Resultatet av forsnikelser blir som regel ikke bare nattestøy, men også støy i innsovningsfasen, når folk flest er særlig følsomme.

Trygt boligkjøp med lovendringer?
Oppdatert : 24 juni 2018
vp3

Kryper naboens varmepumpe under bagatellgrensen, tro?

Foto Pål Jensen

Regjeringen ønsker endringer i avhendingsloven, som gjelder boligkjøp og annen avhending av fast eiendom. Det skal ikke lenger være lov å ta forbeholdet om at boligen selges «som den er», sier justisminister Tor Mikkel Wara ifølge Aftenposten. Selger får plikt til å presisere hvilke feil og mangler som finnes ved boligen. Samtidig innføres en «bagatellgrense», dvs. at kjøper alltid må regne med en del småfeil. Hvor grensen går, vil i det enkelte tilfelle avhenge av boligens alder, synlige tilstand m.m.

     Hva får dette å si for lyd og støy i boligen? Når en ny eller brukt boligeiendom er solgt «som den er», foreligger en rettslig mangel etter avhendingsloven når det er gitt mangelfulle opplysninger, uriktige opplysninger eller når mangelen utgjør et vesentlig avvik, sier advokat Morten Fæste i Huseiernes Landsforbund.

Mer:

Aftenposten om avhendingslovendringsforslagene 

Når bør man klage på boligkjøpet? 

Fem knop i praksis
Oppdatert : 14 juni 2018
fortgjenger-monroe

Fem knop tilsvarer farten til en fortgjenger som skritter ut i takt med denne musikken.

Hvis du plages av støy fra vannscootere eller båter, er det greit å vite at en rekke kommuner har fem knops fartsgrense nær land, f.eks. inntil 150 m fra land i Nesodden kommune. Fem knop, for å være nøyaktig 9,26 km/t, tilsvarer noe mellom rask gange og jogging. Sagt på en annen måte: Hvis du tar skritt på 90 cm mens du holder takten til Shady Grove av Bill Monroe (hvor takten markeres svært tydelig) holder du temmelig nøyaktig fem knop.

   Båt i fem knop, uten musikk

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan