Nyheter
Bilstøy gir tidligere død hos småfugl
Oppdatert : 29 aug 2018
spurver

 

Flere studier viser at veitrafikkstøy forkorter livet til våre små venner. Hva med oss? Foto Pål Jensen

Flere studier viser at veitrafikkstøy forkorter småfuglenes liv – og de antyder også hvorfor. De påviser skadevirkninger helt ned på molekylnivå: Telomerer er strukturer i hver ende av kromosomene. De har vist seg å beskytte kromosomene, og avkorting av telomerene er et tegn på aldring. Og støyutsatte fugler viste seg å ha kortere telomerer enn tilsvarende fugler som hadde vokst opp i stillere omgivelser. Særlig kritisk er kanskje støy like etter at de har forlatt reiret. Et forsøk med sebrafinker tyder iallfall på dette. Stress, søvnforstyrrelser osv. er også sannsynlige virkninger av støy.

        Telomerer finnes i alle slags levende organismer med cellekjerne, fra amøber til mennesker og de mest høytstående planter. Så hva med oss?

Om forsøk med spurver 

Om forsøk med sebrafinker

Småsporven 2.0

Lydmiljø, demens, aldring m.m.
Oppdatert : 27 aug 2018
støy-demens

Hvordan påvirkes demens og aldring av lyd, støy og luftforurensninger? Av positive faktorer som grønne planter, sang og musikk? Og hvordan påvirkes minner av lyd og biler? Dette er temaet for et symposium ved Ljudmilöcentrum i Lund, Sverige, fredag 14. sept.

     Mer 

New York, New York: Ny flytrasé over Queens gir økt risiko for hjertesykdommer
Oppdatert : 23 aug 2018
tennisbanen

Da flystøyen forstyrret på Arthur Ashe Stadium under US Open i tennes, ble flytraseen flyttet så flyene i stedet passerte over boligstrøk. Foto Wikimedia Commons.

LaGuardia-flyplassen i Queens har over 1000 flybevegelser om dagen, og under US Open på Arthur Ashe Stadium var flystøyen så voldsom at den forstyrret spillerne og tilskuerne. Derfor ble flytraseen flyttet mens mesterskapet pågikk. Så fant flyselskapene ut at de sparte penger ved å bruke den nye traseen, også kalt The TNNIS Noise Corridor. Minst 30 000 mennesker – kanskje over 80 000 – utsettes for ca. 10 dBA mer flystøy, dvs. rundt ti ganger så mye. Men samfunnsøkonomisk er The TNNIS Noise Corridor selvfølgelig forferdelig lønnsom – så lenge helsekostnadene ved mer støy settes lik null.

Mer 

Mer om støy og helse 

Solberg: En grunnstein for norsk trygghet
Oppdatert : 21 aug 2018
solberg

 

Erna Solberg, statsminister, kommandør av St.Olavs Orden og mottager av Brobyggerprisen, har proklamert at grunnsteinen for politiets nye beredskapssenter på Taraldrud var en grunnstein for trygghet. Foto: Christian Fredrik Wesenberg/Høyre/Wikimedia Commons

– En grunnstein for norsk trygghet, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun la ned grunnsteinen for politiets nye beredskapssenter på Taraldrud onsdag. Til stede var også justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara.

     Om en knapp uke må statsministeren møte til høring på Stortinget om Riksrevisjonens kritikk av mangelfull sikring av samfunnskritisk infrastruktur, Sikring av og trygghet for infrastrukturen er utenfor Støyforeningens kompetanseområde. Vi er også usikre på om de nye politihelikoptrene er sikrere og/eller tryggere enn de gamle. Derimot kan naboene og andre som overflyes av dem være sikre og trygge på at de vil støye mer.

Mer om statsminsitertrygghetsproklamasjonen 

Akustiske fotobokser i Edmonton
Oppdatert : 16 aug 2018
støyradar-edmonton.

Vi har tidligere omtalt en akustisk fotoboks, som fotograferer passerende kjøretøy hvis de støyer for mye. Edmonton i Canada har installert åtte enheter – fordelt på fire LCD-skjermer som viser støynivået til passerede motorkjøretøy, og fire kameraer. En politimann sier til Edmonton Journal at kanskje én av 5000 bil- eller MC-førere kjører ekstremt støyende, men at den ene til gjengjeld kan plage titusener av mennesker. Støyen tvinger folk til å flytte for å finne ro og fred. Og med de akustiske fotoboksene kan politiet forhåpentlig spare ressurser.

Strategisk kartlegging av veitrafikkstøy er stort sett basert på gjennomsnittsstøy, men støyen fra biler varierer antagelig mer enn mange er klar over.

Mer 

Om NoivelCam (Noisy Vehicle Surveillance Camera)

Akustiske fotobokser i Edmonton

 

Vi har tidligere omtalt en akustisk fotoboks, som fotograferer passerende kjøretøy hvis de støyer for mye. Edmonton i Canada har installert åtte enheter – fordelt på fire LCD-skjermer som viser støynivået til passerede motorkjøretøy, og fire kameraer. En politimann sier til Edmonton Journal at kanskje én av 5000 bil- eller MC-førere kjører ekstremt støyende, men at den ene til gjengjeld kan plage titusener av mennesker. Støyen tvinger folk til å flytte for å finne ro og fred. Og med de akustiske fotoboksene kan politiet forhåpentlig spare ressurser.

                 Strategisk kartlegging av veitrafikkstøy er stort sett basert på gjennomsnittsstøy, men støyen fra biler varierer antagelig mer enn mange er klar over.

Mer https://edmontonjournal.com/news/local-news/photo-radar-for-noise-electronic-displays-cameras-being-tested-in-eight-spots

Om NoivelCam (Noisy Vehicle Surveillance Camera) http://www.stoyforeningen.no/Nyheter/Akustiske-fotobokser

Taraldrud: Grunnstenen legges ned
Oppdatert : 21 aug 2018
heli-aw169

Naboer frykter mer helikopterstøy. Sikkert er det at de nye politihelikoptrene vil støye betydelig mer enn de gamle.

Alt 28. juni fikk Oppegård kommune og politiet klager på økt støy fra helikoptertrafikk, og bl.a. Stopp Støyen fryktet at dette hadde sammenheng med beredskapssentret på Taraldrud. Og i dag skal statsminister Erna Solberg legge ned grunnstenen. Hurra.

Om beredskapsgrunnstensnedleggelsen. 

Om økningen i helikoptertrafikk.

Nessetveien: Beboerne krever støyskjermer
Oppdatert : 16 aug 2018
støy-nessetveien

Meget rød sone. Men etter forurensningsforskriften er det ikke sikkert at beboerne har krav på støytiltak. Foto Bjørn Sandness.

Støybeltene langs Nessvetveien sør for Vinterbro i Ås eser utover etter hvert som biltrafikken øker, selv om veien i teorien ble avlastet av E6-motorveien da denne ble utvidet til fire felt. Som støykilde kan Nessetveien naturligvis ikke måle seg motorveien, men like fullt strekker den røde sonen seg opptil 30 m på hver side fra veien. Verst er forholdene i periodene når Nordbytunnelen delvis stenges for vedlikehold. Støyregelverket tar ikke hensyn til slike avvik, selv om tunnelarbeidene snart har pågått i et år. Støyen går riktignok ned når trafikken korker seg for å utnytte veiens maksimale kapasitet – men det er en fattig trøst.

     Ordfører Ola Nordal (Ap) i Ås sier til Østlandets Blad at kommunen er i dialog med Statens vegvesen om støyskjerming eller andre tiltak.

Mer 

– Regjeringen fraskriver seg vannscooter-ansvaret
Oppdatert : 11 aug 2018
vannsc2

Etter ikke-frislippe har det skjedd to dødsulykker med vannscootere.

Det noen kaller frislipp av vannscootere, er ikke frislipp, har Ketil Solvik-Olsen og andre presisert flere ganger. Etter en sommers ikke-frislipp og to dødsulykker står regjeringen fortsatt fast ved at de ikke vil endre vannscooter-regelverket.

     – Dette er ansvarsfraskrivelse, mener Norsk Friluftsliv, som viser til at Norge har et av Europas mest liberale regelverk.
Da forbudet mot vannscooter ble opphevet i fjor, var det begrunnet i at det skulle gi kommunene større frihet til selv å regulere vannscooter, til tross for at 75 prosent av kommunene ikke ønsket dette.

     Dermed må kommunene inntil videre ta det ansvaret regjeringen har skjøvet over på dem, mener Norsk Friluftsliv.

     – I påvente av en revurdering av det nasjonale regelverket, må noen ta ansvar for sikkerheten, friluftslivet og dyre- og fuglelivet. Inntil videre faller dette ansvaret på kommunene , forklarer Meland.

     Norges kommuner har i dag full myndighet til å regulere vannscootertrafikken i sitt sjøområde, ut ifra lokale forhold og behov.

Mer 

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan