Nyheter
God sommer!
Oppdatert : 24 juni 2024
Skjermbilde 2019-06-24 20.41.24

Norsk forening mot støy har i 2024 generell sommerlukking i perioden 1. juli - 6. august.  Epost vil i perioden bli lest sporadisk, særlig på regnværsdager. Vi ønsker alle en god og fredelig sommer. 

Nasjonal Transportplan uten mål om å redusere støy
Oppdatert : 14 mai 2024

Stortingets transportkomite oppfordres til å ta ansvar for transportstøyen som forårsaker helseskade i den norske befolkning. Foto: Stortinget

 

Mens WHO anbefaler en utendørs støygrense for trafikkstøy i bomiljøet på 53 dBLden av hensyn til helserisiko, er Samferdselsdepartementet fornøyd med forurensingsforskrifens støygrense på 42 dBeq 24 h innendørs - noe som tilsvarer ca 75 dB utendørs!

        Altså bomiljø dypt inne i rød støysone og 100 ganger mer støy enn det WHO anser som grense for helserisiko. Gapet mellom å ta støyansvar og dagens politiske praksis med eksisterende støyproblemer er skremmende. Og nasjonal transportplan for 12 år fremover er kjemisk fritt for mål om å redusere denne støyen!

       Riktignok finnes det enn strengere støygrense ved bygging av ny infrastruktur. Men ingen direkte mål om å løse støyprolemer. Støy fra samferdsel: bil-, bane-, fly- og båttransport er den forurensning som plager folk flest i Norge. 2,1 millioner mennesker bor i støy fra transport og er eksponert for økt helserisiko. Helsekonsekvenser er bl.a hjerteattakk, blodpropp, slag, andre hjerte-karsykdommer, diabetes, stress etc. Dette forårsaker for tidlig død og forbindes med årlig tap av 10 000 tapte friske leveår! 

        Støy er den nest største faktoren når transportens indirekte kostnader beregnes, samfunnskostnadene. Helsebyrden gjør at støy utgjør ca 25 % av disse kostnadene, beregnet til 200 milliarder kroner i NTP´ens 12 årsperiode. I en høringsuttalelse til Stortingets transportkomite  kommenterer støyforeningen nasjonal transportplan. Les mer

Nytt webinar onsdag 5. juni. kl 10. (NB - endret dato)  - Hvorfor kan vi stole på innleide støykonsulenter?
Oppdatert : 14 mai 2024
Skjermbilde 2024-04-09 kl. 12.52.33

Siv.ing Clas Ola Høsøien, Multiconsult og RIF. Foto: Marte Nordahl 

 

Eller kan v i det? Støyforeningen inviterer til  nytt webinar onsdag 5.juni. I samfunnsdebatten er det reist spørsmål og dokumentert med eksempler at forholdet mellom utbygger/tiltakshaver og konsulenter kan være for tett og ha bindinger som påvirker resultatet i miljøkonsekvensutredninger. Faktagrunnlaget for beslutninger kan bli galt. 

 Sivilingeniør, akustiker Clas Ola Høsøien, Multiconsult og medlem av Rådgivende ingeniørers (RIF) koordinerende utvalg for akustikere, redegjør for hvorfor man kan stole på støyutredningene. Med bakgrunn i RIF´s faglige normer og yrkeskodeks.

 
Send oss gjerne spørsmål om prosess, ansvar og prinsipper ved støyutredning som du ønsker at konsulenten svarer på. Send spørsmålene til oss innen utgangen av mai. Vi formidler dem videre til konsulenten.    

60-90 minutters webinar. Noter deg datoen. Onsdag 5. juni kl 10.
WEBINARET ER GRATIS. Send påmelding til post@stoyforeningen.no. Merk meldingen STØYKONSULENT. Frist er mandag 3. juni. Webinaret er på Zoom. Påloggingsinfo med møte ID og passord blir sendt ut etter mottatt påmelding. 
Vedlagt bakgrunnsdokumenter som kanskje kan være nyttige:

Tim Hofer ny mann i styret
Oppdatert : 03 mai 2024
Skjermbilde 2024-04-25 kl. 09.38.54

Tim Hofer. 

Støyforeningens årsmøte ble avholdt 17. april. I valgene til nytt styre ble Tim Hofer valgt som nytt medlem etter Ingunn Milford. Etter 8 år i styret varslet hun at hun ønsket avløsning. Tim Hofer ble valgt til å overta hennes plass. Tim har vært vararepresentant  i flere år og har fulgt foreningens arbeid fra denne posisjonen. Han er sivilingeniør med doktorgrad i miljømedisin  og ertilsatt ved Folkehelseinstituttet. 
Styremedlem Sven Brun var også på valg og ble gjenvalgt med akklamasjon.
Vararepresentantene Elisabeth Bøe og Paal Sjøvall ble også gjenvalgt.
Erik Abrahamsen fortsetter som observatør for Vestland.
Styremedlemmene Hans Otto Watne (styreleder), Marit Brevik, og Ole-Erik Yrvin var ikke på valg.
Kontingentjustering. Årsmøtet sa ja til å oppjustere kontingentsatsene fom. 2025for å utligne inflasjonen siden forrige kontingentendring.

Se full omtale av styret

Se sakspapirer årsmøtet

Skjermbilde 2024-04-23 kl. 10.52.59

Styreleder Hans Otto Watne takket Ingunn Milford for flere tiårs støtte til Støyforeningens arbeid, i styret, sakkyndig utvalg og som foreningens representant i EU kommisjonens Noise Expert Group. foto: Sven Brun

Vant Årets Støypris 2023
Oppdatert : 04 april 2024
Skjermbilde 2024-04-03 kl. 15.44.54

 Æresprisen Årets Støydemper, Støyprisen 2023, ble tildelt  Morten Punnerud-Engelstad. Prisvinner har sammen med en gruppe på Bjørndal og Nordre Follo tilrettelagt teknologi som leverer systematisk og kontrollerbar dokumentasjon og bevis som imøtegår feilinformasjon om politiets helikopterstøy. Teknologien påviser også brudd på konsesjons- og reguleringsbestemmelser. Det sikrer enkeltpersoner og lokalsamfunns tilgang på verifisert beskrivelse av støykilder, kontroll av misvisende myndighetsinformasjon, tar vare på eget støyvern, og er et gjennombrudd i sivilt støyarbeid. Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik overrakte prisen. Prisoverrekkelsen fant sted under vår nasjonale støykonferanse i november.

   Støyforeningen festet seg også ved teknologiens banebrytende effekt ved at den utjevner det asymmetriske styrkeforholdet mellom beboer og myndighet om tilgang på verifisert beskrivelse av støykilder. 

Se utdelingen, gå til Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=aBK4WbHmM6I 

Støyåret 2023 - vi vet stadig mer om støy og helseskader
Oppdatert : 04 april 2024
Skjermbilde 2024-04-04 kl. 12.12.56

Vedvarende trafikkstøy bryter ned helsen. Forskningsinstitusjoner legger frem nye funn som stadig dypere dokumenterer hvordan slik støy bryter ned biologiske prosesser og funksjoner i kroppen vår. En artikkel i New York Times i juni 2023 sa direkte i sin tittel at «støy kan ta år av livet ditt». Artikkelen refererer til mer enn 50 internasjonale, verdensledende forskere og deres forskningsrapporter. En av forskerne som artikkelen viste til var professor Thomas Münzel, Medical Center, University of Mainz. De som følger Støyforeningen, kjenner ham fra Støykonferansen 2022. https://www.youtube.com/watch?v=rsvWBr1RZ-M&list=PL3ZVhwZbV-V1-BoOj7QVEUPwTWYvjTmRw

    Verdens helseorganisasjon Europa la i 2018  frem en oppsummering av forskning om  helsekonsekvenser av støy, etter bestilling fra Europas miljøministere. De ønsket et forskningsbasert svar på om støyregelverket som myndighetene praktiserte hadde ønsket effekt. WHO pekte i rapporten på det var manglende forskning for en del støykilder, men at for veitrafikkstøy og flystøy ble det anbefalt strengere støygrenser. Som hittil ikke er tatt til følge i Norge.

     Ingen av forskningsrapportene som WHO la til grunn, var nyere enn fra 2015, de fleste var betydelig eldre. Siden den gang har det vært gjort omfattende forskning. Arbeidene borer dypere i de indremedisinske skadevirkningene av støy, og stadig flere former for helseskade knyttes til støy. Ved årskiftet ble det publisert  en omfattende oversikt over denne nyere forskningen og den nye innsikten i moderat støys skadevirkning på lengre sikt. Den bør være pliktlesning for alle som har ansvar for folkehelse. 

Skjermbilde 2022-01-30 kl. 20.49.51

   Ill. Prinsippillustrasjon av hvordan man får hjerte- og karsykdommer, blodpropp og slag av støy. Støyen bryter bl.a. ned veggene i blodårene slik at skadevoldere slipper til.  (The Scientist/ Thomas Münzel, Omar Hamad)

Gik du glipp av webinaret om nabostøy og varmepumper. Se det på Youtube.
Oppdatert : 03 mai 2024
Takk til grunnfjellet i Støyforeningen
Oppdatert : 03 mai 2024
Skjermbilde 2024-04-08 kl. 21.15.16

I støyforeningens jubileumsår ble det også reflektert over hvem vi er, hvilke oppgaver vi driver med, hvilke fornyelser vi kan rette blikket mot, og ikke minst hvilke medlemmer vi har. Dette er derfor en god anledning til å rette en takk til grunnfjellet i medlemsmassen vår. Denne kjernen blant medlemmene har aldri henvendt seg til oss for å få hjelp i private støysaker, bistand med støydokumentasjon, råd i reguleringssaker eller andre tjenester. I ti år etter tiår har de opprettholdt medlemskapet. Men vi har kommunisert lite med dem. Hvem er denne gruppen?

     Vi tror dette er mennesker som forblir medlemmer fordi de mener at støyforurensing i samfunnet krever en organisert motrøst. En stemme som kan tale mot politikk, samfunnsplaner og tiltak som øker støyplagen. Dette er ikke minst viktig nå som vi ser en politikk der ansvarlige myndigheter i smug feier sitt støyansvar under teppet. Støtten fra disse medlemmene er svært viktig for oss, og vi er takknemlig for at de år etter år viser seg på våre medlemslister. Les mer

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan