Nærmiljøanlegg
Oppdatert :03 aug 2016

Støy fra ballbinger, skateramper, kunstgressbaner o.l.

ballb

Fysisk aktvitet er viktig, men...

Ballbingen er en genial oppfinnelse, tilpasset et bymiljø (eller biljø) hvor løkka er bebygget eller erstattet med veier og parkeringsplasser: Barn og ungdom får drive fysisk aktivitet i nærmiljøet, uten at foreldrene må kjøre dem hit og dit. Men ballbingene er ikke lydløse, og det samme gjelder skateramper og kunstgressbaner. Ballbingene er primært kanskje beregnet på barn, men den mest sjenerende støyen kommer kanskje fra ungdom og voksne – dels fordi de er lenger oppe om kvelden, dels fordi de rimeligvis sparker hardere baller i treverket.

Støyen fra slike anlegg er variabel og impulspreget. Den domineres av:

  • Baller som smeller mot treverket i stor fart (en fotball kan oppnå en fart på 100 km/t)
  • Skrik og skrål
  • Støy fra rullebrett (til triksing og bruk på ramper brukes oftest brett med harde plasthjul)
  • Skrål fra høyttalere under kamper og stevner.

Mulige tiltak

  • Støyskjerming
  • Feste evt. løse planker i treverket
  • Plassere et nett foran treverket hvis det er plass
  • Dempe lyden fra evt. høyttalere, og Vende dem vekk fra naboene
  • Regulere åpningstidene

En rekke tiltak for støydemping finnes i Støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg.

Les også ned Helsedirektoratets veileder om støy i nærmiljøanleggg.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan