Hva er støy
Nabostøy
Oppdatert : 18 april 2012

Et mangfold av støykilder

Mesteparten av støyen der du bor kommer fra nabolaget. 

Nærmiljøanlegg
Oppdatert : 03 aug 2016

Støy fra ballbinger, skateramper, kunstgressbaner o.l.

ballb
Veitrafikkstøy
Oppdatert : 13 aug 2013

Nærmere 80 % av støyplagene

Flystøy
Oppdatert : 26 nov 2021

Ca. 4 % av støyplagene

Flystøy utgjør ca. 4 % av støyplagene, og omfanget har vært nokså konstant de siste årene. Virkningen av mer støysvake fly er altså omtrent oppveid av økende flytrafikk.

Jernbanestøy
Oppdatert : 18 april 2012

Jernbanestøy omfatter støy fra tog, T-bane (finnes bare i Oslo) og bybaner på egen trasé. I 2007 utgjorde den ca. 4 % av støyplagene i Norge, men andelen er synkende til tross for økt tog- og T-banetrafikk.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan