Folkehelseinstituttet

Nasjonalt folkehelseinstitutt (Folkehelseinstituttet) er direkte underlagt Helse-og omsorgsdepartementet, sidestilt med Helsedirektoratet, Helsetilsynet og Legemiddelverket. Instituttet består av fem fagdivisjoner: Smittevern, miljømedisin, epidemiologi, psykisk helse samt rettsmedisin og rusmiddelforskning. I tillegg kommer Divisjon for samfunnskontakt og instituttressurser.

Folkehelseinstituttet skal være en nasjonal kompetanseinstitusjon for myndigheter, helsetjeneste, rettsapparat, påtalemyndighet, politikere, media og publikum i spørsmål knyttet til rettsmedisin, fysisk og psykisk helse, vern mot smittsomme sykdommer og forebygging av skadelige påvirkninger fra miljøet.

Instituttet skal være en pådriver for å bedre befolkningens helse og livskvalitet og forebygge sykdom og helseskade.

Instituttet skal også bistå påtalemyndighet og rettsapparat i å oppklare straffe-og sivilrettslige saker.

Folkehelseinstituttets visjon: Et friskere folk

Formålet er å forebygge sykdom.

Hovedmålene er:

  • Beredskap mot akutte helsetrusler
  • Råd og tjenester som forbedrer folkehelsen
  • Oversikt over befolkningens helse og forhold som påvirker den
  • Kunnskap om hva som forårsaker folkesykdommer og hva som gir befolkningen bedre helse

Instituttet bygger sine råd og tjenester på forskning og helseovervåkning.

Arbeidet er tuftet på verdiene faglig solid, etterrettelig, nyskapende, åpen og respektfull.

 

logo_farge_neg_ubakgr

Miljø og helserisiko

Miljøet vi lever i påvirker helsa vår på godt og vondt. På Folkehelseinstituttets nettsider finner du informasjon om mulige helseskadelige stoffer i mat, morsmelk, drikkevann, luft, forbrukerprodukter og arbeidsmiljø. I tillegg finner du informasjon om støy og om elektromagnetiske felt og stråling fra mobiltelefoner. Gå til nettsidene.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan