Regelverket

Du har rettigheter!

Statens vegvesen, naboen, industriherren, eieren av skjenkestedet eller diskoteket osv. har ikke rett til å støye som de vil. Norge har et omfattende støyregelverk – både alminnelige regler og konkrete grenseverdier for ulike typer støy.

     For å si det svært forenklet, er regelverket slik at folk flest ikke skal plages av støy. Merk likevel at der støygrenser finnes, er de gjerne satt slik at opptil 20 % likevel kan sjeneres av støyen (for trinnlyd faktisk enda mer, iallfall i trehus). Det skyldes ikke minst at folks følsomhet for støy er svært forskjellig. I tillegg er regelverket et kompromiss mellom hensynet til folks helse og andre mer eller mindre samfunnsmessige hensyn: Fremkommelighet for trafikken, byggebransjens ønsker om hurtig og billigst mulig utbygging, krav om balansert ventilasjon, folks ønsker om å høre på høy musikk eller bruke bråkete motorredskap osv.

Merk også at:

  • Veiledere og retningslinjer er ikke uten videre rettslig bindende; de inneholder mange «bør», «anbefaler», «helst (ikke)» osv.
  • Selv om lover og forskrifter er rettslig bindende, kan f.eks. kommunen gi dispensasjon (ofte kalt «disp»), en midlertidig eller varig særordning som tross loven eller forskriften gir tillatelse til f.eks. å overskride støygrensene eller holde konsert lenger utover natten enn det som egentlig er tillatt.

  

Detaljer om dine rettigheter (se også nedenfor)

Støyregelverket kan inndeles slik:

Lover og forskrifter

Disse er juridisk bindende.En forskrift lages med hjemmel i en lov, dvs. at loven har gitt adgang til å lage vedkommende forskrift. 

Detaljer

Direktiver

En rekke direktiver i norsk lovverk kommer fra EU. De er juridisk bindende for Norge som EØS-land. Eksempel: EUs støydirektiv.

Detaljer 

Retningslinjer og veiledere

Disse er ikke juridisk bindende, men en kommune kan f.eks. kreve at en industribedrift eller pubeier følger støygrensene i en aktuell retlingslinje eller veileder.

Detaljer 

Norsk Standard for støy og vibrasjoner

Standard Norge har til salgs en rekke standarder (Norsk Standard) for støy og vibrasjoner. 

Detaljer

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan