Hvor henvende meg

Hvem man skal henvende seg til varierer med typen støy det er snakk om. Er det f.eks. naboen din som bråker, bør du først ta kontakt med vedkommende, eventuelt også borettslaget/sameiet hvis det er aktuelt. Hvis det er næringsdrivende som bråker, kan du også først forsøke å ta kontakt med dem. Det er nemlig overraskende mange som lytter til vanlig fornuft.

Vi anbefaler også at:

  • Du får med flest mulig støyplagede ved enhver klage, henvendelse eller forespørsel.
  • Du og/eller borettslaget melder dere inn i Norsk forening mot støy. Vi er i dag en organisasjon med få ansatte og små ressurser, samtidig som støyen er et stort problem i Norge i dag. For å stå sterkere må vi også bli flere.

Trinn 2: Arbeidstilsynet eller Miljørettet helsevern

Hvis støyen berører ansatte på en arbeidsplass, men bare da - er Arbeidstilsynet riktig adresse. De skal vurdere hvorvidt støyen overskrider grenseverdiene i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

Ellers er det rette stedet å henvende seg kommunens avdeling for miljørettet helsevern. I Oslo er denne tjenesten organisert bydelsvis (bydelsoverlegene), mens en rekke mindre kommuner organiserer denne som en interkommunal tjeneste. Miljørettet helsevern er likevel en kommunal oppgave, og du skal kunne finne frem til kontaktopplysninger enten ved å lete på kommunens nettsider eller ved å ta en telefon til kommunen eller kommuneoverlegen, som tjenesten er underlagt.
 Avdelingen for miljørettet helsevern skal kunne vurdere hvorvidt støyen er helseskadelig. De kan hjelpe deg med å få målt støyen og fastslå hvorvidt den er innenfor grenseverdiene. Om den er innenfor grenseverdiene, er det lite du eller andre kan gjøre, men er den over grenseverdiene, kan kommuneoverlegen pålegge støyprodusenten å gjennomføre tiltak for å redusere støyen. Vi vet samtidig at dette kan være et problem, særlig i kommuner der forholdene er mindre. Om du ikke når frem med kravene dine, er det bare å ta kontakt med oss. Vi kan gi deg tips og råd om hvordan du kan komme deg videre.

Trinn 3: Konfliktrådet

Hvis en konflikt med naboen ikke kan løses i minnelighet, kan dere prøve Konfliktrådet. Det har løst mange konflikter, forutsatt at begge parter ønsker å løse konflikten på den måten.

Trinn 4, og absolutt siste utvei: Politi og rettsvesen

Politi og rettsvesen er absolutt siste utvei, unntatt hvis støyen skjer i forbindelse med åpenbart ulovlig eller kriminell virksomhet (råkjøring, burn-out-ing, fest med omsetning av ulovlige stoffer osv.). Bruk av rettsapparatet skaper sjelden noen god tone mellom naboer, og den tapende part - i noen tilfeller begge - risikerer store saksomkonstninger. Du bør iallfall først snakke med en advokat før du går til et slikt skritt.

To nyttige dokumenter av advokat Jan Arhaug, medlem av Norsk forening mot støys sakkyndige råd

støy-juss-ansvar 748,50 kB

Slik kan du klage på støy i Oslo

I Oslo er et skjema for støyklager bare et par museklikk unna, forutsatt at du vet hvor du skal muse og klikke. Skjemaet finner du naturligvis her. Under Kategori velger du Miljø. renovasjon og avfall, og under Velg tema velger du så Støy (klage).

støy-oslo-skjerma2

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan