Barnehager og SFO

Barn er - bortsett fra bl.a. voksenarbeidsplasser - utsatt for de samme typer støy som voksne, og med de samme konsekvenser for helsen. I tillegg er barn ikke nødvendigvis i stand til å beskytte seg mot hørselsskadelig støy, og hørselsskader er uopprettelige. Derfor er det særlig viktig å beskytte små ører mot hørselsskadelig støy.

Barnehager

Barnehager er kjent som støyende arbeidsplasser. Enkelte undersøkelser tyder på en betydelig andel hørselsskader blant barnehageansatte, selv om andre undersøkelser tyder på at støyen ligger under faregrensene for hørselsskader. Helseskadelig støy er imidlertid langt mer enn hørselsskader. Støyen i barnehager skyldes dels at en har forsømt god akustikk i hastverket med å få full barnehagedekning, dels at en stuer sammen for mange barn i lokalene eller har for mange barn pr. ansatt. Med «dårlig akustikk» (for lang etterklangtid) øker tendensen til at ungene skriker for å overdøve hverandre, og en kommer lett inn i en ond sirkel.

 Det  ikke være slik. Erfaringer viser at barnehagestøyen kan reduseres dels ved tekniske tiltak som bruk av absorberende materialer – dels ved å gjøre barna mer lydbevisste. HLFs (Hørselshemmedes Landsforbund) Skriketrollet og Lydia er pedagogiske hjelpemidler mot støy. Lydia er en lydmåler laget som et trafikklys – med grønt for et uskadelig lydnivå, orange for et lydnivå opp mot faregrensene – og rødt for helsefarlig støy.  Se mer informasjon hos HLF.  

Eller gå til nettsiden om Lydia. Eller les mer om Skriketrollet.

Også Arbeidstilsynet har råd og tips mot barnehagestøy. 

barneha-ikke0
barneha-ikke1

Fra Erik Engløks video om hvordan du ikke driver barnehage.

SFO (Skolefritidsordningen)

støy-sfo

God lyd i SFO. Ill.: HLF

Også her forekommer helsefarlig støy, Ungene er større enn barnehagebarna, de har sterkere lunger - og kan kanskje skrike høyere. Og om støyen ikke er høselsskadelig, så kan den ha andre skadevirkninger. Bl.a. gjør den at leksehjelpen ikke fungerer som den skal, og dermed ikke bidrar til å utjevne sosiale forskjeller.

     Støyen er like unødvendig her som i barnehagene, og den kan bekjempes med de samme tiltakene - en kombinasjon av tekniske grep og å gjøre barna mer lydbevisste. Viser igjen til informasjon HLF (Hørselshemmedes Landsforbund), se linken, som har råd og tips som skal forebygge hørselsskader blant barn og voksne.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan