STØYFRI DAG: INVITASJON TIL SEMINAR OG PRISUTDELING
Oppdatert :10 april 2013
Lydbølger Støyfri dag

Onsdag 24. april markeres den internasjonale Støyfri Dag  med temakonferanse om støy i arbeidslivet og utdeling av årets  støypriser. Dagen ble innstiftet i 1996 av League for the Hard of  Hearing, USA. Det er 14. gang dagen markeres i Norge. Dagen brukes av  myndigheter og nettverk av helse- og miljøorganisasjoner til å sette  fokus på skadelig støy og lydmiljøer i samfunnet, i arbeidsliv og i  offentlige, åpne rom.

En av de store  støyutfordringer i dag helserisikoen barn og unge utsettes for på grunn  av støy i barnehage, skole og ungdomskulturens høye mediekonsum. mp3   generasjonen utsettes seg for alvorlig risiko.

Temamøte om barn og unge: fremtidens hørselstapere?

I anledning Støyfri Dag arrangerer Norsk forening mot støy i samarbeid med en rekke andre et åpent temamøte om støyutfordringer for barn og unge.

Utdeling av årets støypriser
Møtet  vil bli avsluttet med at Norsk forening mot støy deler ut årets støypriser: Støydempern og Snegleprisen.

PROGRAM

09.50  Åpning  ved Hanne Herrman, daglig leder Norsk forening mot støy
 10.15  Audiofysiker Ole Tvete, Rikshospitalet - Hørselssituasjonen for barn og unge
 10.30  Kommunikasjonsdirektør Jørn-Tommy Schelderup, Barnehageforbundet  - Støy i barnehager, den største miljøutfordringen - og den minst  dokumenterte?
 10.45  Dårlige lydforhold kan utbedres. Bedre akustisk styring i eldre bygg. Rådgiver Stein Børre Kolstad, Sør Spesialprodukter
 10.55  Elektronikkbransjen tar samfunnsansvar.  Direktør Frank Bruun, Harman-Nyby AS
 11.10  Nyter musikalske kulturopplevelser og tar vare på ørene. Prosjektansvarlig Lars Tefre Baade, Norges Rockforbund
 11.25  Slik bevisstgjøres barna til å møte ungdommens lydkultur på en  god måte.  Om skolens læreplaner. Rektor Hanne Hauge, Gamlebyen skole.
 11.40  - Spørsmål og oppsummering
 
 Det tas forbehold for endringer i programmet.
 
 12.00 Utdeling av årets støypriser. Ved Norsk forening mot støy.

Gratis adgang, påmelding. Enkel servering.
Av hensyn til servering, påmelding til post@stoyforeningen.no 
Spørsmål om arrangement. Bruk helst epost. Eller telefon: 22 87 04 20
Sted:
Norsk forening mot støy, (Oslo Hospital)
Den historiske salong
Ekebergveien 1 A, 0192 Oslo
(Stoppested Oslo Hospital for kollektivreise med trikk 18/19 Ljabru/Holtet)

Hvem får årets støypriser?

Etter seminaret blir det utdeling av årets støypriser. Æresprisen gis for særlig fortjenestefull innsats for å redusere eller eliminere støy og/eller negative konsekvenser av støy. Snegleprisen gis til den eller de som ut fra muligheter eller posisjon har vist spesiell sendrektighet i å bidra til å redusere eller eliminere støy eller støyens konsekvenser. 

Tidligere vinnere av årets støypriser:

Årets støydemper. I fjor gikk prisen til sjefingeniør Ingunn Milford, Statens vegvesen, og senior vice president Nina Renshaw, Transport & Environment, Brussel. Se link.  og gjesteprofessor Ulf Sandberg, VTI, Sverige. Han fikk prisen for sin forskning og dokumentasjon som ligger til grunn for nye, skjerpede EU-støykrav til biler og bildekk som nå er på trappene, og som vil bidra til å redusere veitrafikkstøy i Norge. Tidligere vinnere av ærespisen er seniorforsker Ulf Sandberg, VITI, Sverige (2011),  seniorforsker Truls Gjestland, Sintef (2010), ordfører Simen Bjørgen, Lom (2009), Nils Faarlund, Norsk Høgfjellskole (2008), og Asle Melvær, daværende Hydro, nå Statoil, i 2007.

Snegleprisen. Ble ikke utdelt i 2012. I 2011 fikk norsk TV2 som ledende aktør i norsk reklamefinansiert fjernsyn, snegleprisen på vegne av seg selv og sin bransje. Prisen gikk til redaktør Alf Hildrum for praksisen med at TV-reklamer støyinvaderer hjemmet, ved at reklamen sendes med høyere eller med mer massiv lyd enn programmet den avbryter, og derfor oppleves som støy. Tidligere vinnere av snegleprisen: Miljødepartementet ved Erik Solheim, (2010) for sendrektighet i bekjempelse av støyen. Før dette: Formannskapet i Kristiansand kommune (2009), Oslo Havn (2008), Statens vegvesen (2007), og Forsvarsbygg Utvikling Østerdalen i 2006. Snegleprisen ble utdelt for første gang i 1993 da daværende statsminister Gro Harlem Brundtland avslo den.

-------------

Støy er forurensningens grå eminense som pr i dag plager flest mennesker i Norge. Stadig flere unge rapporteres med hørselsskader eller nedsatt hørsel. Barnehagepersonell er en yrkesgruppe som er meget utsatt for tinnitus. Støyproblemet i det norske samfunn er omfattende. 1,7 millioner mennesker lever med støy ved egen bolig i Norge i dag; 0,5 millioner er sterkt plaget av støy. Hørselskader topper yrkesskadestatistikken. Årlig dør mennesker av støyrelaterte sykdommer, barn får nedsatt læringsevne, mange sliter med depresjoner og redusert livskvalitet fordi de mangler gode lydmiljøer og tilgang til stillhet.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan