Myter som gir trafikkstøy
Oppdatert :03 mai 2012
Myter som gir trafikkstøy

Ideen om fri fart har ført til at vi kjører rundt med bilermed overdimensjonerte fartsegenskaper, og er utstyrt med brede og lave dekk som gir mye mer støy enn dekk tilpasset  normale hastigheter. 

Myten om fri fart, gjerne på tyske motorveier, holder sin klamme hånd rundt oppfatningene om hva som er kvalitet i bilbransjen. Trass i at de aller fleste bileiere i verden kjører på veier med moderate fartsgrenser, utvikler bilprodusentene personbiler som kan kjøre i 200 km/t eller mer – i tilfelle bilisten skulle komme på en tysk motorvei uten fartsgrense for personbiler.......

     Dekkprodusentene må utvikle og levere dekk som skal tåle disse topphastighetene. En fart som biler flest aldri er oppe i på sin lange vei til sitt endelige møte med bilhoggern. Fordi vi som hovedregel har moderate fartsgrenser som skal fremme trafikksikkerhet, og fordi ansvaret for å tilpasse farten etter forholdene er en grunnregel i all kjøreopplæring. (Se også egen nettside om støysvak trafikk.)

Kjøretøyforskriftens kap 13. sier at motorvogn med totalvekt ikke over 3.500 kg skal være utstyrt med hjul beregnet for minst den maksimale hastighet kjøretøyet er konstruert for. Derfor kjører en stor del av den norske bilparken med dekk som er konstruert for hastigheter fra 180 og opp til 240 km/t!

      Dekk med ultimate fartsegenskaper er ofte brede og lave, i en hard gummiblanding med lav rullemotstand og god gripeevne. Generelt støyer brede dekk betydelig mer enn smalere dekk. Den økte dekkbredden på moderne biler er en sterkt medvirkende årsak til at dagens moderne biler har dobbelt så mye støy inne i kupeen - og fordelt til omgivelsene som veistøy – enn moderne biler for 20 år siden. Paradoksalt når man tenker på hvilken vekt bilmarkedsføringen legger på kjørekomfort!

Myten om fri fart

Det tyske autobahn-nettet utgjør ca 11 000 km. Men selv på disse veiene er det en rekke faktorer som begrenser muligheten til uhemmet fartsrus:

  • Omfattende skilting med 130 km/t langs motoveiene
  • Flere av de tyske delstatene ønsker ikke fri fart og fremmer restriktiv skilting
  • Værforhold og trafikkmengde
  • Tysk veijus pålegger bilistene et særlig ansvar ved hendelser der hastigheten har vært over 130 km/t. Har du kjørt fortere risikerer du å sitte med mye av skylden under rettsaken
  • Vedvarende utbygging av intelligente trafikkstyringssystemer som griper inn og regulerer fartsnivået på autobahn, ved værsituasjoner, trafikkulykker, omregulering på grunn av kø og lignende. IT trafikkstyringen griper sterkt inn i fartsfriheten.

      Så ja, kanskje på noen hundre mil, om natten, på tørt føre og når trafikken er aller minst, kan man kjøre så fort som man vil. Er det riktig å la disse få milene på et veinett i verden som totralt omfatter noen millioner fartsregulerte kilometer, være dimensjonerende for privatbilenes og dekkenes kapasitet for fart?

Sjekk hvilken hastighet dekkene dine er bygget for

På siden av dekkene dine står det en bokstavkode som viser hvilken hastighet dekket er bygget for å tåle. Bokstavkoden skal samsvare med bilens absolutte topphastighet, i henhold til kjøretøyforskriftens krav. Har du noen gang kjørt i den hastigheten? Eller om du har, følte du deg ikke da ganske uansvarlig?

Linken til Norske Dekkimportørers forening viser hastighetsmerking på bildekk.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan