Det store flertall sier nei til støy i naturen
Oppdatert :08 mai 2014

Vi lever i en tid med et stadig høyere tempo, og hvor mulighetene til å oppleve stillhet er begrenset.For veldig mange mennesker er derfor naturen det stedet som oppsøkes for å få ro og fred. 9 av 10 nordmenn har friluftsliv som en av sine fritidsaktiviteter.

85 % av oss, fremhever stillhet som en viktig årsak til å drive med friluftsliv.

Det store flertallet av Norges befolkning ønsker ikke mer støy i naturen, sa Kjartan Askim. Han er fagsjef for naturforvaltning i Den norske turistforening.

Kjartan Askim, fagsjef DnT v2 900

Fagsjef for naturforvaltning i Den norske turistforening, Kjartan Askim, appellerer til stortinget om å tenke en gang til 

Han sa videre:

Allerede på den første pressekonferanse i forbindelse med den nye regjeringserklæringen informerte Erna Solberg og Siv Jensen om at regjeringen ville la kommunene forvalte motorisert ferdsel i utmark. Like etter ba vi derfor om et møte med Klima- og miljøministeren. Vi skrev at vi ønsket å være en konstruktiv part i saken, og bidra med erfaringer, kunnskap og løsninger. Vi fikk aldri et svar. Isteden ble det sendt ut en pressemelding fra departementet, der klima- og miljøminister Tine Sundtoft sier at hun vil la 108 kommuner delta i et forsøk med fornøyelseskjøring i norsk natur.

Sammen med Friluftslivets fellesorganisasjon og Virke reiseliv, påklaget Den Norske Turistforening vedtaket inn for Sivilombudsmannen.

Når alle kommuner som ønsker å delta kan bli med, når det parallelt settes i gang et lovarbeid slik at forsøket ikke blir reelt, og når det ikke finnes planer for hvordan forsøket skal evalueres og kunnskapen tas i bruk, da er det ikke lenger et forsøk, men en fullskala endring av motorferdsel i norsk natur under dekke av å være et forsøk.

Regjeringen har iverksatt et ulovlig og irreversibel forsøk. Dette er en snikinnføring av en lovendring utenom Stortinget, og uten at friluftslivet, naturvernorganisasjoner, grunneierne eller resten av det norske folk blir hørt.

Dette er udemokratisk!

Naturen og friluftslivet er fellesgoder, og fellesskapet må og skal legge de overordnede føringene. Nylig fremmet stortingsrepresentantene Terje Aasland fra Arbeiderpartiet og Ola Elvestuen fra Venstre et representantforslag om å avslutte snøscooterforsøket, og endre lov om motorferdsel i utmark og vassdrag på en måte som sikrer økt lokal forvaltning innenfor tydelige, nasjonale retningslinjer. Dette er et klokt forslag. Det vil sikre en demokratisk prosess, hvor alle sider av saken vil bli belyst.

Vår oppfordring i dag går ikke til regjeringen. De har vist at de ikke vil stoppe irreversible tiltak som med stor sannsynlighetsovervekt er i strid med norsk lov. Vår oppfordring går til stortingsflertallet. De har muligheten til å stoppe det ulovlige forsøket. Tiltak med store negative konsekvenser for norsk natur og norsk friluftsliv fortjener en demokratisk prosess.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan