Handlingsplaner mot støy

Regjeringens handlingsplan mot støy

Regjeringens handlinpslan mot støy 2007-2011 gjelder fortsatt, men er under revidering. Den fastslår de nasjonale støymålene:

  • Støyplagen skal reduseres med 10 % i 2020, sammenlignet med 1999.
  • Antall personer som er eksponert for støynivåer over 38 dBA innendørsstøynivå skal reduseres med 30 % innen 2020 i forhold til 2005.

Klifs (Klima- og forurensningsdirektoratet) statusrapport til handlingsplanen, datert 8/7-2010.

Oslos handlingsplan mot støy 2008-2013

Denne handlingsplanen gjelder for kommunale veier, riksveier, jernbane, trikk, t-bane og havn 

Høringsliste

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan