Støy over eller under grenseverdiene?

Du kan som medlem hos oss låne støymåler og selv skaffe deg en konkret beskrivelse av støysituasjonen som plager deg. Støyforeningen kan også tilby støymålinger med vår Klasse 1 støymåler, ledsaget av rapport fra oss.

frekv-disko-godstog

Vi måler også fordelingen på frekvenser, som ofte sier noe om hvor plagsom støyen kan være. Her gir nabostøyen fra en pub mer lavfrekvent støy (basstoner) i 63 Hz-området enn et passerende godstog på kloss hold.

Eksempler på støyrapport (anonymisert):

 

Vi kan:

 • Måle alle former for luftstøy, inkl. lavfrekvent støy (basstoner) og infralyd ned til 6,3 Hz, og alle hørbare frekvenser opp til 20 000 Hz.
 • Måle veitrafikkstøy etter standardisert metode, og på det grunnlag beregne støyen etter Nordisk beregningsmetode for veitrafikkstøy.
 • Måle jernbanestøy (også støy fra T-bane og bybane/trikk på egen trasé) etter standardisert metode.
 • Måle støy fra tekniske installasjoner (ventiløasjonsanlegg, varmepumper osv.) etter standardisert metode.
 • Sammenligne med tidligere beregninger (f.eks. Statens vegvesens støykart) der slike foreligger
 • Måle eller beregne isolasjonens kvalitet mot luftstøy – etter standardisert metode, bortsett fra at denne krever kartlegging i 1/3-oktavbånd. Vi måler i 1/1-oktoavbåd (se graf ovenfor), dvs. noe bredere og færre frekvensbånd.
 • Måle trinnlyd etter ikke-standardisert metode
 • Vurdere trinnlyd og trinnlydisolasjon, etterklang og vibrasjoner
 • Måle etterklang og sammenligne med frittfeltverdier, dvs. beregne nettovirkningen av etterklang i 1/1-oktoavbånd. Vi har ikke utstyr til å beregne etterklangtid etter standardisert metode.
 • Sammenligne med grenseverdier og krav i støyregelverket
 • Beregne hvorvidt støyen kan medføre en risiko for akutt hørselstap og/eller hørselstap ved langvarig eksponering.
 • Vurdere andre mulige helsevirkninger pga. syøyen.
 • Foreslå tiltak og beregne virkningen av dem.

  

Vi kan ikke:

 • Måle trinnlyd etter standardisert metode (vi har ikke bankemaskinen som brukes til dette).
 • Måle isolasjon etter standardisert metode (vi har ikke utstyr for å kartlegge frekvenser etter 1/3-oktavbånd – men 1/1-oktavbånd, dvs. en grovere frekvensnalyse.
 • Måle vibrasjoner (til dette brukes egne vibrasjonsmålere)
 • Måle etterklangtid etter standardisert metode.
 • Måle infralyd med lavere frekvens enn 6,3 Hz.
 • Måle ultralyd (lyd med frekvens >20 000 Hz); derimot kan vi måle lyd i frekvensområdet 6,3–20 000 Hz som måtte komme fra ultralydapparater.
 • Undertegne et dokument om ansvarsrett. Det gjelder for foretak – og Norsk forening mot støy er en stiftelse, ikke et foretak.

Norsk forening mot støy forbeholder seg retten til å publisere støyrapporter. I så fall anonymiserer vi personnavn, adresser osv.

  

Det koster

Priser fra 1.2.2019:

Medlemspris for støyplagede privatpersoner fra kr 3830 + reisekostnader + mva. (fra kr 4785 + reisekostnader inkl. mva.)

Bedriftsmedlemmer, alle utbyggingssaker, privatpersoner som ikke er medlem: fra kr 6525 + reisekostnader + mva. (fra kr 8156 + reisekostnader inkl. mva.)

Grunnprisen inkl. inntil 1½ times befaring med støymåling, samt rapport. Rapporten leveres normalt innen to uker etter befaringen. Reisetid og tjenester utenom grunnprisen koster kr 550 + mva. (kr 687 inkl. mva.) pr. time for medlemmer (privatpersoner) og kr 765 + mva. (kr 956 inkl. mva.) for bedrifter/utbyggingssaker/ikke-medlemmer. Timepris for nattarbeid (kl. 2100-0600) avtales spesielt.

Her kan du henvende deg om støymåling.