Støyprisen 2012
Oppdatert :26 april 2012

Ingunn Milford, Statens vegvesen, har ledet CEDR`s ekspertgruppe om støy. Den dokumenterer den store samfunnsbetydningen med strengere støykrav for kjøretøy.

Ingunn Milford, Statens vegvesen Vegdirektoratet, og Nina Renshaw fra miljøorganisasjonen Transport & Environment i Brussel, ble i dag tildelt Norsk forening mot støys ærepris – Støydemperen. Begge fikk prisen for sitt arbeid for å få strengere regler for hva som kan tillates av støyutslipp fra biler.

Prisene ble utdelt i forbindelse med markeringen av Den internasjonale støyfri dag 2012, på et arrangement i Oslo i dag. Styreleder Tone Tellevik Dahl i Norsk forening mot støy foretok overrekkelsen. Prisutdelingen i år – til Statens vegvesen og til en miljøorganisasjon på samme tid, illustrerer hvor viktig det er at gode

Ingunn MIlford

krefter på samferdsels- og miljøsiden tar felles ansvar for å fremme mer støysvak trafikk, uttaler prisjuryen. - I 2012 behandler EU et forslag til skjerpede støykrav til biler. Trass i den teknologiske utviklingen har kravene om maksgrenser for støyutslipp stått stille de siste 20 år. For 210 millioner støyplagete i Europa er en ambisiøs revisjon av dette regelverket et meget viktig enkelttiltak for å redusere trafikkstøy. Også for Norge er denne revisjonen viktig om vi skal kunne nå vårt nasjonale støymål, uttalte juryen.

Pådrivere

Ingunn Milford og Nina Renshaw har vært og er viktige bidragsytere og pådrivere i prosessen for å fremme et best mulig, fremtidsrettet støyregelverk for nye dekk og biler. Spesielt nevnes Ingunn Milfords innsats som leder av CEDRs støygruppe, der hun, i samarbeid med Sigve Aasebø, Ernst & Young, har vist på en overbevisende måte at skjerpede støykrav til kjøretøyer er svært svært kostnadseffektivt. Dette er viktig fordi dette imøtegår bilindustriens omfattende innvendinger. Hun har lagt frem CEDR-rapporten i flere europeiske fagmiljøer der den har vakt stor interesse. Den var også viktig på workshopen om nye støykrav i EU-parlamentet midt i april, der Nina Renshaw i sin presentasjon stor vekt på disse resultatene.

Fremskaffer uavhengig, ny dokumentasjon

Nina Renshaw, Transport & Environment

Nina Renshaw og hennes organisasjon Transport & Environment har stått i front, i samarbeid med mange uavhengige organisasjoner, i arbeidet for å få politikerne til å benytte sitt handlingsrom og vedta skjerpede støykrav. Hun har koordinert arbeidet og tatt viktige initiativ, og drevet et meget godt påvirkningsarbeid overfor beslutningstakerne. I EU-parlamentets workshop nylig om de nye støykravene for kjøretøyer, presenterte hun en rykende fersk TNO rapport fra Nederland. Den gav omfattende, god dokumenterte faglige begrunnelse for mer ambisiøse støykrav. Blant annet viser den at kostnadene ved å innføre strengere støykrav til kjøretøyer oppveies av 30 ganger større samfunnsgevinst som følge av regelskjerpingen.

Ingunn Milford og Nina Renshaw er to kvinner som leverer en viktig innsats i kampen for å redusere støyplagene i Europa. De illustrerer også hvor viktig det er at gode krefter på samferdsels- og miljøsiden tar felles ansvar for å fremme mer støysvak trafikk.

Det første gang kvinner er blitt tildelt Støydemperprisen.

Ingen Sneglepris i 2012

For første gang ble det ikke utdelt en sneglepris, en vennlig påpakning av at mottaker ikke yter det som er mulig for å forbedre støysituasjonen. Det var lansert flere kandidater, men ingen som skilte seg vesentlig ut. Juryen påpeker at dette ikke kan oppfattes som en friskmelding i forhold til støyutfordringer i Norge.

      Juryen bestod av: Torhild Wessel Holst, tidl. miljørettet helsevern, Moss kommune, Jan Boe Kielland, tidl. seniorrådgiver Klima- og Forurensningsdirektoratet, Ulf Winther, kampanjeansvarlig støysvak trafikk, Støyforeningen

Støy er forurensningens grå eminense som pr i dag plager flest mennesker i Norge.

Støyproblemet er omfattende: 1,7 millioner mennesker lever med støy ved egen bolig i Norge i dag; 0,5 millioner er sterkt plaget av støy. Hørselskader topper yrkesskadestatistikken. Årlig dør mennesker av støyrelaterte sykdommer, barn får nedsatt læringsevne, mange sliter med depresjoner og redusert livskvalitet fordi de mangler gode lydmiljøer og tilgang til stillhet.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan