Høringer 2016

Stortingshøringer Statsbudsjettet 2017:

Finanskomiteen  

Helse- og omsorgskomiteen 

Kommunal- og forvaltningskomiteen 

Transportkomiteen 

Energi- og miljøkomiteen   

Høringsuttalelse NOU 2015:15 Grønn skattekommisjon: Sett pris på miljøet

Lempning av støykrav for skytebaner vil øke antall støyplagete

skyt1

Høringsuttalelse fra Norsk forening mot støy

Formålet med dagens grenseverdier for skytebanestøy er å båndlegge arealer og hindre skyteaktivitet som gir støy som er skadelig for omgivelsene. At dagens grenseverdier virker etter sin
hensikt (båndlegging/redusere skytestøyskade) er ikke et argument for å senke beskyttelsen mot støy som dagens bestemmelser gir.

     Støyforeningen har sett Miljødirektoratets skriv, datert 9.12.15, til fylkesmenn/kommuner med forslag om å svekke støykravene i grenseverdiene i T-1442/2012 - Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging for skytebaner i Norge, både militære og sivile baner.

     Forslaget vil øke antall støyplagete i Norge. Det er det motsatte av nasjonale politiske mål, som er å redusere antall støyplagete!

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan