Høringer 2014

Statsbudsjettet 2015

budsjett15

Innspill til folkehelsemeldingen

Høring om lydvarsling på Elbil (AVAS)

Høring om rekreasjonskjøring med snøskuter. Støyforeningens uttalelse

Fellesuttalelse fra 28 organisasjoner om snøscooterløyper

Fellesuttalelse fra 28 organisasjoner om snøscooterløyper: sak 14/523

friluftloge

Norsk Friluftsliv (tidligere Friluftslivets fellesorganisasjon) har mottatt høringsbrev fra Klima- og miljødepartementet (KLD) datert 10. juli 2014, med referanse 14/523 og tittelen «Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring - forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag» (høringsbrevet). Norsk Friluftsliv inngir med dette dokumentet sin høringsuttalelse til forslaget.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan