Sekretariat
Stab 2015

Sekretariatet. Generalsekretær Ulf Winther flankert av Pål Jensen (til. v) og Steven Gersh.

Foto Erling Moberg.

Generalsekretær

Ulf Winther

ulf@stoyforeningen.no

Ved siden av å lede foreningens daglige drift, er Ulf også mediekontakt. Han arbeider også spesielt med prosjekter knyttet til samferdsel og støy.

Rådgivere:

Pål Jensen

paal@stoyforeningen.no

Steven Gersh

steven@stoyforeningen.no

Mediekontakt. Ansvarlig støysvak trafikk:

Ulf Winther

ulf@stoyforeningen.no

mobil: 4545 9133

Kontor:

Ekebergveien 1A,

0192 Oslo, Norge

Telefon:

Tel: +47 22 87 04 20  (Telefontid: av hensyn til annen saksbehandling har sekretariatet telefontid kl 10 - 14 alle hverdager, unntatt mandag da telefonen er stengt for inngående samtaler). Vi har mange henvendelser og vil nødvendigvis prioritere våre medlemmer når kapasiteten ikke strekker til.

Henvendelser om støy kan også rettes til kommunelegen der du bor, avdeling for miljørettet helsevern, eller til den som er ansvarlig for støykilden. 

        Sekratariatet står for den daglige driften av Norsk forening mot støy. Vi tar imot henvendelser fra støyrammede over hele landet og gir råd og rettledning.

Foreningen har også et sakkyndig råd som kan konsulteres.

Medlemsbladet Støydemper´n og nettstedene Stoyforeningen.no og www.stoysvakedekk.no dekker aktuelle støysaker fortløpende.

Foreningen distribuerer også elektroniske nyhetsbrev med oppdatering om støytema.

Ulf Winther

Jus grunnfag, UiO, språkkurs fransk og tysk, informasjonsfaglige kurs, studier i kommunikasjon og adferdspsykologi. Har arbeidet i Vegdirektoratet Statens vegvesen som redaktør og fungerende informasjonsdirektør, redaktør i Trygg Trafikk, etablerte og utviklet senere vestlandsavdelingen av det internasjonale PR-byrånettverket Grayling Group. I mange år selvstendig strategisk kommunikasjonsrådgiver med flerårig samarbeid med en rekke ledende norske og internasjonale virksomheter – fortrinnsvis innen media, helse, ernæring, finans og samferdsel: CNN, Cartoon Network, John Templeton Foundation, GAVI, Nutricia, Postbanken, DnB, Stiftelsen Godt Norsk, Qfree, Statens vegvesen, Oslo kommune. Norsk enerepresentant for ECCO International Communications Network til 2007. Styremedlem i Norske informasjonsforening i 10 år. Er generalsekrtær for for Norsk forening mot støy. I tillegg til den daglige ledelse arbeider han med enkeltprosjekter, støyspørsmål knyttet til samferdsel og samfunnsutvikling, nyhetsbrev, nettsider og mediekontakt.

Steven Gersh

I foreningen ivaretar Steven planleggings- og helsetemaene, både forebygging gjennom planarbeid og iht. enkelte medlemssaker, og er ekspert på Folkehelseloven, Plan- og bygningsloven og Retninglinjen for støy i arealplanlegging (T-1442). Har hatt ansvar for nabostøy- og kommunalkompetansehevingsprosjektene. Skriver nå Veileder om nabostøy og godt bomiljø på bestilling fra Helsedirektoratet.

      Bachelors grad fra University of California, Santa Barbara i Environmental Studies med spesialisering i regional planlegging. Har bl.a. jobbet flere år med privat utbygging av boliger for ressurssvake i Los Angeles, California. Mange års erfaring som regulerings- og prosjekteringsansvarlige for Oslo kommune i Skoleetaten/Undervisningsbygg KF. Seksjonsleder i Eiendoms- og byfornyelsesetaten, med ansvar for utvikling av en stor eiendomsportefølje. Har også jobbet ett år i Miljøverndepartementet med konsekvensutredninger.

Pål Jensen

Har siden august 2009 vært rådgiver i Norsk forening mot støy og arbeider bl.a. med følgende:

  • Hjelpe støyplagede.
  • Foreta veiledende støymålinger og lage rapporter basert på slike målinger. Tok i mars 2012 kurs i bruk av støymålere fra Norsonic.
  • Utgi nyhetsbrev og utvikle foreningens nettsider www.stoyforeningen.no.

Cand. real med hovedfag i biologi; også utdannelse i fysikk (med undervisningskompetanse i ungdomsskolen), kjemi, astronomi. Har vært redaktør i Kunnskapsforlaget og i fagtidsskriftet Miljøvernteknikk. Miljøaktivist siden 1978 og har hatt frivillige verv i Trafikkaksjonen og andre miljøorganisasjoner. Har vært redaktør av tidsskriftet Myk Trafikk og har skrevet og utgitt en rekke bøker og småskrifter (for det meste på eget forlag) – om trafikk- og andre miljøsaker, samt diverse små håndbøker for PC-brukere, romanen Den sorte dame i Malaguay og viseheftet Syng høyere enn drønnet fra motorveien. Laget og utgav i 1982–88 fem utgaver av sykkelkartet for Oslo. Har også bidratt i skeptikerbevegelsen, bl.a. med boken Moderne okkultisme.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan