De sakkyndige 2018

Ørn Terje Foss                   samfunnsmedisiner

Ratab-Ul-Lissan Malik        samferdsel og støy

Nils Faarlund                     friluftsliv

Jan Arhaug                         jurist

Jan Arhaug

Arhaug er utdannet jurist med spesialisering innen selskapsrett, markedsrett og forsikring. Arhaug er også autorisert som forsikringsmegler, advokatmegler og som advokat MNA. Arhaug har over 15 års fartstid innenfor sine spesialområder og har blant annet skrevet lærebøker i juss samt fagartikler (i tidsskrift for Kritisk Juss og Nordisk Forsikringstidsskrift med mer). Arhaug har tidligere erfaring som førstekonsulent i Forsvaret/Juridisk kontor, jurist i Aon Grieg Norsk Forsikringsservice AS, produktsjef i Norske Liv AS (Nordea), rådgiver i Mercer/Marsh Norway og i advokatfellesskapet Westby & King (WK).

     I det daglige er Arhaug advokat i JKMA Advokat AS. I flere år har Arhaug vært en meget viktig og kompetent støyjurist for foreningen.

   

Ørn Terje Foss er lege, spesialist i arbeidsmedisin og med en Diploma in Public Health fra Nordiska Hälsovårdshögskolan. Han har de siste 10 år vært fagsjef arbeidsmiljø og helse i NSB, før dette bedriftslege i Oslo Sporveier og bedriftslege og daglig leder av Alna HMS-senter. Han har også arbeidet innen samfunnsmedisin som helsesjef i Nannestad og spesiallege innen miljørettet helsevern i Helsedirektoratet. Har i flere perioder vært leder av norsk arbeidsmedisinsk forening, og var i tre år huslege i helseprogrammet PULS på NRK. Er spesielt opptatt av arbeidsmedisinske temaer med vekt på forebygging og helsefremmende arbeid. Har skrevet boka Jobbhelsa (Gyldendal Akademisk 2012).

ørn2

Ørn Terje Foss, lege, spesialist i arbeidsmedisin

     

Nils Faarlund – frilufstliv, støy/stillhet - økofilosofi

Sivilingeniør med forskerkarriere innen biokjemi (1962 - 1967)
Vegleder i friluftsliv/tindevegleder i Norges Høgfjelsskole (1967 - )
Arbeidsfelt: Læring og lederskap i møte med livsfaren i fri natur
- med naturverdfilosofi og naturvennlighet for et Liv i Lage
Sakkyndig med fokus på arbeid mot støy og for stillhet

Nils (2)

Nils Faarlund, sakkyndig med fokus på arbeid mot støy og for stillhet

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan