Festskrift 50 års jubileum
Festskrift 50 års jubileum
Oppdatert :25 feb 2014

Støyforeningen en vaktbikkje og pådriver for en mer ambisiøs støypolitikk

Mange av landets innbyggere opplever daglig støyplager. I en rapport har WHO stadfestet at støy er helseskadelig. Norsk forening mot støy har vært en aktiv og inspirerende samarbeidspartner, og en iherdig vaktbikkje som minner alle instanser om hvor viktig støyarbeidet er. Slik er foreningen en pådriver for etatenes arbeid med støy og for strengere forskrifter på støyområdet, skrev tidligere samferdselsminister Marit Arnstad i en hilsen til foreningens 50 års jubileum.

Marit Arnstad red

Arnstad skriver videre i sin hilsen: -Støy der folk bor kan ha mange negative innvirkninger, blant annet forstyrres hvile og søvn, og det kan bli vanskeligere å konsentrere seg. Det er også flere undersøkelser som viser at trafikkstøy øker risikoen for forhøyet blodtrykk og hjerte-karsykdommer. De siste levekårsundersøkelsene viser at 5 prosent av befolkningen har søvnproblemer på grunn av støy. Det er helt klart for mange! Å redusere tallet på støyplagede vil gi store miljø- og helsegevinster.

I Nasjonal transportplan 2014-2023 står det derfor at det skal arbeides for å få på plass et mål for nattestøy. Som grunnlag for dette har Folkehelseinstituttet og berørte etater laget en måleindikator for nattestøy.

Trafikk største støykilde

Transportsektoren er den største kilden til støyplager i Norge i dag. Trafikkøkningen de siste årene, i tillegg til fortetting i byområdene, har gjort at flere enn tidligere er plaget av støy. Om lag 1,5 millioner nordmenn er utsatt for gjennomsnittlige støynivåer som overstiger anbefalte verdier på 55 dBA.

Pådriver og vaktbikkje

Norsk forening mot støy vært en aktiv og inspirerende samarbeidspartner – som svært ofte bidrar med gode og konstruktive forslag og ikke minst har tatt rollen som vaktbikkje som minner alle instanser om hvor viktig dette arbeidet er. Dere har vært med på å løfte støy som fag, og ikke minst vært viktige pådrivere for etatenes arbeid med støy og for strengere forskrifter på støyområdet. Denne innsatsen håper jeg dere vil holde fram med i mange år. Lykke til!

Skrev tidligere samferdselsminister Marit Arnstad.

Av innholdet ellers kan bl.a nevnes:

Om å lede Støyforeningen, ved styreleder Tone Tellevik Dahl

Intervju med Mutt Aiello, foreningens dagflige leder i 25 år.

Tilbakeblikk på 50 år som bråkebøtte i kampen mot støyplager, ved tidl. styreleder Kjell Dahle

Oversikt over styrer gjennom 50 år.

Tabula Gratulatoria

Hilsen fra tidl. miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Hilsen fra helseminister Bent Høie

Hilsen fra Helsedirektoratet, ved avdelingsdirektør Knut-Inge Klepp

Støy og stillhet i et helhetsperspektiv, Elisabeth Sæthre, Miljø- og klimadirektoratet

Støy - en gammel eksponeringsfaktor i arbeidslivet, ved Kristin Skogen Lund, NHO

Framtiden er å holde trykket opp, ved Odd Einar Dørum

Retting av støyplager etter grannelova og folkehelseloven, ved advokat Jan Arhaug

Stillhetens verdi, ved professor i biologi, Dag Hessen

9 av 10 vil ha stillhet, ved Nils Faarlund, økofilosof

Koranen og støy, ved Walid al-Kubaisi, forfatter

Det er i i tillegg en rekke andre interessante artikler og perspektiver.

Last ned jubileumsskriftet!

Du kan lese hele Arnstads hilsen og ellers lese hele jubileumsskriftet ved å laste ned

Festskrift utdrag av forside 800

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan