2019: Støykonferansen 26. mars 2019
2019: Støykonferansen 26. mars 2019
Oppdatert :27 april 2024
Skjermbilde 2019-10-29 14.52.42

BT: Senioringeniør Helena Axelsson, Vegirektoratet og avdelingsdirektør Per-Andrè Torper, Samferdselsdepartementet, orienterte om støyutsiktene på samferdselssekoren.

Hva gjør støy med helsa vår? Hva er gode og helsebringende omgivelser for barn og voksne? Støy er miljøproblemet som rammer flest mennesker. Hvordan forebygge støy og forme gode lydmiljøer? Hvem verner mot støy? Dette var noen av spørsmålene som ble reist på Støykonferansen 2019. Den ble arrangert 26. mars. I år var konferansen også en del av det offisielle programmet for  den europeiske miljøhovedstaden.

Konferansen ble arrangert  i sal B i  Oslo kongressenter. Styreleder i Norsk forening mot støy, Hans Otto Watne ønsket velkommen og åpnet konferansen. 

Fra programmet:

 Den norske og internasjonale støysituasjonen. Bedre forståelse av utfordringene avgjør hvilke verktøy som velges. Ved generalsekretær Ulf Winther. 

WHO har lansert nye støygrenser for Europa. Ved seniorforsker, Ph.D,   Gunn Marit Aasvang, Folkehelseinstituttet.

I      Nasjonal handlingsplan mot støy - overordnete trekk

  Handlingsplanen mot støy er ikke død.  Hovedføringer i det videre arbeidet mot støy.  Ved  avdelingsdirektør Per-André Torper, Samferdselsdepartementet

  Hva koster støyen samfunnet? Vurdering av gjeldende verdisetting. Skal flere faktorer med? Ved sjefingeniør Helena Axelsson, Statens vegvesen Vegdirektoratet. 

II     Gode danske impulser

Skjermbilde 2019-10-29 14.52.10

 Look to Denmark! Akustikksjef Allan Jensen, Rambøll, og direktør Kasper Nørballe , Boligorganisasjonen FA09, med inspirerende eksempler som viser at kamp mot støy nytter.

 Hva vi har gjort for å få støy på samfunnets dagsorden. Ved akustikksjef Allan Jensen, Rambøll Danmark 

  Fra støyhelvete til lydmiljøparadis. Boligområdet Brunevang, nærmeste nabo til Danmarks mest trafikkerte motorvei, er renovert og fikk godt lydmiljø både ute og inne. Ved direktør Kasper Nørballe og byggechef John Kim Fletting, FA09  (boligorganisasjonsadministrasjon) www.fa09.dk  

III    Støy og sykdom, når vi nasjonale mål om reduksjon?

   Støy og folkehelse. Norsk og aktuell internasjonal forskning. Fokusområder. Ved seniorforsker, Ph.D,  Gunn Marit Aaasvang, Folkehelseinstituttet.

   Støy og helse. Hvorfor nås ikke nasjonale mål? Uklare støykrav er gambling med folkehelsen. Ved generalsekretærUlf Winther, Norsk forening mot støy

  Behandling av innsigelser i plansaker. Ved seniorrådgiver Bente Willumsen, Riksrevisjonen.

IIII   Vårt rettsvern mot støy. Hva kan forbedres?

 Miljøets rettsvern. Kort sammendrag av forskerevaluering av PBL.Ved Ulf Winther. 

  State of the noise address (!) - hvor fører  støyerfaringene oss, og hvordan skal støymijø kunne bli tatt på alvor? Ved seniorrådgiver Steven Gersh, Norsk forening mot støy.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan